ประกันภัย กับการบาดเจ็บทางร่างกาย

posted: 5 years ago
ประกันภัย กับการบาดเจ็บทางร่างกาย

comments

ประกันภัย

การได้บาดเจ็บทางร่างกาย หมายถึง การได้รับบาดเจ็บต่อร่างกายที่เกิดจากบุคคลอื่น ในทาง ประกันภัย “การได้รับบาดเจ็บทางด้านร่างกาย” ยังใช้เป็นนโยบายในการคุ้มครองของรัฐ กรมธรรม์ประกันภัยจะระบุไว้ว่า บริษัท ประกันภัย จะจ่ายเงินเป็นจำนวนมากแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย แต่ถ้ามีไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายใดๆ บริษัทประกันจะไม่จ่ายค่าชดเชยใด ๆทั้งสิน ตัวอย่างเช่น “เกิดความรู้สึกตกใจเป็ยอย่างมาก” แต่ทางด้านร่างกายไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆ บริษัท ประกันภัย จะไม่จ่ายเงินชดเชยใดๆให้คุณ ในกรณีของการ ประกันภัย รถยนต์ก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากผู้ที่ขับรถที่มีชื่อในกรมธรรม์ประกันภัย

ส่วนใหญ่ความรับผิดชอบต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย ประกันภัยจะจ่ายเงินแก่ผู้บาดเจ็บและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจรวมถึง:

  •  โรงพยาบาลและค่ารักษาพยาบาล
  •  ค่าพักฟื้น
  •  ค่าการดูแลรักษาพยาบาลในระยะยาว
  •  ค่าใช้จ่ายในงานศพ
  •  รายได้ที่สูญเสียไป
  •  ความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน
  •  ความเสียหายอื่น ๆ

ความรับผิดต่อการได้รับบาดเจ็บของบุคคลที่สาม หมายถึงความเสียหายต่างๆที่เกิดจากรถของคุณ ความเสียหายเกิดจากรถของผู้อื่น หรือ ความเสียหายที่เกิดจากบุคลอื่นๆ ประกันภัยบุคคลที่สามครอบคลุมความเสี่ยงนี้และ บริษัท ประกันภัย จะจ่ายเงินให้แก่บุคคลที่สามในนามของคุณในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม ประกันภัย บุคคลที่สาม เป็นการทำประกันในภาคบังคับ เพราะการขับขี่รถยนต์โดยไม่มีการทำ ประกันภัย บุคคลที่สามถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย


avatar
by admin

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon