การขอ สินเชื่อ: พฤติกรรมที่ควรและไม่ควรทำ

posted: 5 years ago
การขอ สินเชื่อ: พฤติกรรมที่ควรและไม่ควรทำ

comments

สินเชื่อ

การขอ สินเชื่อ ประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น สินเชื่อ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด หรือบัตรอื่น ๆ แล้วไม่ได้รับการอนุมัตินั้นมักจะมาจากหลาย ๆ เหตุผลด้วยกันอย่างเช่น ตัวเอกสารไม่ครบ รวมไปจงถึงข้อมูลที่ทางผู้ขอสินเชื่อได้ให้ไปนั้นเป็นเท็จหรือไม่เป็นไปตามความจริงที่ทางธนาคารต้องการ

ดังนั้นการขอ สินเชื่อ ชนิดต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามผู้ขอจำเป็นจะต้องให้ข้อมูลอันเป็นจริง และสามารถยืนยันแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น ๆ ได้ แต่ในขณะเดียวกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ ผู้ขอสินเชื่อ ทั้งหลายควรที่จะทำ และควรที่จะห้ามพฤติกรรมเหล่านี้เพื่อให้การอนุมัตินั้นสามารถดำเนินการได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

สิ่งที่ควรจะทำระหว่างการดำเนินงานขอสินเชื่อ

การสร้างประวัติทางการเงินให้สะอาด : การสร้างประวัติทางการเงินให้สะอาดหมายถึงการชำระหนี้สินต่าง ๆ ให้ครบถ้วนตามที่เจ้าหนี้ได้กำหนดไว้อย่างเช่น บัตรเครดิต ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ เป็นต้น เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองและทางธนาคารว่าจะสามารถรับภาระหนี้สิ้นเพิ่มเติมได้ หลังจากนั้นก็รอเวลาเป็นระยะเวลา 6 เดือน สำหรับใครที่ไม่ทราบว่าตนเองมีประวัติทางการเงินอย่างไรบ้างให้ปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ถ้าหากเป็นบุคคลธรรมดาให้เตรียมบัตรประชาชนให้พร้อม แต่ถ้าเป็นนิติบุคคลจะต้องเตรียมสำเนานิติบุคคลที่รับรองไว้ไม่เกิน 3 เดือน และต้องลงนามความถูกต้องโดยกรรมผู้ที่มีอำนาจตามสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ค่าธรรมเสียม 100 บาท
เริ่มดำเนินการขอข้อมูลจากช่องทางต่าง ๆ อย่างเช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ

สินเชื่อ

ต้องมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ : ผู้ที่ขอสินเชื่อทั้งหลายจำเป็นที่จะต้องมีรายงาน Statement จากธนาคารเพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าผู้ขอนั้นมีรายได้อย่างสม่ำเสมอ ตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้ซึ่งปกติแล้วมักจะอยู่ที่ 3 – 6 เดือนขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารว่ามีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง

เอกสารยืนยันอาชีพ : เอกสารยืนยันอาชีพหมายถึงหลักฐานทางการเงินอีกรูปแบบหนึ่งนั่นก็คือ สลิปเงินเดือนที่ได้รับมาจากฝ่ายบัญชีโดยอาจจะต้องส่งให้เป็นเอกสารตัวจริง แต่ถ้าหากต้องการส่งให้เป็นในลักษณะของการถ่ายเอกสารก็จำเป็นที่จะต้องเห็นตัวหนังสือชัดเจน หรืออาจจะเป็นเอกสารยืนยันเงินเดือนที่สามารถยืนยันได้ว่าผู้ขอนั้นมีเงินเดือนตามที่ได้ระบุไว้ในสลิปเงินเดือน

การเตรียมเอกสารให้พร้อม : ข้อนี้ถือได้ว่าสำคัญมาก ๆ เพราะผู้ที่ต้องการ สินเชื่อ ทั้งหลายจะต้องเตรียมเอกสาต่าง ๆ ให้พร้อมอยู่เสมอจะขาดแม้แต่อย่างเดียวไม่ได้ เพราะจะไม่ได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอน ดังนั้นก่อนที่จะก้าวเท้าออกจากบ้านควรที่จะตรวจสอบเอกสารด้วยว่าพร้อมหรือไม่ หรือขาดเหลือบกพร่องเอกสารใดบ้าง

ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อให้ทางธนาคารนั้นสามารถที่จะ อนุมัติสินเชื่อ ที่เราต้องการได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามหลาย ๆ คนก็ยังคงพลาดอยู่เสมอซึ่งหลาย ๆ เหตุผลที่ทางธนาคารได้ให้มานั้นอาจจะมาจากพฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี้

การกรอกข้อมูลใบสมัครไม่ครบถ้วน : การกรอกข้อมูลสำคัญ ๆ มากไม่ควรที่จะละเว้นช่องว่างไว้ถ้าหากข้อมูลนั้น ๆ มีความสำคัญอย่างเช่น ช่องทางการติดต่อ ที่อยู่อาศัย เงินเดือน อายุ และอื่น ๆ อีกมากมาย เพราะถ้าหากข้อมูลผิดพลาดหรือมีกรอกไม่ครบผู้ที่มีอำนาจอาจจะพิจารณาไม่ให้ได้รับการอนุมัติได้

ไม่ควรสมัครถ้าไม่พร้อม : การสมัครขอสินเชื่อบัตรเครดิต ผู้ขอจะต้องพร้อมทุกประการและขาดเหลือสิ่งใดไม่ได้เพราะถ้าหากไม่ผ่านการอนุมัติทางธนาคารจะยกเลิกการขอบัตรจากผู้ขอทันทีเป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นจึงจะสามารถขอสินเชื่อใหม่จากธนาคารเดิมได้

ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ ผู้ขอสินเชื่อ ทั้งหลายไม่ควรที่จะปฏิบัติตามเป็นอย่างยิ่งเพราะมันอาจจะส่งผลเสียทางด้านการอนุมัติได้ ขณะเดียวกันการได้รับหรือไม่ได้รับการอนุมัตินั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ได้กล่าวมาในข้างต้นเสมอไป เพราะส่วนหนึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับนโยบายของทางธนาคารต่าง ๆ ที่มักจะไม่เหมือนกันในแต่ละปี


avatar
by admin
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon