การเคลม ประกันภัยรถยนต์ ยามเกิดเหตุในกรณีต่างๆ

posted: 5 years ago
1,353 views
การเคลม ประกันภัยรถยนต์ ยามเกิดเหตุในกรณีต่างๆ

comments

ประกันภ้ยรถยนต์

แม้หลายคนจะมีกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ไว้ในครอบครอง แต่ก็ยังไม่เคยได้ใช้บริการกับเขาดูสักครั้ง อย่ากระนั้นเลย คงไม่มีใครอยากใช้สิทธิ์ดังกล่าวเท่าไหร่นักหากไม่จำเป็น แต่อย่างน้อยเราควรรู้เบื้องต้นไว้เสียหน่อยว่าควรทำตัวอย่างไรเมื่อถึงคราวเกิดเหตุ จะได้ไม่สติแตกจนทำอะไรไม่ถูกไปเสียก่อน

ในกรณีเกิดเหตุเฉี่ยวชน ควรปฏิบัติดังนี้

1. โทรศัพท์แจ้งบริษัทผู้รับเอาประกันที่เราทำสัญญาด้วย ทั้งนึ้ควรเก็บสำเนา หรือหลักฐานเกี่ยวกับกรมธรรม์ติดรถไว้เสมอ เพื่อสะดวกในการแจ้งข้อมูลต่างๆ แก่พนักงาน ประกันรถภัยรถยนต์

2. แจ้งรายละเอียดของอุบัติเหตุ ดังต่อไปนี้

– ยี่ห้อรถ ทะเบียนรถ สีรถ เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย ชื่อผู้ขับขี่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้

– ระบุตำแหน่ง สถานที่เกิดเหตุให้ชัดเจน อย่างชื่อถนน จุดที่รถจอดอยู่ รวมทั้งจุดสังเกตใกล้เคียง

– เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉิน เพื่อให้เป็นที่สังเกตเด่นชัด และเพื่อความปลอดภัย

– หากมีการเคลื่อนย้ายรถจากจุดเกิดเหตุก่อนเจ้าหน้าเคลม ประกันรถ จะไปถึง ควรโทรแจ้งให้บริษัททราบอีกครั้ง

3. ในที่เกิดเหตุ ควรปฏิบัติดังนี้

– กรณีรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายถูก: จดทะเบียนรถ ชื่อ ที่อยู่ของคู่กรณี และพยาน (ถ้ามี) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับแจ้งอุบัติเหตุต่อบริษัท

– กรณีรถคันเอาประกันเป็นฝ่ายผิด: ให้ชื่อ ที่อยู่ของเราแก่คู่กรณี (หากมีการร้องขอ) และแยกรถไปอยู่ในบริเวณที่ไม่กีดขวางการจราจรภายหลัง ทั้งนี้ไม่ควรลงนามในเอกสารใดๆ ให้แก่คู่กรณี จนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันฯ จะไปถึง

– กรณีไม่แน่ใจว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายผิด: อย่าทำการเคลื่อนย้ายรถจากจุดเกิดเหตุ นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำเครื่องหมายการเกิดเหตุ และสั่งให้เคลื่อนย้ายรถ หากจำเป็นให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้มาตรวจสอบ

– กรณีมีผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต: รีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลที่ใกล้เคียง และอย่าดำเนินการตกลงค่าเสียหายใดๆ จนกว่าเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไปถึง

– กรณีถูกชนแล้วคู่กรณีหลบหนี: ให้แจ้งความต่อสถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ โดยหากทราบทะเบียนรถของคู่กรณี ให้แจ้งความเพื่อดำเนินคดีเท่านั้นไม่ใช่เพื่อเป็นหลักฐาน ยกเว้นกรณีที่ไม่ทราบทะเบียนรถคู่กรณี

ประกันรถ

ในกรณีรถหาย ควรปฏิบัติดังนี้

 

1. โทรแจ้งบริษัทประกันฯ และสถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุทันทีที่ทราบ พร้อมแจ้งรายละเอียดที่จำเป็นคือ ทะเบียน สี หมายเลขเครื่อง หมายเลขตัวถัง สถานที่ และวันเวลาที่หาย

2. รีบจัดส่งเอกสารจำเป็นที่บริษัท ประกันภัยรถยนต์ เรียก เพื่อบริษัทจะได้ดำเนินการตรวจสอบและชดใช้ค่าสินไหมให้

3. หากทราบเบาะแสหรือร่องรอยรถของท่านในภายหลัง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที

ประกันรถยนต์

สำหรับการซ่อมรถคันเอาประกันฯ มีเงื่อนไขรายละเอียดดังนี้

– บริษัทประกันฯ จะจัดซ่อมรถตามอู่ที่ได้คัดเลือกไว้ (อู่ในเครือฯ) หากต้องการจัดส่งรถที่อู่นอกเครือฯ โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบล่วงหน้า เพื่อพิจารณาประเมินอัตราซ่อม

– บริษัทฯ จะพิจารณาเปลี่ยนอะไหล่ให้ใหม่ในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถซ่อมอะไหล่ชิ้นนั้นให้กลับสู่สภาพเดิมได้

– ก่อนส่งมอบรถให้อู่ ควรตรวจสอบสิ่งของต่างๆ ที่อยู่ภายในรถ พร้อมให้อู่ทำบันทึกรายการรับทราบทุกครั้ง และไม่ควรทิ้งสิ่งของมีค่าใดๆ ไว้ในรถ

– การตรวจรับรถที่ซ่อมแล้วเสร็จ ควรตรวจสอบผลการซ่อมอย่างละเอียด

– หากพบว่าการซ่อมไม่เรียบร้อย อย่าลงนามรับรถ พร้อมแจ้งให้บริษัทฯ รับทราบทันที

– สามารถตรวจสอบรายการซ่อมหรือเปลี่ยนอู่ในเครือฯ ได้ตลอดเวลาหากพบว่าอู่ในเครือฯ ซ่อมรถล่าช้ากว่ากำหนด โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที

– กรณีที่ต้องรับผิดชอบต่อค่าเสียหายส่วนแรก บริษัทฯ จะตกลงให้อู่ในเครือเป็นผู้เก็บเงินส่วนดังกล่าวจากผู้เอาประกันฯ เอง

นอกจากนี้ สิ่งแรกที่ควรทำยามเกิดเหตุคือ “ตั้งสติให้ดี” อย่าตื่นตระหนกจนเกินไป ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้นอย่างรอบคอบ เพราะอย่าลืมว่า ยังไงก็ยังมีเจ้าหน้าที่ประกันฯ ที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือแก่คุณอยู่ทุกเมื่อทุกเวลาที่คุณต้องการ


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon