กรุงไทยพานิชประกันภัย

posted: 5 years ago
2,033 views
กรุงไทยพานิชประกันภัย

comments

กรุงไทยพานิชประกันภัย

เกี่ยวกับ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2496 ในนาม บริษัท ร.ส.พ. ประกันภัย ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย ในปี 2538 หลังการร่วมทุนกับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจด้านการ ประกันวินาศภัยแบบครบวงจร

สินค้าประกันภัยของ กรุงไทยพานิชประกันภัย

ทางบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีการให้บริการประกันวินาศภัยแบบครบวงจร โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ ลูกค้าบุคคล และ ลูกค้าธุรกิจ

ในส่วนของลูกค้าบุคคล ทาง กรุงไทยพานิชประกันภัย มีบริการ ดังนี้: ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย และประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

ในประเภทของลูกค้าธุรกิจ ประกันภัยประกอบด้วย ประกันภัยรถยนต์กลุ่ม ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ประกันภัยอถบัติเหตุระหว่าง การเดินทางกลุ่ม ประกันทรัพย์สินและวิศวกรรม ประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก และประกันภัยทางทะเลและข

บริการของ กรุงไทยพานิชประกันภัย

บริษัทมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในใจกลางกรุงเทพฯ และมีสำนักงานสาขากว่า 20 ที่พร้อมด้วยนายหน้าและตัวแทนอีก 200 คน และอู่คู่สัญญากับศูนย์บริการกว่า 100 แห่ง กระจายให้บริการแก่ลูกค้าอย่างทั่วถึงในทุกภูมิภาคทั่วประเทศไทย

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon