การเคลมประกัน รถยนต์

posted: 5 years ago
2,253 views
การเคลมประกัน รถยนต์

comments

การเคลมประกันรถยนต์

การเคลมประกัน รถยนต์ คืออะไร

การเคลมประกัน ภัยรถยนต์ หมายถึง การเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของผู้ซื้อ ประกันภัยรถยนต์ ที่สมควรจะได้รับเมื่อได้รับอุบัติเหตุ หากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวข้องหรือไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือสัญญา การเคลมประกัน ครั้งนั้นก็อาจจะไม่เป็นผล ดังนั้นเมื่อท่านได้เลือกซื้อประกัน ภัยรถยนต์ควรที่จะอ่านข้อมูลในสัญญาต่างๆ ให้รอบคอบ เพราะมันคือสิทธิประโยชน์ของผู้ เลือกซื้อประกันภัยรถยนต์ ที่จะได้รับ จึงสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ซื้อประกันภัยรถยนต์ทุกประเภท ควรที่จะอ่านข้อมูลสำคัญในหนังสือสัญญาก่อนตกลงทำสัญญา

การเคลมประกัน รถยนต์

แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบหลัก คือ

1) การ เคลมสด

หมายถึง การเคลมที่ต้องได้รับการตรวจสอบจากพนักงานในที่เกิดเหตุในกรณีที่เกิดเหตุ แล้ว มีคู่กรณี หรือ มีผู้ที่ได้รับอาการบาดเจ็บ โดยอาจจะรวมไปจนถึงรถของผู้ซื้อประกันหรือรถของคู่กรณีเกิดความเสียหาย ทาง พนักงานก็จะออกใบหลักฐานในการติดต่อค่าเสียหายจากพนักงาน จากนั้นก็สามารถนำไปให้อู่ซ่อมรถในเครือของบริษัทได้ทันที

2) การเคลม แห้ง

หมายถึง การเคลมประกัน รถโดยที่ไม่ต้องการพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุในที่เกิด เนื่องจากรถเกิดความเสียเล็กน้อย หรืออุบัติเหตุครั้งนั้นไม่มีคู่กรณี โดยในแบบที่สองผู้ขับขี่รถหรือผู้ซื้อประกันภัยรถ สามารถนำรถเข้าไปรับ การเคลมประกัน รถได้ทันทีตามเวลาที่สะดวกเพียงแต่ว่า ต้องอยู่ในเกณฑ์ของกรมธรรม์ก่อนที่จะหมดอายุ

นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งได้เป็น การเคลมเสียหายมาก ซึ่งก็คือ  การเคลมที่จะเกิดขึ้นสดๆ หรือเกิดขึ้นนานแล้ว แต่มีความเสียหายมาก เช่น รถเสียหายจนขับไม่ได้ นานมาแล้วเป็นอาทิตย์เพิ่งมาแจ้งเหตุ เป็นต้น

ประกันรถยนต์

พนักงานเคลม และปัญหาที่เจอกันบ่อยๆ

พนักงานเคลม มีหน้าที่ออก ตรวจสอบอุบัติเหตุ รวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อใช้ใน การเคลมประกัน ของลูกค้า ในปัจจุบันบริษัทประกันภัยบางบริษัทมีข้อจำกัดเรื่อง พนักงานเคลม จึงใช้บริการ บริษัท รับสำรวจภัย ซึ่งมีหน้าที่รับจ้างทำเคลมให้กับบริษัทประกันภัยที่แจ้งเหตุเข้ามา ซึ่งบางครั้งทางบริษัทประกันภัยเอง ไม่สามารถควบคุม จรรยาบรรณ ของพนักงาน หรือมาตรฐานการให้บริการของพนักงานเคลมได้ เพราะมาตรฐานเหล่านี้ขึ้นอยู่กับ บริษัท รับสำรวจภัย เหล่านั้นเองเป็นหลัก

โดยทั่วๆ ไปแล้ว ปัญหาที่พบบ่อยครั้งในการเคลม มักสืบเนื่องมาจากการเคลมแห้ง เพราะในสัญญาประกันภัย ได้ระบุไว้ว่าหากเกิดเหตุไม่ทราบคู่กรณี ท่านจะต้องถูกเก็บค่าเงื่อนไขไม่ทราบคู่กรณี เว้น เสียแต่ว่าท่านจะสามารถพิสูจน์กับบริษัทประกันภัยได้ว่าท่านเป็นฝ่ายถูก ในกรณีการให้บริการที่ไม่มีจรรยาบรรณ พนักงานเคลมบางท่านจะนำประโยชน์ในสัญญาประกันภัยมาเก็บค่าเงื่อนไข นอกจากนี้ ในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่มีความเสียหายหนัก อาจเกิดเหตุการณ์ การเคลมฉ้อฉลขึ้นได้ หากพนักงานเคลมที่ไร้จรรยาบรรณรับสินบนจากฝ่ายคู่กรณี แทนที่ผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ และเป็นธรรม กลับเป็นฝ่ายเสียประโยชน์เสียเอง ผู้เอาประกันทุกท่านจึงควรตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานต่างๆ ทุกครั้งที่เกิดเหตุหรือมีการเคลมเกิดขึ้น

สิ่งที่ควรทำ เพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์จากกรมธรรม์

1)  เมื่อเกิดเสียหาย ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ควรแจ้งเหตุไปที่บริษัทประกันภัยในทันที และต้องขอหมายเลขรับแจ้งและชื่อสกุลของพนักงานรับแจ้งไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง

2)  กรณีอุบัติเหตุที่ท่านเป็นฝ่ายถูก แต่คู่กรณีไม่มีประกันภัย ควรตรวจสอบกลับไปที่บริษัทประกันภัยที่ทำประกันทุกครั้งว่า ตามรายงานอุบัติเหตุ ท่านเป็นฝ่ายถูกจริงหรือไม่ เพื่อใช้รับส่วนลดประวัติดีในปีต่อไป ทั้งนี้ หากประวัติไม่ดี (เกิดอุบัติเหตุเพราะความประมาท และเคลมบ่อยโดยแจ้งคู่กรณีไม่ได้ ตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป และมีการเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยของปีที่ทำประกันภัย) ในปีต่อายุจะถูกเพิ่มเบี้ยประกันภัยประวัติไม่ดี

3) ควรขอใบเสร็จรับเงินจากบริษัทที่ทำประกันไว้เป็นหลักฐานด้วยทุกครั้ง

4) หากรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการให้บริการของบริษัทประกันภัย สามารถร้องเรียนไปที่สายด่วนกรมการประกันภัย เบอร์ 1186


avatar
by admin

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon