การ ประกันภัยรถยนต์

posted: 5 years ago
1,460 views
การ ประกันภัยรถยนต์

comments

 

สมัยนี้สำหรับผู้ใช้รถและใช้ถนนทั้งหลายมักจะมองหา ประกันภัยรถยนต์ ที่ทั้งดีและไม่แพง กันทั้งนั้น เนื่องจากประเทศไทยได้เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ อย่างมากมายในแต่ละวัน โดยที่ผู้ขับขี่ไม่อาจจะรู้ได้ล่วงหน้าเลยว่าอุบัติเหตุต่าง ๆ บนท้องถนนจะมีโอกาสเกิดขึ้นเมื่อใด รวมทั้งไม่อาจจะทราบล่วงหน้าได้เลยว่าอุบัติเหตุเป็นแบบรุนแรงหรือไม่ ดังนั้นหลาย ๆ ครอบครัวที่เพิ่งมีรถคันแรก ก็มัก ซื้อ ประกันภัยรถยนต์ เก็บไว้อย่างแน่นอน เพื่อใช้ป้องกันตัวเอง บุคคลในครอบครัวรวมไปจนถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่มักจะมาพร้อมกับปัญหาเหล่านั้น อย่างไรก็ตามสำหรับ การทำ ประกันภัยรถยนต์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ด้วยกันโดยที่ประกอบไปด้วย ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับโดยที่เป็นรูปแบบของการบังคับให้รถคันใหม่ และคันเก่าต้องมี ซึ่งถ้าไม่มีจะถือได้ว่าผิดกฎหมาย ซึ่งในประเทศไทยเรียกว่า “พ.ร.บ. รถยนต์” ในขณะเดียวกันก็มีประกันภาคสมัครใจซึ่งเป็นประกันที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีก็ได้ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถว่ามีความจำเป็นหรือไม่เพราะในส่วนของประกันภัยภาคสมัครใจประกอบไปด้วยหลายประเภท หลายอย่างด้วยกันแตกต่างกันออกไป

ประกันรถยนต์

เรามาดูกันดีกว่าว่า ประกันภัยรถยนต์ ประเภทต่าง ๆ ที่มีการจำหน่ายในประเทศไทยมีอะไรกันบ้าง

ปัจจุบันบริษัท ประกันภัยรถยนต์ ในประเทศไทยนั้นมีอยู่อย่างจำนวนมากมาย รวมไปจนถึงยังมาพร้อมกับความหลากหลายราคา และการประกันแต่ละประเภทที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นผู้ซื้อทั้งหลายจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมองหาแบบที่เหมาะกับตัวเองให้มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็ได้สินค้าในราคาที่เหมาะสม โดยที่ประเภทต่าง ๆ ของ ประกันภัยรถยนต์ ประกอบไปด้วย

ประกันรถยนต์ประเภทที่ 1

ประกันชั้น 1 นี้ ก็ถือได้ว่าเป็นรูปแบบของกรมธรรม์ที่มีความนิยมสูงสุด เพราะการคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกอย่างทำให้ผู้ใช้รถไร้กังวล โดยที่บริษัทประกันจะทำการคุ้มครองทั้งผู้เอาประกัน คู่กรณีรวมไปจนถึงคุ้มครองทุกเหตุการณ์อุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกรณี หรือตัวผู้เอาประกันเอง รวมไปจนถึงปัญหาต่าง ๆ ที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำทุกวัน และในเมื่อความคุ้มครองที่ค่อนข้างสูงขนาดนี้ผู้เอาประกันทั้งหลายจึงต้องไตร่ตรองให้ดีอยู่เสมอ เพราะแต่ละบริษัทมักจะมีความแตกต่างกันออกไป ดังนั้นการตัดสินใจที่ดีคือต้องได้แบบที่ดีที่สุด และเหมาะสมกับราคาให้ได้มากที่สุด โดยที่รถที่เหมาะสมนั้นควรที่จะเป็นรถจดทะเบียนใหม่ หรือรถที่ใช้มานานไม่เกินกว่า 15 ปีเท่านั้น

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 2

ส่วน ประกันชั้น 2 ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเภทที่มีความนิยมไม่แพ้กัน โดยการคุ้มครองนั้นจะมีความใกล้เคียงกับแบบแรกอยู่พอสมควรโดยที่บริษัทประกันภัยจะให้ความรับผิดชอบทั้ง 2 ฝ่ายอยู่เสมอทั้งคู่กรณี และผู้เอาประกันไม่ว่าจะฝ่ายไหนจะเป็นผู้ก่อเหตุ อย่างไรก็ตามในแบบที่ 2 จะมีข้อแตกต่างกันอยู่ไม่มากนักโดยที่บริษัทประกันจะทำการรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุที่มีคู่กรณีเท่านั้น สำหรับรถที่ไม่มีคู่กรณีทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบแต่อย่างใด ในขณะเดียวกันทางบริษัทยังคงจะทำการรับผิดชอบให้กับรถที่เกิดความเสียหายจากการโจรกรรม หรืออุบัติเหตุทางธรรมชาติ  โดยที่แบบที่ 2 เป็นกรมธรรม์ที่มีความเหมาะสมกับรถยนต์ทุกประเภท แต่ไม่ต้องการจ่ายค่าเบี้ยประกันที่ค่อนข้างสูงแบบประกันชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 3

ประกันภัยรถยนต์ อีกหนึ่งรูปแบบก็คือ ประกันชั้น 3 ของการประกันที่มาพร้อมกับราคาประหยัด ดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่ง ประกันภัยรถยนต์ ที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกัน โดยทางบริษัทจะให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกัน และคู่กรณีไม่ว่าฝ่ายไหนจะเป็นผู้เริ่มก่อเหตุ อย่างไรก็ตามทางบริษัทยินดีที่จะให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีที่เกิดกับคู่กรณีเท่านั้น และจะไม่ให้ความคุ้มครองกับอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี รวมไปจนถึงไม่ให้ความคุ้มครองเมื่อรถยนต์ของผู้เอาประกันสูญหาย และเมื่อเกิดไฟไหม้รถยนต์ โดยที่ประกันรูปแบบที่ 3 มีความเหมาะสมกับรถยนต์ประเภท ที่มีความต้องการทำการประกันรถในราคาที่ประหยัด และไม่แพงจนเกินไป

ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 4

รูปแบบของ การประกันภัยรถยนต์ ที่ถือได้ว่าค่อนข้างแตกต่างจากรูปแบบอื่น ๆ พอสมควรเพราะรูปแบบที่ 4 จะแบ่งออกเป็นสองลักษณะใหญ่ ๆ ด้วยกันก็คือ กรมธรรม์คุ้มครองหลักที่จะให้ความคุ้มครองเฉพาะคู่กรณี เมื่อเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามผู้เอาประกันสามารถซื้อกรมธรรม์คุ้มครองเสริมให้กับผู้โดยสารมาภายในรถได้ตามวงเงินที่ต้องการ โดยอัตราค่าเบี้ยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของกรมธรรม์เป็นหลัก ดังนั้นผู้เอาประกันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาข้อมือให้ถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงที่สุด ประกันภัยรถยนต์ทั้ง 4 ประเภทถือได้ว่ามีความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับอัตราค่าเบี้ยเอาประกันที่ผู้เอาประกันจะต้องจ่าย ประเภทของรถ อายุของรถ ความเสี่ยงของผู้ขับขี่ รวมไปจนถึงระยะเวลาการเอาประกัน และผลประโยชน์เมื่อเกิดความเสียหาย ดังนั้นผู้เอาประกันทั้งหลายก่อนที่จะทำการตัดสินใจก็ควรที่จะศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ให้ละเอียด เพื่อที่จะสามารถเลือกประกันได้ในราคาที่เหมาะสม และแบบที่ผู้เอาประกันต้องการมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

เทคนิคง่าย ๆ ในการเลือกซื้อ ประกันภัยรถยนต์

ทุกคนที่มีใช้รถและใช้ถนนต่างทราบกันดีอยู่แล้วว่า ประกันภัยรถยนต์มีอยู่ด้วยกันหลายบริษัทที่ได้จัดจำหน่าย และให้การคุ้มครอง ดังนั้นผู้ซื้อจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียด และถี่ถ้วนเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงที่สุด อย่างที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้น และเพื่อให้การตัดสินใจของผู้เอาประกันทั้งหลายไร้ขอกังขาอาจจะใช้หลักการง่าย ๆ ดังต่อไปนี้ในการเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เราต้องการ

คุ้มค่าต่อการลงทุน

การทำประกันภัยรถยนต์ ถือได้ว่าเป็นการลงทุนไปกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น หรือไม่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ตลอดชีวิต ดังนั้นเงินที่ได้ลงทุนกับประกันจึงไม่มีผลกำไรตอบกลับมาอย่างแน่นอน จึงเป็นสาเหตุทำให้ผู้เอาประกันทั้งหลายตัดสินใจ เลือกแบบที่มีความคุ้มค่าต่อรถของทุกท่านให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

คุ้มครองมากกว่าหนึ่ง

การทำประกันสำหรับรถยนต์หลาย ๆ คนอาจจะเข้าใจว่าสามารถที่จะทำได้เฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น แต่บางบริษัทอาจจะมีข้อเสนอพิเศษด้านอื่น ๆ ร่วมด้วยเสมอ อย่างเช่น การทำประกันยกล๊อต ให้กับรถของผู้เอาประกันที่เป็นบุคคลครอบครัวเดียวกัน ซึ่งทางบริษัทจะมีขอเสนอพิเศษออกมาให้

ความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์

ควรเลือกชำระค่าเสียหายส่วนแรก

ในการทำประกันนั้นจะมีค่าเสียหายส่วนแรกซึ่งผู้เอาประกันจะต้องทำการรับผิดชอบค่าเสียหายดังกล่าว แม้ว่าจะมีกรมธรรม์อยู่แล้วก็ตาม โดยที่ค่าเสียหายส่วนแรกที่ทางผู้เอาประกันได้ออกค่าเสียหายเองนั้นจะได้มาเป็นส่วนลดในการชำระเบี้ยประกันในแต่ละปีอีกด้วย ซึ่งส่วนลดนั้นก็ขึ้นอยู่กับบริษัทประกันแต่ละบริษัทที่จะให้ผลประโยชน์ทางด้านนี้อย่างไรบ้าง

ควรระบุผู้ขับขี่ที่แน่นอน

ผู้เอาประกันทั้งหลายก่อนทำการซื้อควรที่จะระบุชื่อผู้ขับขี่ให้ชัดเจน แต่ไม่สามารถที่จะระบุได้เกินกว่า 2 คน โดยถ้าหากระบุผู้ขับขี่ลงไปในกรมธรรม์ก็จะทำให้ได้ส่วนลดเพิ่มเติม สำหรับค่าเบี้ยประกันภัยในแต่ละปี

สถานะทางการเงินของบริษัทประกัน

ผู้เอาประกันทั้งหลายควรศึกษาข้อมูลทางด้านนี้ให้ละเอียดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพราะถ้าเลือกบริษัทประกันที่มีฐานะทางการเงินที่ตกต่ำ ก็เปรียบเสมือนกับการลงทุนที่รอวันล้มละลาย ดังนั้นผู้เอาประกันจึงควรที่จะเลือกบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่ดี และแน่ใจได้ว่าจะไม่เกิดปัญหาทางการเงินขึ้นในอนาคต

สถานที่เคลมประกัน

ผู้เอาประกันทั้งหลายควรให้ความสำคัญทางด้านนี้เช่นเดียวกัน เนื่องจากบริษัทแต่ละที่มักจะมีการเคลมประกันที่แตกต่างกันออกไป โดยที่ผู้เอาประกันอาจจะต้องศึกษาข้อมูลให้ละเอียดว่าบริษัทที่ได้เลือกไปนั้นจะให้ความรับผิดชอบในการเคลมกับอู่ซ่อมรถที่ไหนบ้าง หรือศูนย์ซ่อมที่ใดบ้าง เป็นต้น

ส่วนลด

ผู้เอาประกันทั้งหลายควรที่จะขอข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ให้ครบถ้วนกระบวนความ แม้กระทั่งส่วนลดต่าง ๆ ที่ควรจะได้ เพื่อให้ได้เบี้ยประกันในราคาที่ต่ำที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่มีผลประโยชน์สูงที่สุดเท่าที่ควรจะเป็น

ประกันรถ

ข้อควรทราบเกี่ยวกับการทำประกันภัยรถยนต์

ในการทำประกันภัยรถยนต์แต่ละครั้งมีกฎและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างมากมาย ที่หลาย ๆ คนควรทราบและควรที่จะทำความเข้าใจ โดยที่บริษัทประกันภัยรถยนต์แต่ละบริษัทอาจจะมีความเหมือนกัน คล้ายคลึงกันหรืออาจจะแตกต่างกัน แต่อย่างไรก็ตามกฎต่าง ๆ เหล่านี้ก็ถือได้ว่าเป็นข้อควรรู้ที่ผู้เอาประกันควรทำความเข้าใจ

  1. กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ จะมีผลทันทีที่ผู้เอาประกันได้ทำการชำระเบี้ยประกันภัยงวดแรกให้กับบริษัทประกันภัยที่ได้ตกลง เซ็นสัญญาโดยที่ทางบริษัทประกันภัยจะไม่สามารถปฏิเสธการรับผิดชอบไม่ได้
  2. ขณะที่รถที่เกิดอุบัติเหตุและมีความเสียหายอย่างสิ้นเชิง และไม่สามารถซ่อมคืนหรือกู้คืนกลับมาได้ บริษัทประกันจำเป็นที่จะต้องชำระเงินเต็มจำนวน แต่รถคันนั้นจะต้องเป็นของบริษัทประกัน
  3. ค่าใช้จ่ายส่วนแรกในกรณีเฉพาะไม่มีคู่กรณีผู้เอาประกันจะจ่ายเพียงแค่ 1000 บาทเท่านั้น แต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นเป็นผู้ขับขี่จะต้องจ่าย 6000 บาทหรือตามที่ได้กำหนดและตกลง
  4. สำหรับค่าอะไหล่ที่จะต้องใช้ในการซ่อม ผู้เอาประกันภัยสามารถที่จะเรียกร้องเป็นราคาค่าประเมินตามจริง เพื่อนำไปซื้ออะไหล่ที่คิดว่าเป็นของแท้ ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าอะไหล่ที่ทางร้านได้จัดหามาให้นั้นเป็นของจริงหรือไม่
  5. ผู้เอาประกันควรที่จะแจ้งให้บริษัทประกันทราบว่าภายในรถได้รับการแต่งเติมมาด้วย LPG หรือ NGV หรือไม่ เพราะถ้าหากเกิดเหตุและรถทางผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด ความคุ้มครองที่ได้จากการประกันอาจจะไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร
  6. เพื่อผลประโยชน์ต่อตัวผู้เอาประกันในกรณีที่ท่านได้ขับรถชนกับรถคู่กรณีที่ไม่มีประกันภัย ผู้เอาประกันควรตรวจสอบกับบริษัทประกันว่าตามรายงานการเกิดอุบัติเหตุฝ่ายตนเองได้เป็นฝ่ายถูก จริงหรือไม่
  7. การดูและขนย้ายในการซ่อมรถหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุบริษัทประกันจะต้องมีส่วนรับผิดชอบทั้งหมด  แต่ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าซ่อม
  8. สำหรับกรณีที่ทางผู้เอาประกันขับรถเฉี่ยวชนแต่ไม่ทราบว่าเป็น “ฝ่ายผิด หรือ ฝ่ายถูก” ผู้เอาประกันไม่จำเป็นที่จะต้องเซ็นยอมรับผิด แต่ให้ทางตัวแทนและบริษัทเป็นฝ่ายดูแล และคอยจัดการเรื่องต่าง ๆ
  9. ผู้เอาประกันถ้าเกิดเหตุชนคนไม่ควรที่จะขับหนี แต่ควรที่จะคอยดูแลและเอาใจใส่คู่กรณี พร้อมทั้งควรที่จะถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน เพื่อใช้ในการพิจารณาคดีต่าง ๆ ในชั้นศาล ซึ่งถ้าหากผู้เอาประกันขับหนีรับรองได้เลยว่าติดทุกอย่างแน่นอน
  10. บริษัทประกันภัยจะไม่ทำการคุ้มครองหรือมีส่วนรับผิดชอบในกรณีที่รถถูกลากจูง หรือผู้เอาประกันมีแอลกอฮอล์ในร่างกายมากกว่า 150 มิลลิกรรม เปอร์เซ็นต์ รวมไปจนถึงการขับขี่ไม่มีใบอนุญาต เว้นเพียงแต่ว่าทางผู้เอาประกันได้ระบุชื่อของผู้ขับขี่เอาไว้

 การ ประกันภัยรถยนต์

บริษัทที่ให้บริการประกันภัยรถยนต์ในประเทศไทย

ในเมื่อความต้องการของประกันภัยรถยนต์ที่สูงขึ้นในปัจจุบัน ทำให้มีบริษัทที่ให้บริการทางด้าน การประกันภัยรถยนต์ มากมาย หลากหลายบริษัทซึ่งแต่ละบริษัทก็จะมีความแตกต่างทางด้านต่าง ๆ กันออกไป โดยแต่ละบริษัทนั้นประกอบไปด้วยบริษัทต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด

บริษัท ประกันภัยรถยนต์ ที่มีอายุมาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี และเป็นบริษัทที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดที่สูงที่สุดในประเทศไทย รวมไปจนถึงยังมีเครือข่ายและโครงข่ายที่มากที่สุดในประเทศไทย

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด

บริษัทที่ก่อตั้งโดยกลุ่ม TCC Group ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินที่ค่อนข้างสูงพอสมควร และยังเป็นบริษัทประกันที่มีสินทรัพย์กว่า 2000 ล้านบาท พร้อมทั้งยังมีสาขาอย่างมากมายทั่วประเทศไทย ดังนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึง

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด

บริษัทที่ก่อตั้งโดยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และยังเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตต่อเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า 60 ปี โดยที่ทางบริษัทได้ให้ความสำคัญแทบทุกด้านไม่ว่าจะเป็น การให้บริการ บริหารด้วยความเป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

บริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทประกันภัยที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2543 ด้วยทุนการจดทะเบียนที่ 300 ล้ายบาท โดยที่ชื่อเดิมชื่อว่า “ธนวัฒน์ประกันภัยจำกัด” โดยมีเลขทะเบียนประกันภัยที่ออกให้จากกระทรวงพาณิชย์เลขที่ 791-4520

บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด

บริษัทประกันภัยที่ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปี 2493 โดยกลุ่มธนาคารเอเชียทรัสต์ แต่ในปี 2551 ธนาคารเพื่อการพัฒนาธุรกิจ ซึ่งเป็นธนาคารอันดับหนึ่งของเยอรมัน ได้บรรลุข้อตกลงในการลุงทุนร่วมกัน เพื่อต้อง การพัฒนาศักยภาพประกันภัยรถยนต์ ให้เท่าเทียมระดับสากล รวมทั้งเพื่อต้องการส่งเสริมทางด้านการเงิน

บริษัท เอม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัทประกันทางด้านวินาศภัยระดับชั้นนำของเอเชีย ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทประกันภัยมิตซุย ซุมิตุโมของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีอายุการเปิดบริษัทมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี และมีบุคลากรปฏิบัติงานกว่า 1000 คน โดยที่ในประเทศไทยมีอยู่ด้วยกัน 3 สาขา และศูนย์ที่ให้บริการ 8 แห่งด้วยกัน

บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองไทยประกันภัย จำกัด

บริษัทประกันภัยที่ได้ดำเนินงานในประเทศไทยมานานกว่า 40 และให้บริการทางด้านการประกันภัยที่หลากหลาย โดยภายใต้การสนับสนุน และการบริหารงานจากทีมงานมืออาชีพโดยกลุ่มบริษัท โตเกียวมารีน นิจิโด และโตเกียวมารีน เอเชียซึ่งเป็นบริษัทประกันที่มีความมั่นคงทางด้านเงินทุนในทวีปเอเชีย

บริษัท อลิอันซ์ ซี.พี. จำกัด

บริษัทประกันภัยที่เป็นการร่วมเงินทุนระหว่าง กลุ่มอลิอันซ์ ซึ่งเป็นบริษัทประกันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมทางด้านการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยที่ปัจจุบันบริษัทประกันภัยจากยุโรปเจ้านี้มีลูกค้ากว่า 60 ล้านคนทั่วโลกจากสาขาต่าง ๆ ในแต่ละประเทศ

อย่างไรก็ตามยังมีบริษัทต่าง ๆ ทีให้ บริการทางด้าน การประกันภัยรถยนต์ อย่างมากมายกว่า 20 บริษัท ดังนั้นผู้เลือกซื้อประกันทั้งหลายจึงควรศึกษาข้อมูลต่าง ๆ รายละเอียด และข้อมูลฐานะทางการเงินของบริษัทต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อใช้ในการตัดสินใจเพื่อซื้อประกันให้ได้ตามแบบฉบับที่ต้องการ ดังนั้นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เอาประกันทั้งหลายควรที่จะ เปรียบราคาประกันภัยรถยนต์ ของแต่ละบริษัทก่อนที่จะทำการเลือกซื้อทุกครั้ง พร้อมกับการเปรียบเทียบผลประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับเมื่อได้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้น โดยผ่านการบริการจากเว็บไซต์ต่างๆ

คลิกเพื่อแชร์


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon