สุดยอด กลศึกสามก๊ก : กลยุทธ์เข้าตี

posted: 3 years ago
1,040 views
สุดยอด กลศึกสามก๊ก : กลยุทธ์เข้าตี

comments

กลศึกสามก๊ก_กลยุทธ์เข้าตี

กลศึกสามก๊ก คือ กลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำศึกสงครามที่ปรากฏในวรรณกรรมจีนต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งวรรณกรรมเรื่องสามก๊ก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและคู่ควรต่อการศึกษา เพราะในสงครามสามก๊กนั้น บ่อยครั้งที่กำลังทหารที่มีกำลังไพร่พลน้อยกว่ากลับเอาชนะกำลังทหารที่มีกำลังไพร่พลมากกว่าได้ เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือกลยุทธ์ด้านยุทธศาสตร์ และความชำนาญทางภูมิศาสตร์ในการทำศึกสงคราม

ในสามก๊กมีการใช้กลศึกจำนวนมากมายเพื่อหลอกล่อศัตรูให้ได้มาซึ่งชัยชนะ มีทั้งการต่อสู้ทางสติปัญญา และเต็มไปด้วยสุดยอดกุศโลบายในการแสดงศักยภาพของกองทัพ นอกจากฝีมือในการรบที่สูงส่งแล้ว แม่ทัพที่นำทัพในสนามรบจะต้องรู้หลักและเชี่ยวชาญตำราพิชัยสงคราม และมีเสนาธิการที่ปรึกษาทัพจะต้องรอบรู้ในทุกๆ ด้าน รู้แจ้งในกลศึกต่างๆ ของศัตรู รู้ถึงจิตใจของทหารภายใต้บังคับบัญชา และรู้จักฉกฉวยจังหวะสำคัญในการโจมตีจึงจะสามารถเอาชนะศัตรูได้ ซึ่ง กลศึกสามก๊ก ที่สำคัญในการทำสงครามสามก๊กแต่ละครั้งมี คือ กลยุทธ์ชนะศึก, กลยุทธ์เผชิญศึก, กลยุทธ์เข้าตี, กลยุทธ์ชนะศึก, กลยุทธ์ติดพัน, กลยุทธ์ร่วมรบ, กลยุทธ์ยามพ่าย โดยในครั้งนี้เราจะขอนำเสนอ กลยุทธ์เข้าตี

คุณอาจสนใจกลยุทธ์อื่นๆ: กลยุทธ์ชนะศึกกลยุทธ์เผชิญศึกกลยุทธ์ติดพันกลยุทธ์ร่วมรบกลยุทธ์ยามพ่าย

Viriyah Insurance

1. ตีหญ้าให้งูตื่น

กลยุทธ์ตีหญ้าให้งูตื่น หรือ ต๋าเฉ่าจิงเสอ เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการที่มีสิงใดพึงสงสัย ผิดแผกไปจากเดิม ก็ควรส่งคนไปทำการสอดแนมให้รู้ชัดแจ้งเพื่อเป็นการกุมสภาพศัตรูเอาไว้ เมื่อได้ข่าวคราวศัตรูแล้วจึงนำกำลังทหารบุกเข้าโจมตีให้พ่ายแพ้ย่อยยับ

ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ตีหญ้าให้งูตื่นไปใช้ คือ จูกัดเหลียงที่ต้องการดูชั้นเชิงกองกำลังทหารโจโฉเมื่อคราวเล่าปี่นำกำลังทหารไปตีฮันต๋ง

กลศึกสามก๊ก_กลยุทธ์เข้าตี2
การที่ใช้ภาพลวงที่จงใจสร้างขึ้นเพื่อหลอกล่อให้ศัตรูเกิดความประมาท

2. ยืมซากคืนชีพ

กลยุทธ์ยืมซากคืนชีพ หรือ เจี้ยซือหวนหุน เป็นกลยุทธ์ที่หมายถึง การที่ผู้มีความสามารถและมีบทบาทในหน้าที่ต่างๆ จะใช้ความสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างผลีผลามไม่ได้ ส่วนผู้ที่ไร้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ก็มักขอความช่วยเหลืออยู่เป็นนิจ การใช้ผู้ไร้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ จึงไม่ใช่เป็นการมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติ แต่เพื่อไม่ให้ผู้ไร้ความสามารถต้องมาพึ่งพายามต้องการความช่วยเหลือ

ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ยืมซากคืนชีพไปใช้ ได้แก่ จูกัดเหลียงที่ให้นำเมล็ดข้าวสารใส่ไว้ในปากเพื่อเป็นการรักษาดาวสำหรับต่ออายุ และหลอกทหารสุมาอี้ให้หลงชื่อว่ายังมีชีวิตอยู่

3. ล่อเสือออกจากถ้ำ

กลยุทธ์ล่อเสือออกจากถ้ำ หรือ เตี้ยวหู่หลีซาน เป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการที่ใช้ภาพลวงที่จงใจสร้างขึ้นเพื่อหลอกล่อให้ศัตรูเกิดความประมาท ชะล่าใจในการทำศึกสงคราม ละทิ้งแนวฐานการป้องกันของกองทัพซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ ฉกฉวยจังหวะและโอกาสที่ศัตรูเกิดความอ่อนแอหลงเชื่อในภาพลวงที่สร้างขึ้น นำกำลังบุกเข้าโจมตีหรือทำลายเสียให้สิ้นซากช่วงชิงชัยชนะมาเป็นของตน

ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์ล่อเสือออกจากถ้ำไปใช้ เช่น อ้องอุ้นที่ใช้กลยุทธ์สาวงามทำให้ตั๋งโต๊ะผิดใจกับลิโป้และลวงไปฆ่าในวังหลวง

Bangkok Insurance

4. แสร้งปล่อยเพื่อจับ

กลยุทธ์แสร้งปล่อยเพื่อจับ หรือ อวี้ฉินกู้จ้ง เป็นกลยุทธ์ที่มีหมายความถึงการใช้สติปัญญาในการวางแผน การจับเชลยศึกสงครามได้นั้น ถ้าหากบีบคั้นจนเกินไปก็ย่อมไม่สามารถรีดเอาความต่างๆ ได้ เปรียบได้กับ “สุนัขที่จนตรอก ย่อมต่อสู้จนสุดชีวิต” และการปล่อยศัตรูให้เป็นฝ่ายหลบหนีก็สามารถทำลายขวัญ กำลังใจ และความเหิมเกริมของศัตรูได้ หากปล่อยศัตรูหลบหนีจะต้องนำกำลังไล่ติดตามอย่าลดละ เพื่อบั่นทอนกำลังทหารของศัตรูให้อ่อนแรง เมื่อทหารหมดสิ้นเรี่ยวแรง ก็จะไม่มีใจคิดต่อสู้และยอมจำนนสวามิภักดิ์ เมื่อนั้นจึงจับเอาเป็นเชลยได้โดยง่าย ซึ่งเป็นการทำศึกสงครามที่ไม่เสียเลือดเนื้อและกำลังทหาร อีกทั้งยังเป็นเหตุให้ศัตรูแตกพ่ายยับเยินไปเอง

ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์แสร้งปล่อยเพื่อจับไปใช้ เช่น จูกัดเหลียงที่ทำศึกสงครามกับเบ้งเฮ็ก เมื่อจับได้เป็นเชลยก็ปล่อยตัวเสียเพื่อให้เบ้งเฮ็กไปรวบรวมผู้คนมาต่อสู้อีกครั้ง จนกระทั่งยอมแพ้และสวามิภักดิ์ต่อจูกัดเหลียง

กลศึกสามก๊ก_กลยุทธ์เข้าตี3
ใช้สิ่งใดที่มีความคล้ายคลึงกันหลอกล่อศัตรู ให้ศัตรูเกิดความสับสนและแตกพ่าย

5. โยนกระเบื้องล่อหยก

กลยุทธ์โยนกระเบื้องล่อหยก หรือ เพาจวนอิ่วอวี้ หมายถึง การใช้สิ่งที่มีความคล้ายคลึงกันในการหลอกล่อศัตรูให้เกิดความสับสนจนต้องกลอุบายและแตกพ่ายไป การใช้กลยุทธ์โยนกระเบื้องล่อหยกนี้ เป็นกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นตามสภาพของศัตรู ณ ตอนนั้น ในยามทำศึกสงคราม เมื่อรบกับศัตรู แม่ทัพหรือขุนศึกฝ่ายตรงข้ามมีแต่ความโง่เง่า ไม่รู้จักการพลิกแพลงกลยุทธ์ในเชิงรบ ก็อาจสามารถหลอกล่อด้วยผลประโยชน์และอำนาจวาสนาได้ ถ้าศัตรูหลงในลาภยศต่างๆ ขาดการไตร่ตรองใคร่ครวญ ก็ย่อมสามารถลอบซุ่มทหารโจมตีเอาชนะมาเป็นของตนได้โดยง่าย

ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์โยนกระเบื้องล่อหยกไปใช้ ได้แก่ จูกัดเหลียงที่พึงพอใจฝีมือเกียงอุยจึงอยากได้ตัวไว้ จึงยอมเสียแฮหัวหลิมซึ่งมีตำแหน่งเป็นถึงบุตรเขยของโจยอยเพียงเพื่อให้ได้มาซึ่งนายทหารที่มีสติปัญญาเป็นเลิศ

6. จับโจรเอาหัวโจก

กลยุทธ์จับโจรเอาหัวโจก หรือ ฉินเจ๋ยฉินหวาง หมายความถึงว่า ในการทำศึกสงคราม ก็ต้องบุกเข้าโจมตีศัตรูในจุดยุทธศาสตร์ของกองทัพเพื่อสลายกำลังของศัตรูให้แตกกระจาย ศัตรูที่มีแม่ทัพฝีมือดีในการทำศึกสงครามย่อมเป็นขวัญและกำลังใจของเหล่าทหาร การวางแผนใช้กลอุบายหลอกล่อเอาชนะแม่ทัพที่มีฝีมือในเชิงยุทธ์ที่เก่งกาจ ต้องใช้กลอุบายที่สับสน หลอกล่อให้หลงทิศ และกำจัดไปให้พ้นเสีย

ตัวอย่างการนำเอากลยุทธ์จับโจรเอาหัวโจกไปใช้ คือ จูกัดเหลียงที่มีความกริ่งเกรงต่อสุมาอี้ในการทำศึกสงครามกับวุยก๊กจึงวางกลอุบายขจัดสุมาอี้ ซึ่งเมื่อปราศจากสุมาอี้แล้วจูกัดเหลียงก็ไม่เกรงกลัวต่อความยิ่งใหญ่ของกองทัพวุยก๊กอีกต่อไป

ที่มา: Wikipedia

avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon