กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) คืออะไร

posted: 2 years ago
2,074 views
กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) คืออะไร

comments

ถ้าเราพูดถึงแหล่งเงินออมยามเกษียณ ถ้าแบ่งหลักๆ แล้วจะแบ่งได้เป็น 2 ส่วน “การออมภาคบังคับ” และ “การออมภาคสมัครใจ” วันนี้เรามาคุยเครื่องมือ “การออมบังคับ” ตัวหนึ่งที่เปิดตัวไปได้ไม่นานนี้นั้นก็คือ กองทุนการออมแห่งาติ” หรือ “กอ.”

กองทุนการออมแห่งาติ หรือ กอ. เป็นการออมเงินเพื่อเกษียณรูปแบบหนึ่ง ที่เอาไว้สำหรับคนที่ไม่มีการออมภาคบังคับอย่าง ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงีพ หรือกบข. แบบมนุษย์เงินเดือน ข้าราการ เ่น กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า าวไร่าวนา รวมไปถึงนักเรียน นักศึกษา เป้าหมายก็เพื่อให้คนเหล่านี้มีเงินเก็บไว้ใ้ยามเกษียณนั่นเอง ผู้ที่มีสิทธิเป็นสมาิกจะต้องมีสัญาติไทย อายุตั้งแต่ 15 – 60 ปีบริบูรณ์ ไม่อยู่ในกองทุนตามกฎหมายอื่นที่ได้รับเงินสมทบจากรัฐหรือนายจ้างและไม่อยู่ในระบบบำนาญภาครัฐและเอก

Portrait Of Senior Asian Couple Sitting In Park Together Smiling To Camera

สมาิกสามารถออมเงินขั้นต่ำได้ครั้งละ 50 บาทแต่ไม่เกินปีละ 13,200 บาท โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินสมทบให้อีก 60% สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 -30 ปี แต่ไม่เกินปีละ 600 บาท จ่าย 80% สำหรับผู้ที่มีอายุ 30 -50 ปี แต่ไม่เกินปีละ 960 บาท และจ่าย 100% สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกินปีละ 1,200 บาท สมาิกจะเริ่มได้รับเงินบำนาญรายเดือนตั้งแต่อายุ 60 ปีขึ้นไปจนกว่าเสียีวิตโดยเงินบำนาญนั้นนำมาจากเงินออมในกองทุนของเรา ที่คณะกรรมการกองทุน นำไปลงทุนในหลักทรัพย์ความเสี่ยงต่ำ เ่น พันธบัตรบัฐบาล เงินฝาก อย่างน้อย 60% ของกองทุน นอกจากนี้ รัฐบาลยังรับประกันผลตอบแทนของสมาิก ให้ผลตอบแทนของเงินสะสมและเงินสมทบได้ไม่น้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน โดยเฉลี่ยของธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. และธนาคารพาณิย์แห่งใหญ่ 5 แห่งอีกด้วย

และหากคำนวณบำนาญได้น้อยกว่าบำนาญขั้นต่ำ 600 บาท สมาิกจะได้รับเป็นเงินดำรงีพ เท่ากับบำนาญขั้นต่ำ 600 บาท จนกว่าเงินในบัญีจะหมด ซึ่งในการคำนวณเงินบำนาญต่อเดือนนั้น ให้นำเงินสะสมและเงินสมทบของสมาิกบวกกับผลประโยน์ของเงินสะสมและเงินสมทบที่ได้รับ ณ อายุ 60 ปีบริบูรณ์หารด้วย 240 หากคำนวณได้มากกว่าเงินบำนาญขั้นต่ำ สมาิกจะได้รับเงินบำนาญจำนวนนั้นไปจนกระทั่งเสียีวิตแม้ว่าเงินในกองทุนจะหมดไปก่อนแล้วก็ตาม

A jar of cash on the table.

นอกจากนี้กองทุนการออมแห่งาติ ยังจ่ายเงินให้สมาิกในกรณีนอกเหนือจากการเกษียณอายุอีกด้วย ได้แก่ทุพพลภาพก่อนอายุ 60 ปี จะได้รับเงินก้อน เท่ากับเงินสะสมและผลประโยน์ของเงินสะสม ส่วนเงินสมทบและประโยน์ของเงินสมทบจะเก็บไว้จ่ายเป็นเงินบำนาญหลังเกษียณอายุลาออกจากกองทุน จะได้รับเงินก้อน เท่ากับเงินสะสมและผลประโยน์ของเงินสะสม และสามารถกลับมาเป็นสมาิกใหม่ได้หรือเสียีวิต จ่ายเงินก้อนเท่ากับเงินในบัญีให้แก่ผู้ที่สมาิกแจ้งื่อไว้หรือทายาท ที่สำคัญเงินที่เราหักเข้ากองทุนการออมแห่งาติสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 13,2000 บาทต่อปีเลยทีเดียว

ส่วนตัวคิดว่าสำหรับคนที่ไม่ได้เข้าเป็นสมาิกของประกันสังคมหรือกบข. ก็น่าจะทำไว้ไม่เสียหายอะไร ถือว่าเป็นแหล่งเงินออมเพื่อการเกษียณอีกทางนึงที่ความเสี่ยงต่ำและได้สิทธิทางภาษีด้วย ที่สำคัญการออมที่จะประสบความสำเร็จมากที่สุดก็คือ “การออมภาคบังคับ” เนี้ยแหละ ดังนั้นยิ่งเรามีการออมภาคบังคับมากเท่าไหร่ โอกาสที่เราจะเกษียณได้ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น!!


avatar
by JK, CFP®

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon