กมลประกันภัย | ASK Hanuman

posted: 5 years ago
กมลประกันภัย | ASK Hanuman

comments

กมลประกันภัย

เกี่ยวกับ บริษัท กมลประกันภัย

ในแรกเริ่มบริษัทได้รับจดทะเบียนภายใต้ชื่อ บริษัท กมลสุโกศลประกันภัย จำกัด ต่อมาภายหลังจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทมีการขยายงานและมีความเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีการเพิ่มเงินทุนจดทะเบียนที่เกินค่ามาตราฐานของเงินกองทุนที่กฎหมายกำหนด เพิ่มฐานความมั่นคงทางการเงิน และเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังมีความมุ่งมั้นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการช่วยเหลือสังคม โดยการจัดกิจกรรม โครงการเมาไม่ขับ การให้ความรู้การปฏิบัติตามกฏจราจรกับกรมการขนส่งทางบก อันถือได้ว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงที่สามารถลดอัตราการเกิดสินไหมผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม

แผนประกันภัยของ บริษัท กมลประกันภัย

บริษัท กมล ประกันภัย ให้บริการปรกันภัยรภยนต์ ทั้งแบบภาคบังคับ และภาคสมัครใจครบทุกประเภท ทั้งยังให้บริการ การประกันอัคคีภัย ประกันขนส่งทางทะเล และบริการประกันภัยเบ็ดเตล็ด

บริการ ของบริษัท กมลประกันภัย

บริษัทมีการลงทุนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบ GIS) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการระบบการให้บริการด้านรับประกันภัยและด้านสินไหมทดแทน มีศูนย์บริการรับแจ้งอุบัติเหตุ ทั้งประกันภัยรถยนต์และการประกันภัยทั่วไปที่พร้อมส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงให้ ข้อมูลบริการด้านสินไหมเบื้องต้นแก่ลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีอู่พันธมิตร ที่ให้การบริการด้วยระบบมาตรฐานสากล แก่ลูกค้าทั่วประเทศจำนวนกว่า 300 แห่ง

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon