การ ประกันอุบัติเหตุ

posted: 5 years ago
การ ประกันอุบัติเหตุ

comments

การประกันอุบัติเหตุ

การ ประกันอุบัติเหตุ นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนทุกๆท่าน การ ประกันอุบัติเหตุ หรือ การ ประกันภัยรถยนต์ มีหลักๆ อยู่ 5 ประเภท ที่มีรายละเอียดความคุ้มครองที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่ประเภทที่คุณเลือกใช้ วันนี้เราจะมาพูดถึงผลระโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการมีประกันอุบัติเหตุกัน

ประการที่หนึ่ง

การทำประกันรถยนต์ ถือเป็นวิธีบริการทรัพย์สินวิธีหนึ่งเช่นกัน เพราะถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อแลกกับความคุ้มครองของผู้เอาประกัน จากความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์นั่นเอง แม้ว่าจะไม่ได้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ แต่สามารถลดจำนวนเงินค่าชดเชย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ารักษาพาบาล ค่าซ่อมรถยนต์ได้ เป็นต้น ดังนั้น การศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับความคุ้มครองให้ถี่ถ้วนก่อนตกลงใจซื้อประกันจากบริษัทใดก็ตามนั้นเป็นสิ่งทีสำคัญที่สุด เพื่อเป็นการทำให้ผู้ซื้อมั่นใจว่าจะได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าสูงสุดสำหรับตนเอง และ สำหรับคนในครอบครัว นั่นเอง

ประการที่สอง

ผลประโยชน์อีกอย่างที่จะได้รับจากการมีประกันอุบัติเหตุ ก็คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้เอาประกันนั่นเอง การทำประกันสามารถเป็นตัวช่วยสำหรับผู้ที่ต้องใช้รถยนต์ แต่ว่ามีเงินเดือนน้อย และต้องผ่อนค่ารถยนต์นั้นเอง ผู้ขายรถยนต์สามารถให้ผู้ซื้อรถยนต์ ซื้อประกันภัยรถยนต์ แล้วยกผลประโยชน์ของกรมธรรม์ฉบับนั้นให้แก่ผู้ขายรถ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เอาประกันด้วย ว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ผู้ขายจะได้รับผลประโยชน์จากการประกัน ในขณะที่ผู้ขับขี่ก็สามารถได้รับผลประโยชน์จากการประกันด้านค่าใช้จ่ายหากต้องใช้บริการสถานพยาบาล กรณีมีผู้บาดเจ็บ ค่าชดเชยสินไหม และค่าซ่อมรถยนต์ด้วย

ประการที่สาม

การทำประกันอุบัติเหตุ สามารถสร้างความมั่นคงให้แก่สังคม และ ประเทศชาติได้ คือเป็นการสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่สมาชิกของสังคม ว่าหากเกิดอุบัติเหตุ เกิดการบาดเจ็บ หรือ เกิดความเสียหายขึ้น จะมีผู้ที่รับประกันให้ความคุ้มครอง โดยไม่จำเป็นจะต้องมีเงินก้อนในบัญชีเพื่อใช้ในการจ่ายค่ารักษาพยาบาลนั่นเอง

อีกประการ คือเป็นการช่วยระดมทุน เพื่อสร้างการออม การประหยัดเงินให้แก่ประชากรในประเทศ โดยสามารถนำทุนที่สะสมเอาไว้มาใช้งานการลงทุนหลายๆทางได้ การประกันอุบัติเหตุเป็นเสมือนการช่วยให้ผู้คนนำเงินมาสะสมในรูปแบบของเบี้ยประกัน เพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุได้ และ ผู้รับประกันสามารถนำเงินทุนส่วนนี้ไปลงทุนในโครงการที่จะช่วยเหลือ หรือ พัฒนาประเทศได้โดยการเพิ่มการลงทุนของประเทศนั่นเอง

แถมยังเป็นการช่วยส่งเสริมการลงทุนได้อีกด้วย เพราะเมื่อเจ้าของบริษัท หรือ เจ้าของกิจการทำการลงทุนในการประกันทรัพย์สินที่ใช้งานในโรงงานหรือบริษัทแล้ว ทำให้ไม่ต้องเกรงกลัวว่าทรัพย์สิน เครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบธุรกิจเกิดเสียหาย แล้วจะไม่ได้รับการชดเชย ทำให้เจ้าของธุรกิจกล้าลงทุนมากขึ้นนั่นเอง

อันดับสุดท้าย คือ ให้ผลประโยชน์ด้านธุรกิจ กรณีที่เกิดอุบัติเหตุ อาจจะเกิดความเสียหายต่อบุคคล ด้านอนามัย หรือ ชีวิตได้ โดยสามารถสร้างความเสียหายให้แก่ธุรกิจที่คนๆนั้นทำอยู่ ไม่ว่าจะเป็นด้านทรัพย์สิน ทรัพยากร เวลาการทำงาน และ การประสานงาน ซึ่งอาจจะทำให้ธุรกิจนั้นๆเกิดความผิดพลาด หรือ เกิดความคลาดเคลื่อนในการดำเนินงานได้นั่นเอง

จริงๆแล้ว ธุรกิจประกันภัยนั้นมีความรุ่งเรืองมากพอกับธุรกิจธนาคาร เมื่อมีธุรกิจประกันภัยเพิ่มขึ้น ก็สามารถทำให้ผู้คนสร้างงาน สร้างรายได้ได้มากขึ้น ทำให้มีวิถีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

การประกันอุบัติเหตุสามารถเป็นตัวช่วยในการสร้างความเสถียรภาพให้แก่การประกอบธุรกิจรูปแบบต่างๆได้ และยังสามารถเสริมสร้างประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจได้ด้วย เพราะผู้ประกอบการสามารถลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุต่างๆในที่ทำงานได้ สามารถใช้เวลา และ พลังงานในการสร้างผลกำไร ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์โดยตรงของการลงทุน ทำให้ประสิทธิภาพของธุรกิจนั้นๆเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน

ความสำคัญของประกันอุบัติเหตุ

ข้อแนะนำง่ายๆเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

  1. แจ้งอุบัติเหตุแก่บริษัทประกันภัยทันทีที่ทำได้ โดยติดต่อตามหมายเลขโทรศัพท์ที่บริษัทประกันให้ไว้ คุณอาจจะต้องติดต่อบริษัทประกันให้ส่งพนักงานมา ณ ที่เกิดเหตุเพื่อทำรายงาน
  2. เมื่อมีเจ้าหน้าที่บริษัทประกันมาดำเนินงาน ณ ที่เกิดเหตุแล้ว คุณจะได้รับใบรับแจ้งเหตุ และอาจจะต้องไปแจ้งเพื่อลงบันทึกประจำวัน
  3. นำเอกสารที่ได้รับมาไปรายงานแก่บริษัทประกันภัยด้วยตัวเอง เพื่อตรวจดูราคาทรัพย์สินที่เกิดความเสียหายและจำเป็นจะต้องซ่อมแซม ก่อนนำส่งซ่อมที่อู่ในเครือของบริษัทประกัน
  4. คุณอาจจะสามารถนำรถเข้าซ่อมก่อน แล้วเก็บใบเสร็จมาเพื่อเบิกกับบริษัทประกันในภายหลังได้ แนะนำว่าให้นำรถเข้าซ่อมกับอู่ที่อยู่ในเครือของกับบริษัทประกันเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์สูงสุดนั่นเอง

avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon