กรุงไทย-แอกซ่า ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารเสริมศักยภาพแกร่ง

posted: 2 years ago
กรุงไทย-แอกซ่า ประกาศแต่งตั้งผู้บริหารเสริมศักยภาพแกร่ง

comments

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าบริษัทประกันชีวิตหลายบริษัทใช้ความพยายามสร้างผลิตภัณฑ์แบบประกันของตนให้แตกต่างจากคู่แข่งเช่นเดียวกับ บริษัท กรุงไทย – แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หนึ่งในบริษัทประกันชีวิตแถวหน้า ได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องตลอดมา ล่าสุดได้มีการแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ขึ้นอีก 3 ท่าน เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนายเดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปีนี้ (2560) บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะมอบอำนาจให้ลูกค้า สามารถใช้ชีวิตของตนเองได้ตามปรารถนา ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่เหนือกว่า เพื่อที่จะสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กร ด้วยความมุ่งมั่นนี้ ทางบริษัทฯ จึงได้มีการประกาศแต่งตั้งผู้บริหาร 3 ตำแหน่ง ดังนี้

นายเดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ขอบคุณภาพ www.moneyandbanking.co.th)
นายเดวิด โครูนิช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ขอบคุณภาพ www.moneyandbanking.co.th)

คุณภฤตยา สัจจศิลา ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารงานลูกค้า (Chief Customer Officer – CCO)

•คุณภฤตยา สัจจศิลา ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารงานลูกค้า (Chief Customer Officer - CCO)
คุณภฤตยา สัจจศิลา ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายบริหารงานลูกค้า (Chief Customer Officer – CCO)

โดยคุณภฤตยา จะรับผิดชอบการบริหารงานลูกค้า เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ และจะดูแลหน่วยงานหลัก 3 หน่วยงาน ได้แก่ ด้านการบริหารมูลค่าและประสบการณ์ลูกค้า กลยุทธ์ด้านการตลาดเชิงดิจิทัล และด้านสื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์องค์กรและเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการบริหารระดับสูงของบริษัทฯ


ดร. อุกฤษฎ์ ศรีดโรมนต์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตัวแทน (Chief Agency Officer – CAO)

•ดร. อุกฤษฎ์ ศรีดโรมนต์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตัวแทน (Chief Agency Officer - CAO)
ดร. อุกฤษฎ์ ศรีดโรมนต์ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายตัวแทน (Chief Agency Officer – CAO)

โดยตลอดระยะเวลาเกือบ 9 ปีที่ผ่านมา ดร.อุกฤษฏ์ ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทุกๆ ช่องทางการจัดจำหน่าย และมีประสบการณ์งานขายผ่านช่องทางตัวแทน ดร. อุกฤษฏ์ จะรายงานตรงต่อคุณปรมาศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายขาย


คุณพรศักดิ์ สุวรรณทรรภ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดจำหน่าย (Chief Distribution Training Officer)

•คุณพรศักดิ์ สุวรรณทรรภ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดจาหน่าย (Chief Distribution Training Officer)
คุณพรศักดิ์ สุวรรณทรรภ ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดจำหน่าย (Chief Distribution Training Officer)

คุณพรศักดิ์เป็นผู้มากประสบการณ์และมีความเข้าใจงานของฝ่ายขาย ซึ่งจะสามารถใช้ประสบการณ์และความรู้ที่มี ในการพัฒนาฝ่ายขายทุกช่องทางให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คุณพรศักดิ์จะรายงานตรงต่อคุณปรมาศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายขายบริการหลากหลายช่องทางแบบครบวงจร

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ มีความภูมิใจในการส่งมอบบริการแก่ลูกค้าผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย โดยบริษัทฯ ได้สร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในส่วนงานขายผ่านตัวแทน ผ่านช่องทางธนาคาร และผ่านธุรกิจองค์กร ภายใต้การสนับสนุนที่ดีเยี่ยมจากสถาบันฝึกอบรมและพัฒนาฝ่ายจัดจำหน่าย หรือกรุงไทย-แอกซ่า อะคาเดมี่ ให้นำเสนอผลิตภัณฑ์ผ่านวิธีการขายที่มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น และพัฒนาให้เป็นฝ่ายขายชั้นนำของประเทศไทย ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงได้มีการประกาศแต่งตั้ง


การประกาศแต่งตั้งผู้บริหารครั้งนี้ ได้มีผลแล้วตั้งแต่วันที่  1 กุมภาพันธ์ 2560 โดยการแต่งตั้งตำแหน่งสำคัญในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงกลยุทธ์หลักของบริษัทซึ่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและการสนับสนุนจากภายใน ผ่านแนวคิด “บุคลากรคุณภาพสร้างองค์กรที่ยิ่งใหญ่”


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon