สาธารณสุขไฟเขียว 6 จังหวัด 15 อำเภอ ปลูก”กัญชง” ได้

posted: 1 year ago
สาธารณสุขไฟเขียว 6 จังหวัด 15 อำเภอ ปลูก”กัญชง” ได้

comments

วันที่ 13 ธ.ค. 2560 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นายประยูร รัตนเสนีย์ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการควบคุมและกำกับดูแลเฮมพ์ (กัญชง) ครั้งที่ 1/2560 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและในเชิงอุตสาหกรรม โดยในระยะ 3 ปีแรกของการบังคับใช้กฎกระทรวง รมว.สาธารณสุขจะอนุญาตให้ปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ได้ แต่ต้องมาขอใบอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐก่อนเท่านั้นสาธารณสุข ไฟเขียว 6 จังหวัด 15 อำเภอ ปลูก"กัญชง" ได้
Credit: คมชัดลึก

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการขอจะอนุญาตเฉพาะการผลิต จำหน่าย, หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อใช้ในครัวเรือน, ใช้ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์, เพื่อการศึกษาวิจัย, เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง, เพื่อจำหน่ายเมล็ดพันธุ์รับรองลำต้นสด หรือส่วนอื่นๆ และเพื่อใช้ประโยชน์อื่นตามที่คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษกำหนด โดยกำหนดให้ผู้รับอนุญาตต้องมีแผนการผลิต การจำหน่าย การใช้ประโยชน์ตามขั้นตอนที่ได้รับอนุญาต

โดยในปี 2561 จนถึงขณะนี้ รมว.สาธารณสุข อนุญาตให้หน่วยงานรัฐปลูกกัญชงแล้วใน 6 จังหวัด 15 อำเภอ คือ จังหวัดเชียงใหม่ 4 อำเภอ  จังหวัดเชียงราย 3 อำเภอ จังหวัดน่าน 3 อำเภอ  จังหวัดตาก 1 อำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 อำเภอ  และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 อำเภอ

ด้านนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า การส่งเสริมการปลูกกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ เพื่อนำเส้นใยมาผลิตเสื้อผ้า กระเป๋า นั้นยังต้องมีการควบคุมจากภาครัฐ เนื่องจาก กัญชง ยังเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 โดยในอนาคตจะพิจารณาให้มีการใช้ประโยชน์จากกัญชงได้มากขึ้นนอกเหนือจากการใช้ประโยชน์จากเส้นใย และหลังจากนั้น 3 ปี จะพิจารณาเพื่อขยายการปลูก รวมไปถึงพิจารณาให้ประชาชนสามารถปลูก เพื่อทำรายได้ และพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป


avatar
by Anatta อนัตตา
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon