การประกันรถยนต์ คุ้มครองคุณได้แค่ไหน

posted: 5 years ago
การประกันรถยนต์ คุ้มครองคุณได้แค่ไหน

comments

ความคุ้มครองของการประกันภัยรถยนต์

การเลือกซื้อ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์  เป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์ทั้งหลาย อย่างไรก็ตาม การเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันภัยสักแบบ ควรที่จะใช้หลักการหลายๆหลักการ ดังต่อไปนี้ ในการใช้พิจารณาการเลือกซื้อประกัน รูปแบบของรถ, รูปแบบของการประกันภัย, เบี้ยประกันที่เราต้องการ เป็นต้น เพราะสิงเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยอย่างดีในการเลือกซื้อประกันได้อย่างชาญฉลาด อย่างไรก็ตามเราอยากให้ทุกท่านลองศึกษารายละเอียดปลีกย่อยดังต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน

กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ที่ควรทราบ

เนื่องจากความหลากหลายของประกันภัยรถยนต์ที่มีให้เลือกอย่างมากมาย รวมไปจนถึงในแต่ละแบบก็มักจะมีเบี้ยที่จะต้องจ่ายที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แต่ละเล่ม ดังนั้นผู้ซื้อทั้งหลายควรที่จะเข้าใจว่าโดยรวมแล้วประกันภัยนั้นจะใช้คุ้มครองในด้านใดบ้าง

 • กรมธรรม์ ที่ใช้ในการคุ้มครองผู้ที่ถูกกระทำหรือคู่กรณี

  ข้อแรกเป็นประกันภัยที่ใช้ในการคุ้มครองคู่กรณีหรือใครก็ตามที่ได้รับความเสียหายโดยตรงจากรถของผู้ซื้อโดยตรงไม่ว่าจะด้วยลักษณะใดก็ตาม โดยความคุ้มครองนั้นจะประกอบไปด้วย ค่ารักษาพยาบาลจากแพทย์ ค่าเสียเวลา สินไหมทดแทน เป็นต้น รวมไปจนถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างที่อยู่ในช่วงของการพิจารณาคดีในชั้นศาล อย่างไรก็ตามในรูปแบบแรกการประกันจะไม่ทำการรับผิดชอบหรือรักษาอาการบาดเจ็บให้กับผู้ขับรถ หรือผู้ที่โดยสารมาภายในรถยนต์

 • กรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุและภัยธรรมชาติ

  ข้อที่สองเป็นรูปแบบของกรมธรรม์ที่ใช้ในการคุ้มครองผู้เอาประกัน กับคู่กรณีเมื่อได้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบนท้องถนน รวมไปจนถึงเป็นรูปแบบที่จะช่วยในการรับผิดชอบของผู้เอาประกันเมื่อรถได้ประสบกับภัยธรรมชาติต่าง ๆ ทั้ง น้ำท่วม ไฟไหม้ การโจรกรรม เป็นต้น ถือได้ว่าเป็นแบบประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะมาก ๆ สำหรับรถยนต์ที่เพิ่งได้ถอยออกมาจากโชว์รูมได้ไม่นาน แต่อาจจะไม่เหมาะกับรถที่ค่อนข้างเก่าหรือโบราณเพราะอาจจะต้องเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์

 •  กรมธรรม์ ประกันภัยทางด้านการแพทย์

  ข้อที่สามเป็นรูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ใช้ในการคุ้มครองทางด้านการแพทย์ และการรักษาตัวผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในตัวรถ

 • กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคล

  ข้อที่สี่เป็นรูปแบบประกันที่ใช้ในการคุ้มครองผู้เอาประกันโดยตรง เมื่อได้เกิดอุบัติเหตุขึ้น รวมทั้งในบางบริษัทประกันอาจจะควบรวมคุ้มครองผู้โดยสารที่อยู่ในรถ และผู้ที่ได้รับผลกระทบภายนอกรถอีกด้วย

 • กรมธรรม์ เสริม

  ข้อที่ห้าเป็นรูปแบบของประกันภัยรถยนต์สำหรับผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอย่างเช่น เหตุชนแล้วหนี รวมไปจนถึงได้รับอุบัติเหตุกับผู้ขับรถยนต์ที่ไม่มีประกันภัย หรือผู้ที่มีประกันภัยแบบคุ้มครองกรณีแต่ไม่ใช่ระดับสูงสุด ดังนั้นกรมธรรม์ดังกล่าวก็จะเป็นตัวช่วยเสริมทำให้ผู้เอาประกันได้รับสิทธิประโยชน์เมื่อได้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะดังกล่าว

 • กรมธรรม์ ประกันภัยสำหรับรถให้เช่า

  ข้อที่หกเป็นรูปแบบที่ใช้ในการคุ้มครองสำหรับรถที่ใช้สำหรับการเช่า ซึ่งทางบริษัทประกันจะชำระค่าเสียหายให้กับรถเช่าที่เกิดอุบัติเหตุขึ้น อย่างไรก็ตามในด้านผู้เช่ารถจำเป็นที่จะต้องชำระค่าประกันดังกล่าวด้วยระหว่างที่กำลังทำการเช่ารถ

ทั้ง 6 รูปแบบเป็นล้วนเป็นรูปแบบประกันภัยที่นำมาใช้กันอยู่ในปัจจุบัน และมักจะได้รับความนิยมที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับแต่ละครอบครัวว่าจะมีกำลังในการใช้จ่ายที่คล่องตัวหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามในการเลือกซื้อและมองหาประกันสักกรมธรรม์นั้นเป็นเรื่องยากพอสมควร และผู้ที่กำลังตัดสินใจว่าจะทำประกันรถยนต์ก็อาจจะต้องใช้ตัวช่วยดังต่อไปนี้ในการตัดสินใจ เทคนิคในการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ให้ได้ตามแบบที่เราต้องการ ในประเทศไทยมีรูปแบบของการประกันภัยรถยนต์มีอยู่อย่างมากมายหลากหลายราคา ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, 2 หรือ 3 รวมไปจนถึงแบบอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากในการตัดสินใจมองหาแบบที่ตนเองต้องการได้ยาก เพราะแต่ละแบบมักจะมีรูปแบบของการประกันที่แตกต่างกันออกไป ดังที่ได้อธิบายในหัวข้อแรก สำหรับการเลือกซื้อนั้นควรที่จะใช้หลักการดังต่อไปนี้

 • ควรเลือกจากรูปแบบที่เราต้องการ :

  ในเมื่อประกันภัยรถยนต์มีอยู่อย่างมากมายทั้งแบบประกันชั้น 1, 2 หรือ 3 ทำให้ผู้ซื้อจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจว่ากำลังเงินที่ใช้ในการชำระค่าประกันต่อปีอยู่ที่เท่าไหร่ และเลือกให้เหมาะสมกับรถของตัวเอง โดยอาจจะใช้ เว็บไซต์เปรียบเทียบราคาประกันรถยนต์ สำหรับตัวช่วยเลือกซึ่งจะทำให้ระยะเวลาการตัดสินใจรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 • ควรเลือกให้เหมาะกับรถของตัวเอง :

  ประกันภัยรถยนต์อาจจะไม่ได้เหมาะกับรถทุกประเภท เพราะรูปแบบของการประกันจะแตกต่างกันในรูปแบบของรถเช่นเดียวกัน ดังนั้นควรที่จะมองหาให้เหมาะกับรถของตัวเองเป็นหลัก ไม่ควรเลือกแบบที่เกินความจำเป็นมากจนเกินไป เพราะอาจจะทำให้เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์

 • ควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้ถ่องแท้ :

  ผู้ที่ต้องการซื้อประกันภัยสำหรับรถยนต์นั้นควรที่จะศึกษาข้อมูลให้รายละเอียดครบถ้วน เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของทุกท่าน และรถยนต์คันแรกที่ได้ซื้อมา หรือการซื้อประกันครั้งแรกของท่านด้วยการสอบถามข้อมูลให้ละเอียดรวมทั้งผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับจากผู้ขายประกันจากค่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่อย่างมากมาย

ขณะเดียวกันนอกจากข้อต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นแล้ว ผู้ที่ต้องการซื้อประกันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาเป็นตัวช่วยหลักในการตัดสินใจว่า ราคาของเบี้ยประกันภัยในระดับไหนถึงจะเหมาะกับผู้เอาประกัน เพราะยิ่งมีราคาที่สูงก็มักจะมีระยะเวลาในการคุ้มครองที่นาน รวมทั้งยังมาพร้อมกับรูปแบบของการคุ้มครองที่สมบูรณ์แบบแต่ในขณะเดียวกัน ถ้าหากเบื้อประกันภัยรถยนต์ต่ำหรือถูก ก็ย่อมที่จะมีระยะเวลาในการคุ้มครองที่สั้น และมักจะมีรูปแบบของการคุ้มครองที่จำกัด ดังนั้นควรที่จะเลือกในราคาที่พอดีกับรถ และรูปแบบของการคุ้มครองที่เหมาะสมก็จะเหมาะกับตัวเรามากที่สุด

ประกันภัยรถยนต์

ต้องเข้าใจส่วนต่างที่ผู้เอาประกันภัยรถยนต์รับผิดชอบ

ข้อสำคัญอีกด้านหนึ่งที่ผู้เอาประกันภัยรถควรทราบและเข้าใจ เพราะไม่ว่าคุณจะได้ประกันชั้นไหนก็ตาม ก็มักจะมีส่วนต่างที่ทางผู้เอาประกันต้องเสียส่วนต่าง ๆ อยู่เสมอ ดังนั้นก่อนการเลือกซื้อประกันทุกครั้งจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจว่า แบบประกันภัยรถยนต์ที่ได้เลือกไปนั้น ทางผู้เอาประกันจะต้องทำการจ่ายส่วนต่างเท่าไหร่ต่อการประกันหนึ่งครั้ง โดยถ้าเลือกส่วนต่างที่น้อยก็ย่อมที่จะต้องจ่ายในราคาที่สูง แต่ถ้าเลือกส่วนต่างที่ค่อนข้างต่ำก็มักจะมีราคาที่ไม่สูงมากนัก แต่เราต้องจ่ายส่วนต่างที่เหลือแทน อย่างไรก็ตามนอกจากส่วนต่างที่ผู้เอาประกันอาจจะต้องรับผิดชอบส่วนที่เกินมาแล้วนั้น ผู้เอาประกันก็ควรที่จะอ่านรายละเอียดต่าง ๆ ใน กรมธรรม์ด้วยว่า ฉบับที่เลือกนั้นจะควบคุมหรือคุ้มครองในด้านใดเป็นพิเศษบ้าง จากที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น รวมไปจนถึงเมื่อต้องทำความเข้าใจด้วยว่าลักษณะของอุบัติเหตุเป็นลักษณะเช่นไร เพราะบางอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างขับขี่บริษัทก็อาจจะไม่รับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน ซึ่งทั้งหมดถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ ในด้านสิทธิประโยชน์ที่ผู้เอาประกันควรได้รับ แต่ในหลาย ๆ ครอบครัวก็ยังไม่สนใจในด้านการซื้อประกันเท่าไหร่นัก เพราะอาจจะมองว่าดูเกินความจำเป็น และเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์โดยไม่ได้มองว่า คุณค่าของประกันนั้นมากกว่าที่หลาย ๆ คนคิด

สำหรับการเลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ให้ได้ตามแบบที่ตัวเองต้องการนั้นไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่นัก เพียงแต่ว่าควรที่จะถามตัวเองว่ารูปแบบของประกันที่ต้องการมีลักษณะอย่างไรบ้าง ? อย่างเช่น อยากให้คุ้มครองคู่กรณีหรือไม่ คุ้มครองตัวเอง หรือต้องการที่จะคุ้มครองบุคคลต่าง ๆ ในครอบครัวหรือไม่ เพราะถ้าหากผู้เอาประกันเลือกการคุ้มครองมากขึ้น ก็ย่อมที่จะต้องจ่ายเบี้ยที่สูงขึ้น ดังนั้นจึงควรที่จะเลือกแบบที่เหมาะกับรถของเราให้มากที่สุด เพื่อผลประโยชน์ที่สูงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นอกจากนั้นควรที่จะถามตัวเองอีกด้วยรถยนต์ที่จะเลือกทำประกันนั้นมีอายุการใช้งานมานานขนาดไหน เพราะยิ่งมีอายุการใช้งานที่มากย่อมที่จะต้องจ่ายเบี้ยสูง แต่ในทางกลับกันหากรถเป็นรถใหม่ ก็อาจจะ ชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ที่ต่ำ เป็นต้น รวมทั้งก่อนที่จะทำการซื้อทุกครั้งควรที่จะทำความเข้าใจว่าในแบบประกันที่เลือกมานั้นผู้เอาประกันจะต้องเสียสิทธิ์ในด้านใดบ้างอย่างเช่น ส่วนต่าง ๆ ที่เราต้องจ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถยนต์ของผู้เอาประกัน รวมไปจนถึงบริษัทจะทำการคุ้มครองรถยนต์เราในครั้งละเท่าไหร่ ต่อปี รวมไปจนถึงควรศึกษาข้อมูลที่ทางบริษัทจะไม่ทำการให้การคุ้มครองเมื่อรถยนต์เกิดอุบัติเหตุขึ้นมา เพราะถือได้ว่าเป็นข้อสำคัญอย่างยิ่งในกรมธรรม์ฉบับนั้น

ประกันรถ


avatar
by เก่ง ทองเจือ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon