กรุงเทพประกันภัย | ASK Hanuman

posted: 5 years ago
1,310 views
กรุงเทพประกันภัย | ASK Hanuman

comments

กรุงเทพประกันภัย

บริษัทกรุงเทพประกันภัย เป็น บริษัทประกันภัย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นผู้ประกันวินาศภัยที่เป็นที่ต้องการมากที่ สุดในประเทศไทย กรุงเทพประกันภัยเป็นบริษัทประกันที่ใหญ่ที่สุดอันดับสามของประเทศ มุ่งเน้นการให้บริการด้วยมาตรฐานสากล การบริการที่เป็นเลิศ จึงได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้บริการเสมอมาเป็นเวลากว่า 60 ปี และจะไม่หยุดนิ่งในการเพิ่มศักยภาพทั้งในด้านความมั่นคงทางการเงิน สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า และเพิ่มความหลากหลายในสินค้าและบริการ และด้วยการให้บริการที่สุจริตและ โปร่งใสท่านจึงวางใจได้กับบริการที่คุ้มค่า ด้วยความมั่นคงและแข็งแกร่งทางการเงินซึ่ง บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัด มหาชนมีผู้ถือหุ้นหลักคือ ธนาคารกรุงไทย, บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน และ กองทุน จีพีเอฟ ท่านจึงสามารถวางใจในการบริการ ความมั่นใจในมาตฐานของกรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัยได้แสดงให้ เห็นถึงความเป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดในประเทศไทย ทั้งนี้ กรุงเทพประกันภัยได้ประสบความสำเร็จ ในการขอ ISO: 9002 ในปี 1994 สำหรับ ประกันรถยนต์ ในปี 1997 และสำหรับ ประกันอื่นๆ ในปี 2001 ซึ่งในหมู่ของประกันวินาศภัยในประเทศไทยและทั่วทั้งเอเซียแล้ว กรุงเทพประกันภัยนับเป็นเจ้าแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว

ประเภทของกรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัยครอบคลุม ประกันวินาศภัยทุกอย่าง รวมถึง ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุ ประกันภัยสุขภาพ และประกันภัยประเภทอื่นๆ อาทิเช่น ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและร้านค้า ประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง

การบริการของกรุงเทพประกันภัย

กรุงเทพประกันภัยมีศูนย์บริการ ฮอทไลน์ 24 ชั่วโมง(1620) สำหรับรับแจ้งเหตุด่วน อุบัติเหตุรถยนต์ ทั้งนี้ทางบริษัท มีการรับประกันว่าเมื่อมีการเคลมเกินขึ้น ลูกค้าจะสามารถจ่ายเงินสดในวงเงินที่เกินไม่เกิน 10,000 บาท ได้ภายใน 20 นาที หรือจ่ายเป็นเช็คหรือโอนเข้าบัญชี ได้ภายใน3วันทำการ

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon