สุดยอด กลศึกสามก๊ก : กลยุทธ์ยามพ่าย

posted: 3 years ago
1,653 views
สุดยอด กลศึกสามก๊ก : กลยุทธ์ยามพ่าย

comments

กลศึกสามก๊ก_กลยุทธ์ยามพ่าย3

กลศึกสามก๊ก คือ กลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำศึกสงครามที่ปรากฏในวรรณกรรมจีนต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและคู่ควรต่อการศึกษา เพราะในสงครามสามก๊กนั้น บ่อยครั้งที่กำลังทหารที่มีกำลังไพร่พลน้อยกว่ากลับเอาชนะกำลังทหารที่มีกำลังไพร่พลมากกว่าได้ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือกลยุทธ์ด้านยุทธศาสตร์ และความชำนาญทางภูมิศาสตร์ในการทำศึกสงคราม

ในสามก๊กมีการใช้กลศึกจำนวนมากมายเพื่อหลอกล่อศัตรูให้ได้มาซึ่งชัยชนะ มีทั้งการต่อสู้ทางสติปัญญา และเต็มไปด้วยสุดยอดกุศโลบายในการแสดงศักยภาพของกองทัพ นอกจากฝีมือในการรบที่สูงส่งแล้ว แม่ทัพที่นำทัพในสนามรบจะต้องรู้หลักและเชี่ยวชาญตำราพิชัยสงคราม และมีเสนาธิการที่ปรึกษาทัพจะต้องรอบรู้ในทุก ๆ ด้าน รู้แจ้งในกลศึกต่าง ๆ ของศัตรู รู้ถึงจิตใจของทหารภายใต้บังคับบัญชา และรู้จักฉกฉวยจังหวะสำคัญในการโจมตีจึงจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ ซึ่ง กลศึกสามก๊ก ที่สำคัญในการทำสงครามสามก๊กแต่ละครั้งมี คือ กลยุทธ์ชนะศึก, กลยุทธ์เผชิญศึก, กลยุทธ์เข้าตี, กลยุทธ์ชนะศึก, กลยุทธ์ติดพัน, กลยุทธ์ร่วมรบ, กลยุทธ์ยามพ่าย โดยในครั้งนี้เป็นกลยุทธ์ยามพ่าย

คุณอาจสนใจกลยุทธ์อื่นๆ: กลยุทธ์ชนะศึกกลยุทธ์เผชิญศึกกลยุทธ์เข้าตีกลยุทธ์ติดพันกลยุทธ์ร่วมรบ

Viriyah Insurance

1. สาวงาม

กลยุทธ์สาวงาม หรือ เหม่ยเหรินจี้ เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึง การกำจัดศัตรูที่มีกำลังเข้มแข็ง ในการทำศึกสงครามจำต้องหาหนทางกำจัดแม่ทัพเสียก่อน หากปล่อยไว้จะเป็นภัยในภายหน้า ต่อแม่ทัพที่มีความเฉลียวฉลาด สติปัญญาเป็นเลิศ ชำนาญตำราพิชัยสงคราม รอบรู้ภูมิประเทศและจุดยุทธศาสตร์ เก่งกาจในเชิงยุทธ์ จักต้องโจมตีจุดอ่อนทางใจให้มีอุปสรรค ส่วนแม่ทัพที่หย่อนย่อท้อแท้ กำลังทหารไพร่พลที่กำลังถดถอย ก็จักอ่อนแอแลเสื่อมโทรมพ่ายแพ้ไปเอง

ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์สาวงามไปใช้ ได้แก่ อ้องอุ้นที่วางกลอุบายทำลายความสัมพันธ์ของตั๋งโต๊ะและลิโป้บุตรบุญธรรม ด้วยการยกเตียวเสี้ยนให้เป็นภรรยา ทำให้ทั้งสองฝ่ายผิดใจกันจนเป็นเหตุให้ลิโป้ฆ่าตั๋งโต๊ะ

กลศึกสามก๊ก_กลยุทธ์ยามพ่าย2
แม่ทัพที่มีความเฉลียวฉลาด สติปัญญาเป็นเลิศ ชำนาญตำราพิชัยสงคราม รอบรู้ภูมิประเทศและจุดยุทธศาสตร์ เก่งกาจในเชิงยุทธ์ ต้องโจมตีจุดอ่อนทางใจให้มีอุปสรรค

2. ปิดเมือง

กลยุทธ์ปิดเมือง หรือ คงเฉิงจี้ เป็นกลยุทธ์ที่หมายความถึงในยามศึกสงคราม หากกำลังทหารไพร่พลเกิดความอ่อนแอหรือมีกำลังน้อย ยิ่งจงใจแสดงให้ศัตรูเห็นว่าในการศึกมิได้มีการวางแนวป้องกัน ทำให้ศัตรูเกิดความฉงนสนเท่ห์ ไม่กล้าผลีผลามนำกำลังเข้าบุกโจมตี ในสถานการณ์ที่ศัตรูมีกำลังมากกว่า การใช้กลยุทธ์ปิดเมืองเพื่อป้องกันกองทัพตนเองเป็นการเลือกใช้กลยุทธ์ที่มีความพิสดารพันลึกเป็นทวีคูณ

ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ปิดเมืองไปใช้ คือตอนที่จูกัดเหลียงที่ถอยทัพหลบหนีสุมาอี้หลังจากม้าเจ๊กเสียเมืองเกเต๋ง โดยแสร้งทำเป็นวางเฉยไม่สะดุ้งสะเทือนกับกองกำลังทหารสุมาอี้ที่ยกทัพติดตามมา

3. ไส้ศึก

กลยุทธ์ไส้ศึก หรือ ฝ่านเจี้ยนจี้ เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงเมื่อศัตรูแสร้งวางกลอุบายหลอกล่อให้เกิดการแตกแยกภายในกองทัพ ขาดความไว้ใจ พึงซ้อนกลอุบายสร้างแผนลวงให้ศัตรูเกิดความแตกแยกร้าวฉาน ให้ศัตรูเกิดความระแวงสงสัยซึ่งกันและกัน ใช้ประโยชน์จากความระแวงแล้วฉกฉวยโอกาสบุกเข้าโจมตีแย่งชัยชนะมาเป็นของตน

ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ไส้ศึกไปใช้ ได้แก่ จิวยี่ที่แสร้งรับชัวต๋งและชัวโฮนายทหารไส้ศึกของโจโฉไว้ในคราวศึกเซ็กเพ็ก และวางกลอุบายซ้อนแผนเผากองทัพเรือของโจโฉจนวอดวาย

Bangkok Insurance

4. ทุกข์กาย

กลยุทธ์ทุกข์กาย หรือ ขู่โร่วจี้ เป็นกลยุทธ์ที่หมายความถึงโดยสามัญสำนึกของมนุษย์ทั่วไป ย่อมไม่มีผู้ใดอยากทำร้ายตนเอง หากบาดเจ็บก็เชื่อว่าคงเกิดจากการถูกทำร้าย ถ้าหากแม้นสามารถทำเท็จให้กลายเป็นจริง หลอกให้ศัตรูหลงเชื่อโดยไม่ติดใจสงสัย กลอุบายย่อมจะสัมฤทธิ์ผล การจะแสร้งทำให้ศัตรูหลงเชื่อได้ ก็ต้องเข้าใจในจุดอ่อนของศัตรูและทำเท็จให้จริงจังและน่าเชื่อถือที่สุด

ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ทุกข์กายไปใช้ คือ อุยกายที่ยอมเสียสละร่างกายให้จิวยี่โบยหนึ่งร้อยที และแสร้งทำเป็นยอมสวามิภักดิ์ต่อโจโฉเพื่อให้จิวยี่และจูกัดเหลียงใช้ไฟทำลายกองทัพเรือของโจโฉในคราวศึกเซ็กเพ็ก

กลศึกสามก๊ก_กลยุทธ์ยามพ่าย
เมื่อกองกำลังศัตรูมีพละกำลังที่เข้มแข็งกว่าหลายเท่า จักปะทะด้วยกำลังมิได้โดยเด็ดขาด พึงใช้กลอุบายนานาให้ศัตรูต่างถ่วงรั้งซึ่งกันและกัน

5. ลูกโซ่

กลยุทธ์ลูกโซ่ หรือ เหลียนหวนจี้ เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงเมื่อกองกำลังศัตรูมีพละกำลังที่เข้มแข็งกว่าหลายเท่า จักปะทะด้วยกำลังมิได้โดยเด็ดขาด พึงใช้กลอุบายนานาให้ศัตรูต่างถ่วงรั้งซึ่งกันและกัน ทำลายความแข็งแกร่งของศัตรูหรือร่วมมือกับพลังต่าง ๆ ร่วมโจมตีเพื่อขจัดความฮึกเหิมของศัตรูให้หมดสิ้นไป

ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ลูกโซ่ไปใช้ ได้แก่ โจโฉวางกลอุบายลอบโจมตีอ้วนเสี้ยวด้วยการตัดกำลังเสบียงของอ้วนเสี้ยวจนแตกพ่าย

6. หลบหนี

กลยุทธ์หลบหนี หรือ โจ่วเหวยซ่าง เป็นกลยุทธ์ที่หมายความถึงเมื่อทำการศึกสงครามกับศัตรู หากศัตรูมีกองกำลังทหารที่เข้มแข็ง มีกองทัพที่แข็งแกร่ง ชำนาญภูมิศาสตร์ อาจจะถอยร่นหลบหนีอย่างรวดเร็วเพื่อหลบเลี่ยงการปะทะและการเผชิญหน้า การถอยหนีในการทำสงครามนั้นไม่ใช่ความผิดผลาด หากแต่เป็นเรื่องธรรมดาในการทำศึกที่มักพบเห็นได้เสมอ เป็นการถอยหนีเป็นการถอยเพื่อหาหนทางหลีกเลี่ยงความเสียหาย แล้วหาโอกาสชิงตอบโต้ในภายหลัง ไม่ได้เป็นการถอยหนีอย่างสิ้นเชิง

ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์หลบหนีไปใช้ เช่น จูกัดเหลียงที่ลอบหลบหนีจิวยี่ภายหลังจากทำพิธีเรียกลมสลาตันที่เขาลำปินสานเพื่อใช้ไฟเผากองทัพเรือโจโฉในคราวศึกเซ็กเพ็ก

ที่มา: Wikipedia

avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon