กู้เงินทั้งที ต้องได้ประโยชน์เต็มที่ กับ 3 เคสน่าสนใจ…ไปดูกัน

posted: 2 years ago
กู้เงินทั้งที ต้องได้ประโยชน์เต็มที่ กับ 3 เคสน่าสนใจ…ไปดูกัน

comments

หลายครั้งที่คำว่า “ไม่มีเงินทุน” เป็นตัวสกัดกั้นให้เกิดหนทางตัน ดังนั้นการขอสินเชื่อหรือเงินกู้นับว่าเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากในการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้แล้วการขอสินเชื่อยังสามารถกระจายทำได้หลายอย่าง อาทิ

1. กู้เงินเพื่อเริ่มหรือขยายธุรกิจเงินทุน การมีเงินทุนสักก้อนสามารถทำให้ธุรกิจขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการซื้อขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถเพิ่มกำลังการผลิตได้ ส่งผลให้เกิดสภาพคล่องต่อการดำเนินธุรกิจไม่ให้สะดุดแม้แต่ก้าวเดียว

2. กู้เงินเพื่อปิดหนี้บัตรเครดิตหรือรวมหนี้ (debt consolidation) ในแต่ละเดือนที่ต้องประสบกับการชำระค่าบัตรเครดิตทีละหลายๆ ใบ ทำให้ยากต่อการบริหารจัดการได้ไม่จบไม่สิ้น ดังนั้นการขอสินเชื่อส่วนบุคคล เป็นที่นิยมทำกันอย่างแพร่หลาย สามารถจ่ายได้ในที่เดียวแบบไม่ยุ่งยากแถมอัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำด้วย

3. กู้เงินเพื่อการศึกษา การเรียนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในยุคสมัยนี้ การขอสินเชื่อทำให้มีอนาคตทางการศึกษาที่ก้าวไกลมากยิ่งขึ้น สามารถเรียนก่อน แล้วค่อนมาผ่อนทีหลังตามงวดได้ ไม่จำกัดระดับชั้น นำไปเรียนได้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก

ทั้งนี้การขอกู้เงินสินเชื่อส่วนบุคคลจากสถาบันการเงินประเภทต่างๆ สิ่งที่สำคัญและควรพิจารณาก็คือการยื่นขอสินเชื่อควรเลือกสถาบันการเงินที่เหมาะสมกับรูปแบบการเงินที่จะนำไปใช้ ดังนั้น สินเชื่อบุคคลซิตี้ ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี ที่เข้าใจทุกความต้องการ ของแต่ละบุคคลที่หลากหลายอาทิ การใช้จ่ายส่วนตัว เพื่อการศึกษา เพื่อการขยายกิจการ เพื่อปรับปรุงที่อยู่อาศัย เพื่อการรักษาพยาบาล เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ฯลฯ ซิตี้ ยินดีให้คำแนะนำ และนำเสนอสินเชื่อบุคคลอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ท่าน เปรียบเสมือนมีเงินสดเพิ่มขึ้นเพื่อใช้จ่ายในยามต้องการ

คุณสมบัติผู้สมัครพร้อมเอกสารดังนี้
• สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป (รวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้วไม่เกิน 60 ปี)
• มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป และมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานบริษัท
• ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
• สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ และ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน
• สำเนาสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก และ สำเนารายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
• กรณีเจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (ถ้ามี)

อย่างไรก็ดี สินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท โดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยค่าปรับ ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมใดๆ เมื่อรวมกันแล้วสูงสุดไม่เกิน 28%


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon