Image
Image
สนใจผลิตภัณฑ์ คลิก!
Image

Video

Video
Image

ถ้าคุณอยู่ตัวคนเดียว คิดว่าจะเป็นโสดไปตลอดชีวิต เงินเกษียณอายุ เงินกองทุนชราภาพ ก็น่าจะเพียงพอต่อความต้องการแก่ชีวิตบั้นปลายแล้ว แต่ถ้าคุณกำลังเข้าสู่วัยชรา หรืออีกไม่กีปีต่อจากนี้ จะเกษียณอายุ แล้วกำลังคิดหนักว่า จะหาเงินมรดกจากไหนมาให้ลูก ปัญหานี้ สามารถแก้ได้ด้วย ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) 

 

          ประกันชีวิตที่ไม่เป็นภาระให้ลูกหลาน

ความแก่ชรา  เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุหลายคน เจ็บป่วยออดๆ แอดๆ และสุดท้ายก็ส่งผลร้ายที่สุดคือ จากโลกนี้ไป ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จาก บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้าใจดีว่า ไม่มีผู้สูงอายุคนใดอยากตกเป็นภาระของลูกหลาน ไม่อยากสร้างความเดือดร้อนให้พวกเขา ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) ถือเป็นแรร์ไอเทมที่คุณควรมี

 

ที่บอกว่าแรร์ไอเทม นั่นก็เพราะว่า ผู้เอาประกันคนใด ที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 50 ปี แต่ไม่เกิน 70 ปี สามารถซื้อกรมธรรม์ ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) ได้เลย ซึ่งประกันชีวิตผู้สูงอายุ จาก อลิอันซ์ อยุธยา จะทำให้คุณไม่ต้องส่งเบี้ยประกันแบบเสียเปล่า เพราะในทุกๆ 5 ปี จะมีเงินก้อนคืนให้คุณจากจำนวนเงินเอาประกัน ถ้าภาระลูกหลานที่คุณกังวลคือ เรื่องเงิน คุณก็ควรมี ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จริงๆ

 

          ประกันชีวิตเพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลาน

มนุษย์เงินเดือนบางคน หรือคนทำงานทุกๆ สายอาชีพ ต่างก็ทำงานหาเช้ากินค่ำ คนไหนมี อิสรภาพทางการเงิน หน่อยก็คงไม่เดือดร้อนเท่าไหร่ แต่คนที่ไม่มีเงินเก็บหรือเก็บเงินไม่อยู่ คงเกิดปัญหาในใจว่า ถ้าแก่ตัวไปจะเอาเงินที่ไหนไว้ใช้ (ในกรณีที่อยู่ตัวคนเดียว) หรือจะมีเงินมรดกตกทอดอะไรทิ้งไว้ให้ลูกหลานได้บ้างไหม (ในกรณีที่มีครอบครัว)


คำว่า มรดกตกทอด ในความหมายของหลายๆ คน อาจจะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆ แหวนเพชร เหมือนในละคร แต่สำหรับ rabbit finance และ บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  มองว่าเงินมรดกก็สร้างได้ด้วยเบี้ยประกันชีวิตไม่กี่บาท ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ กำลังจะเข้าสู่วัยเกษียณ แล้วอยากมองหาความคุ้มครองชีวิตตอนวัยใกล้ฝั่ง หรือ มรดกตกทอด ให้ ประกันชีวิต สูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จาก อลิอันซ์ อยุธยา อยู่เป็นเพื่อนคุณตอนแก่ คงจะดีไม่น้อยเลยทีเดียว 

จากคำนิยามของ องค์การสหประชาชาติ (UN) ที่กำหนดเอาไว้ว่า ประเทศใดมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีสัดส่วนเกินร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ถือว่าประเทศนั้น ได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

 

ซึ่งในปี 2555 ประเทศไทยถูกคิดจำนวนผู้สูงอายุประมาณร้อยละ 12.7 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ หรือประมาณ 8.6 ล้านคน ประเทศไทยก้าวสู่ สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้ว

 

และไม่ว่าคุณเป็นวัยทำงานที่กำลังก้าวเข้าสู่เลข 5 เตรียมตัวเป็นผู้สูงอายุแบบมีคุณภาพอย่างจริงจัง หรือวัยทำงานที่กำลังหา ประกันชีวิตผู้สูงอายุ ให้พ่อแม่อยู่ล่ะก็ ไม่ควรมองข้าม ประกันชีวิตรูปแบบใหม่อย่าง ประกันสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จาก บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เลยจริงๆ

 

เพราะนี่คือความคุ้มครองชั้นดีที่จะเป็นทั้งประกันชีวิต รวมไปถึงเงินมรดกให้คนในครอบครัวของคุณได้แบบครบครัน

 

             จุดเด่นประกันชีวิตผู้สูงอายุ สูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จาก อลิอันซ์ อยุธยา

 • อยู่ครบสัญญาประกันภัยจะได้รับเงินก้อน สูงสุด 750,000 บาท (ถ้าเป็นแผนการคุ้มครองสูงสุด)
   
 • รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยทุก 5 ปี
   
 • เบี้ยคงที่ตลอดสัญญาประกันภัย แบ่งจ่ายเป็นรายเดือนได้ ไม่เป็นภาระ
   
 • ง่าย ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
   
 • ซื้อพร้อมกัน 2 กรมธรรม์ขึ้นไป รับส่วนลด 5%

 

             รายละเอียดของประกันสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

 

 • อายุรับประกันภัย 50-70 ปี
   
 • ประกันสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จะคุ้มครองผู้เอาประกันถึงอายุ 90 ปี
   
 • ผู้เอาประกันต้องชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 90 ปี
   
 • สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
   
 • อยู่ครบสัญญา ได้รับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย   
   
 • เบี้ยประกันของ ประกันสูงสัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ปีละ 100,000 บาท ในกรณีที่ผู้สูงอายุซื้อให้ตัวเองเท่านั้น ถ้าลูกซื้อให้พ่อแม่ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ (ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร)

 

             ประกันสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต

 

 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในปีกรมธรรม์ที่1-2 :  รับ100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และรับเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปแล้วคืนพร้อมรับเงินเพิ่มอีก 2%*

 

 • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วยในปีกรมธรรม์ที่1-2 : รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วคืน พร้อมรับเงินเพิ่ม 2%*

 

 • เสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 ขึ้นไป : รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และหลังจากนั้นรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้น 10% ทุกๆ 5 ปี สูงสุดถึง 150%
   

 

*ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสำหรับเพิ่มเติมพิเศษ สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ และหรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ

ก่อนซื้อประกันชีวิตผู้สูงอายุหรือจะซื้อประกันประเภทอื่นๆ แน่นอนว่า เราอยากรู้ถึงเงื่อนไข ข้อห้าม และรายละเอียดแบบยิบย่อยลงไปอีก เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเพิ่มขึ้น ถึงแม้การซื้อประกันชีวิตจะมีสิทธิหลายอย่างที่สามารถทำได้ รู้ข้อห้าม รู้ข้อควรรู้เกี่ยวกับประกันไว้ก่อน ก็มีชัยไปกว่าครึ่ง และที่สำคัญมีผู้เอาประกันหลายๆ คน เวลาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน แต่ประกันชีวิตไม่จ่ายก็มี นั่นเป็นเพราะ

 

 • ผู้เอาประกันภัยแถลงข้อความเท็จ

หมายถึง โกหกข้อมูลส่วนตัวของตัวเอง เช่น อายุ สำหรับ ประกันสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จาก บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีเงื่อนไขเอาไว้ว่า ผู้เอาประกันต้องมีอายุ 50 -70 แต่บางคนก็โกหก บิดเบือนความจริง แต่งข้อมูลเพิ่มเพื่อให้บริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทน แบบนี้ถือว่าผู้เอาประกันผิดสัญญา

 

กรณีที่ว่า ประกันชีวิตไม่จ่ายเงินค่าสินไหม เพราะผู้เอาประกันภัยบิดเบือนความจริง  เรียกได้ว่าน้อยมากที่จะเกิดขึ้น แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มี เพราะว่าบริษัทประกันเองก็ต้องรอบคอบในเรื่องข้อมูล หรือการจ่ายเบี้ยประกันอยู่แล้ว 

 

          แต่ถ้าตายด้วยโรค ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จ่ายเหมือนเดิม

สำหรับ ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) มีเงื่อนไขอีก 1 ข้อว่า ถ้าผู้เอาประกันถือ ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) หรือประกันอาวุโสประเภทอื่นๆ จากบริษัทใดก็ตาม แล้วภายใน 2 ปีเสียชีวิตด้วยโรคร้าย เช่น โรคมะเร็งลำไส้ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ฯลฯ ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จะจ่ายเงินตามผลประโยชน์การเสียชีวิตที่ระบุไว้ในปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 

 

            เงื่อนไขการรับผลประโยชน์ ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ)

 

        1. กรณีเสียชีวิต

 

         1.1 เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1- 2 

 

 • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วคืน พร้อมรับเงินเพิ่ม 2%*

 

 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับ100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และรับเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปแล้วคืนพร้อมรับเงินเพิ่มอีก 2%*

 

          1.2 เสียชีวิตตั้งแต่กรมธรรม์มีอายุ 3 ปีขึ้นไป

ในกรณีนี้ครอบครัวของผู้เอาประกันภัยจะได้รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และหลังจากนั้นรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้น 10% ทุกๆ 5 ปี สูงสุดถึง 150%

 

       2. ผู้เอาประกันภัยอยู่ครบอายุสัญญา

หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบอายุสัญญา หรือ มีอายุครบ 90 ปี จะได้รับผลประโยชน์เป็น 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

 

        3. รับเงินผลประโยชน์ทุกๆ 5 ปี

ทุกๆ 5 ปี ผู้เอาประกันจะได้รับผลประโยชน์ 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันมีอายุครบ 89 ปี

 

*ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ และ หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี) 

 

             *ข้อกำหนด และเงื่อนไข ในการรับบัตรกำนัล Tesco Lotus

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 300 บาท แก่ผู้ที่ชำระเบี้ยฯ งวดแรก แบบ รายเดือน ราย 3 เดือน และ ราย 6 เดือน ด้วยบัตรเครดิต ยอดขั้นต่ำต่อกรมธรรม์ ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การให้บัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท แก่ผู้ที่ชำระเบี้ยฯ งวดแรก แบบ รายปี ด้วยบัตรเครดิต ยอดขั้นต่ำต่อกรมธรรม์ ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
 • บริษัทฯ จะส่งของรางวัลบัตรกำนัลตามที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้หลังจากได้ออกกรมธรรม์ แล้วประมาณ 90 วัน โดยที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับอยู่ขณะที่นำส่ง

เพราะสังคมผู้สูงอายุมีบทบาทต่อสังคมไทยมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้ง rabbit finance และ ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จาก บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงเล็งเห็นความสำคัญของการคุ้มครองชีวิตให้กับผู้สูงอายุ โดยส่งต่อ ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) ให้กับผู้สูงอายุ หรือลูกหลานที่ต้องการซื้อความคุ้มครองให้พ่อแม่ ได้รับสิทธิประโยชน์ไปแบบเต็มๆ

 

          ซื้อประกันสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) กับ rabbit finance ดีอย่างไร ?

สำหรับ rabbit finance เป็นโบรกเกอร์ประกันภัย ที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดย บริษัท แรบบิท อินเตอร์เน็ต จำกัด ที่อยู่ในเครือของ บริษัท บีทีเอส จำกัด มหาชน และเป็นบริษัที่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หมายถึงว่า คุณมั่นใจได้เลยว่า บริษัท แรบบิท ไฟแนนซ์ จะไม่มีทางตุกติก คดโกง หรือริดรอนสิทธิประโยชน์ที่คุณควรจะได้รับระหว่างเจรจาซื้อ ประกันสูงวัย สุขใจ กับ rabbit finance แน่นอน

 

ประกันชีวิต สูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) เป็นแบบ ประกันชีวิตเพื่อผู้สูงอายุ จาก  บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันที่มีอายุ 50 - 70 ปี มีเบี้ยคงที่ตลอดสัญญา ไม่ขยับตามอายุที่เพิ่มขึ้นของผู้เอาประกันแน่นอน แล้วที่สำคัญ ก็พร้อมจ่ายเบี้ยประกันคืนทันทีในกรณีที่

 

เสียชีวิตในปีกรมธรรม์ที่ 1-2

 • เสียชีวิตจากการเจ็บป่วย รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วคืน พร้อมรับเงินเพิ่ม 2%*
 • เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รับ100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และรับเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปแล้วคืนพร้อมรับเงินเพิ่มอีก 2%*

เสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 3 ขึ้นไป

 • รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และหลังจากนั้นรับจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่มขึ้น 10% ทุกๆ 5 ปี สูงสุดถึง 150%

 

นอกจากนี้ ประกันชีวิต สูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) คุณสามารถมัครได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพสักคำ หลายคนอาจจะสงสัยว่า ทำไม การซื้อประกันชีวิตสักกรมธรรม์ ทำไมมันดูง่ายไปหมด กลัวจังว่าจะถูกโกหก ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่า ประกันชีวิตสูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประกันชีวิต ไม่ใช่ประกันสุขภาพ ค่ายาที่ต้องจ่าย ค่ารักษาพยาบาล เราไม่คุ้มครอง คุ้มครองเฉพาะการเสียชีวิตเท่านั้น

 

ในกรณีที่มีเงินคืนทุก 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หมายถึง อยู่ครบสัญญาก็จะได้เงินก้อน ทุก 5 ปีได้เงินร้อยละ 10 ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ถ้าแผนต่ำสุดได้ 5,000 บาท แผนสูงสุงได้ 50,000 บาท ต่อปี

 

นี่คือ ประกันชีวิต สูงวัย สุขใจ (เพื่อผู้สูงอายุ) จาก บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่ขอส่งต่อประกันชีวิตเพื่อคนสูงวัย ให้ลูกหลาน เพื่อสนับสนุนสังคมผู้สูงอายุให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

 

หมายเหตุ ข้อมูลที่ระบุข้างต้นเป็นข้อมูลเบี้องต้นเพื่อประกอบการขายเท่านั้น ลูกค้าควรศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องความคุ้มครอง ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อยกเว้นและผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัย

 

*ทั้งนี้ ไม่รวมเบี้ยประกันสำหรับเบี้ยเพิ่มพิเศษ สัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ และ หรือบันทึกสลักหลังอื่นๆ (ถ้ามี) 
Image
สมัครสมาชิก

ข่าวล่าสุดจากแรบบิท ไฟแนนซ์