การเลือก ต่อประกันภัยรถยนต์

posted: 5 years ago
การเลือก ต่อประกันภัยรถยนต์

comments

ต่อประกันรถยนต์ต้องทำยังไง

ต่อประกันภัยรถยนต์ กับที่เดิมหรือที่ใหม่ดีกว่ากัน ?

ปัจจุบันการประกันภัยมีความนิยมเพิ่มสูงขึ้น ไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ เช่นเดียวกับประกันยานพาหนะต่างๆ รวมไปถึงการ ประกันภัยรถยนต์ ซึ่งได้รับความนิยมไม่แพ้กัน เนื่องจากโดยส่วนมากแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตามท้องถนนในประเทศไทยส่วนใหญ่ล้วนเกิดจากรถยนต์โดยมีสาเหตุจากความประมาท ดังนั้น การทำประกันภัยรถยนต์จึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งการประกันภัยรถยนต์ในแต่บริษัทนั้นมีความแตกต่างหลักๆ ในด้านของราคา และการบริการหลังการขาย

สำหรับผู้ที่กำลังคิดที่จะต่อประกันภัยรถยนต์ มักจะเกิดความคิดที่ว่า “เราควรจะ ต่อประกันรถยนต์ ที่เดิม หรือว่าหาซื้อที่ใหม่” เพราะแต่ละบริษัทประกันย่อมมีจุดเด่นด้านการบริการที่แตกต่างกันไป ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยในการเลือกใช้บริการได้ทั้งสิ้น
ในความเป็นจริงประเภทของประกันภัยในแต่ละบริษัทมีความแตกต่างกันไม่มาก ดังนั้นในแต่ละบริษัทประกันภัยรถยนต์ จึงเน้นในด้านราคา ระยะเวลาประกัน และการบริการหลังการขาย โดยการบริการหลังการขายในแต่ละที่ก็จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันไป เช่น ความรวดเร็วในการรับบริการ ความครอบคลุมของพื้นที่การบริการ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ขึ้นอยู่กับผู้ใช้รถยนต์ทั้งสิ้น เพราะบริษัทประกันภัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นประกันภัยสมัครใจ ซึ่งเราจะสามารถซื้อหรือไม่ซื้อเพื่อเอากรมธรรม์ก็ได้

สุดท้ายก่อนที่จะตัดสินใจเลือก ต่อประกันภัยรถยนต์ เราควรที่จะติดตามการส่งเสริมการขายและสิทธิพิเศษที่ได้รับให้รอบคอบ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของเรา และหากพิจารณาแล้วว่าบริษัทเดิมที่เราเคยทำประกันด้วยไม่สามารถตอบสนองความต้องการของได้ เราย่อมสามารถที่จะตัดสินใจเลือกใช้การบริการจากที่อื่นแทนได้

ประกันภัยรถยนต์แทบทุกประเภทไม่ว่าจะชั้น 1 – 3 มักจะมีอายุของกรมธรรม์อยู่ที่ 1 ปีเท่านั้น ดังนั้นเมื่อใกล้หมดเวลาของกรมธรรม์เราก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง ต่อประกันรถยนต์ ให้ทางบริษัทนั้นให้ความคุ้มครองกับผู้เอากรมธรรม์เป็นปีที่ 2 3 และบวกไปเรื่อย ๆ แต่อย่างไรก็ตาม การต่อประกันรถยนต์ ก็ยังคงมีปัญหาต่าง ๆ ให้เห็นอยู่อย่างมากมาย

อย่าลืมต่อประกันรถยนต์กันนะ

ปัญหาที่มักจะพบได้บ่อยระหว่างการ ต่อประกันภัยรถยนต์

ปัญหาที่มักจะพบได้บ่อยระหว่างที่กำลังทำเรื่อง ต่อประกันภัยรถยนต์ นั้นก็มีอยู่ไม่มากเท่าไหร่นัก แต่โดยส่วนมากแล้วจะเป็นผลมาจากตัวผู้ถือกรมธรรม์หรือพฤติกรรมของผู้ขับขี่แทบทั้งสิ้น แต่ก็รวมไปจนถึงบริษํทประกันภัยต่าง ๆ ด้วย แต่อาจจะละเลยหน้าที่โดยที่ปัญหาส่วนมากนั้นมักจะประกอบไปด้วย

  • บริษัทไม่ยินดีที่จะต่อปีต่อไป : อันดับแรกบริษัทประกันภัยอาจจะให้เหตุผลว่าทางบริษัทจะไม่ดำเนินการเรื่องของการ ต่อประกันภัยรถยนต์ ปีต่อไปด้วยเหตุผลหลากหลายประเภททั้งอัตราการเคลมที่บ่อยจนเกินไป ซึ่งปัญหาลักษณะนี้มักจะมาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่แทบทั้งสิ้น
  • ราคาที่อาจจะแพงขึ้นกว่าเดิม : ต่อจากข้อแรกแม้ว่าบริษัทประกันภัยจะยินยอมแต่ผู้ที่ต้องการ ต่อประกันรถยนต์ แต่ไม่ตรงตามข้อบังคับของทางบริษัทก็อาจจะทำให้ต้องจ่ายค่าบริการที่อาจจะสูงกว่าปีที่ผ่านมา
  • ขาดการติดต่อ : บริษัทประกันภัยทั้งหลายมักจะพลาดข้อนี้โดยที่เจ้าหน้าที่ Customer Service หรือ Customer Care อาจจะหลงลืมระยะเวลาที่จะต้องโทรสอบถามเตือนว่าตัวประกันที่ได้เลือกมาแล้วนั้นกำลังจะหมดอายุภายในระยะเวลากี่วัน เพื่อที่จะให้ทางผู้ใช้บริการได้ดำเนินการตั้งแต่เนิ่น ๆ เพราะเมื่อตัวประกันได้หมดอายุลงอาจจะส่งผลเสียต่อตัวเราเองได้

อย่างไรก็ปัญหาในเรื่องของการ ต่อประกันภัยรถยนต์ ที่มักจะพบได้บ่อย ๆ นั้นก็ยังคงมีอยู่อย่างมากมายหอย่างเช่น สามารถที่จะต่อกับบริษัทหรือค่ายใหม่ได้หรือไม่ หรือบริษัทตัวแทนให้บริการที่ไม่สมเหตุสมผล รวมไปจนถึงเซลล์ผู้ขายอาจจะหลงลืมระยะเวลาเสียเอง เป็นต้น และถ้าไม่ต้องการที่จะให้ตัวกรมธรรม์หมดอายุลงผู้ถือกรมธรรม์ก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมั่นตรวจสอบระยะเวลาของตัวเอง และติดต่อไปยังตัวแทนเพื่อเตือนความจำหรือสอบถามเพิ่มเติม เป็นต้น


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon