ผลวิจัยชี้ การถ่ายรูปอาหารก่อนกิน ช่วยเพิ่มรสสัมผัสในการกินได้

posted: 1 year ago
ผลวิจัยชี้ การถ่ายรูปอาหารก่อนกิน ช่วยเพิ่มรสสัมผัสในการกินได้

comments

ปัจจุบันนี้การถ่ายภาพอาหารก่อนจะทานนั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งจำเป็นที่หลายคนมักจะต้องทำกันจนเป็นเรื่องปกติไปแล้ว ซึ่งก็มีอีกหลายคนที่รู้สึกรำคาญหรือไม่ค่อยสบอารมณ์กับพฤติกรรมนี้เท่าไรนัก แต่อย่าเพิ่งหงุดหงิดไป เพราะได้มีผลวิจัยที่ชี้ให้เห็นแล้วว่า การถ่ายรูปอาหารก่อนกินนั้นจะช่วยเพิ่มรสสัมผัสที่ดีขึ้นได้ผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Consumer Marketing พบว่าผู้คนจะมีการรับรู้รสชาติของอาหารที่แตกต่างกันไป เมื่อถ่ายภาพของอาหาร โดยการศึกษาดังกล่าวได้ให้กลุ่มตัวอย่างลองทานอาหาร ด้วยการเปรียบเทียบกันระหว่าง การทานอาหารแบบปกติ กับ การถ่ายภาพของอาหารก่อนรับประทาน หลังจากนั้นจึงให้พวกกลุ่มตัวอย่างลงคะแนนเพื่อประเมินรสสัมผัสของอาหารชนิดเดียวกันที่ได้ทานไปทางทีมวิจัยเชื่อว่าการถ่ายภาพของอาหารนั้นจะทำให้ผู้บริโภคได้มีรับรู้กลิ่นของอาหาร และมันสามารถช่วยเพิ่มสุนทรียภาพของการทานอาหารได้มากขึ้น ซึ่ง Sean Coary หนึ่งในทีมวิจัยกล่าวว่า ‘อย่างน้อยๆ การมองภาพของอาหารจากกล้องนั้นจะเป็นการเพิ่มสุนทรียภาพของการรับรู้และการดมกลิ่น อีกทั้งการดูภาพที่สวยงามของอาหารนั้นจะเป็นการนำผู้บริโภคไปสู่ประสบการณ์การทานอาหารที่พวกเขาคาดหวังไว้’อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าผลการวิจัยนี้จะใช้อธิบายได้เฉพาะอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเท่านั้น เนื่องจากทีมวิจัยพบว่า การถ่ายภาพของอาหารเพื่อสุขภาพก่อนทานนั้น ไม่ได้ช่วยทำให้รสสัมผัสดีขึ้นแต่อย่างใด โดยทีมวิจัยเชื่อว่าทฤษฎีนี้เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของเราต่ออาหารที่อยู่ตรงหน้าพูดง่ายๆ ก็คือ เราจะความรู้สึกตื่นเต้นเมื่อเจออาหารที่อยากกิน และจากนั้นการถ่ายภาพของอาหารก็จะช่วยส่งเสริมการรับรู้ของเราต่ออาหารที่อยู่ตรงหน้า ซึ่งตรงกันข้ามกับอาหารเพื่อสุขภาพ เพราะมันอาจมีรสชาติที่ไม่ถูกปากถูกใจเท่ากับอาหารที่ไม่มีประโยชน์ การถ่ายภาพจึงไม่ช่วยสงเสริมความอยากให้มีมากขึ้นนั่นเอง


avatar
by เฟิ้ม
v(^_^)v
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon