ก่อนลงทุนตลาด Forex ต้องรู้อะไรบ้าง?

posted: 2 years ago
ก่อนลงทุนตลาด Forex ต้องรู้อะไรบ้าง?

comments

ใครที่กำลังจะก้าวเข้ามาลงทุนในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ Forex คงต้องทำการศึกษากันอย่างรอบคอบสักนิดนึง เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนอาจได้รับความผันผวนบ้างจากปัญหาเศรษฐกิจโลกหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนด้านนโยบายเศรษฐกิจของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ที่อาจส่งผลกระทบได้เช่นกัน อย่างไรก็ดี Rabbit Daily ขออาสาพามาทำความเข้าใจกับการลงทุนดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้นก่อนที่จะกระโดดเข้ามาในตลาดนี้Forex คืออะไร

Forex ย่อมาจาก Foreign Exchange market หรือ Forex Market คือ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ หรือ ตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมซื้อขายเงินตราของประเทศต่าง ๆ หลายสกุล ตลอดจนการลงทุนเพื่อการเก็งกำไรค่าเงิน

Abstract background of currency exchange


ใครบ้างที่ซื้อขายในตลาด forex

ตลาด forex มีธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทั่วโลก โดยตลาดเงินตราต่างประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญของโลก เช่น ตลาดที่นิวยอร์ก ลอนดอน ซูริค ปารีส ซิดนีย์ โตเกียว ฮ่องกง และสิงคโปร์ เป็นต้น

Flags of USA and China with Franklin and Mao faces.


การเทรด Forex ทำอย่างไร

ปัจจุบันการเทรดสกุลเงินผ่านระบบออนไลน์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ทางการเงินแบบต่าง ๆ ดังนี้
• ตราสารหนี้ (ธนบัตรหรือพันธบัตร)
• ตราสารทุน (หุ้น)
• ตราสารอนุพันธ์ (ออปชั่น, ฟิวเจอร์ส ,สว๊อป)

Stock market data on screenเวลาทำการของตลาด Forex

ตลาด forex เปิดทำการซื้อขายในช่วงเวลาที่แตกต่างกันตามเวลาของแต่ละประเทศ ตลาด forex หรือ ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจึงมีการซื้อขายอย่างต่อเนื่องเปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เป็นตลาดมีสภาพคล่องสูงที่สุดในโลก เนื่องจากค่าเงินมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา โดยในแต่ละวันมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยมากกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

Female hand holding mobile smart phone touch screen showing the


ข้อควรปฏิบัติก่อนการตัดสินใจลงทุนตลาด Forex

ผู้ที่จะเข้ามาลงทุนในตลาด Forex ต้องให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของค่าเงิน เพราะความผันผวนและการเคลื่อนไหวของเงินตราต่างประเทศมีผลกระทบต่อมูลค่าสินค้าและมูลค่าการลงทุน ส่งผลให้เกิดกำไรส่วนเพิ่มหรือขาดทุนบนการคาดการณ์ค่าเงิน ดังนั้นจึงควรศึกษาและทำความเข้าใจการเคลื่อนไหวของค่าเงินที่เกี่ยวข้องต่อการลงทุน โดยมีข้อควรปฏิบัติก่อนการตัดสินใจลงทุน ดังนี้

1.ติดตามข่าวสาร เพื่อนำมาวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ปัจจุบันว่า มีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวค่าเงินอย่างไร ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถคาดการณ์ทิศทางค่าเงินในระยะสั้นได้ รวมถึงเพื่อวางเป้าหมายว่า จะเข้าซื้อขายค่าเงินที่ระดับใด

2.อ่านงานวิจัยหรือบทความ เพื่อเป็นข้อมูลในการคาดคะเนระดับค่าเงิน และข้อมูลในอดีตจะช่วยนำมาประกอบเบื้องต้นเพื่อตัดสินใจในการซื้อขายค่าเงินนั้น

3.บริหารความเสี่ยง เพื่อคาดคะเนแนวโน้มค่าเงิน เช่น กรณีค่าเงินเคลื่อนไหวในทิศทางที่คาดไว้ และอยู่ในสถานะที่ได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก็ควรจะซื้อหรือขายเพื่อล็อคผลกำไรส่วนเพิ่มจากค่าเงิน แต่ในทางกลับกันควรจะมีการตั้งเป้าหมายค่าเงินสำหรับกรณีที่ค่าเงินเกิดมีการเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามเพื่อหยุดการขาดทุนจากความผันผวนของค่าเงินได้เช่นกัน

Trader working in the office.


ปี 60 การเมืองโลกกระทบอัตราแลกเปลี่ยนตลาดเงิน

นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจตลาดทุน ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจตลาดทุน ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

นายศรัณย์ ภู่พัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจตลาดทุน ทีเอ็มบี หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปี 2560 นอกจากปัจจัยพี้นฐานทางเศรษฐกิจแล้ว การเคลื่อนไหวของปัจจัยทางการเมืองจะมีผลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนตลาดเงิน และตลาดทุน ตัวอย่างจากปี 2559 ไม่ว่าจะเป็นผลการลงประชามติเพื่อขอออกจากสมาชิกภาพประชาคมยุโรปของสหราชอาณาจักร (BREXIT) และผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา (นายโดนัลด์ ทรัมป์) ที่ต่างก็สร้างความประหลาดใจและส่งผลต่อการเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงในตลาดอัตราแลกเปลี่ยนและทิศทางตลาดการเงิน

ปีนี้การเคลื่อนไหวของปัจจัยทางการเมืองจะยังเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ในยุโรปจะมีการเลือกตั้งในหลายประเทศไม่ว่าจะในเนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และเยอรมัน ซึ่งในภาวะกระแสชาตินิยมที่ก่อตัวขึ้นในกลุ่มประเทศยุโรป ผลการเลือกตั้งของประเทศต่างๆ ในกลุ่ม EU จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของกลุ่ม และจะมีนัยต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งในยุโรปและเศรษฐกิจโลก

นายดอนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (ขอบคุณภาพ www.manager.co.th)
นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา (ขอบคุณภาพ www.manager.co.th)

ขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกาต้องจับตามองความสามารถในการดำเนินนโยบายของ นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ตามที่ได้หาเสียงไว้ว่าจะปฎิบัติได้จริงและมากน้อยแค่ไหน ปัจจุบันตลาดการเงินได้พุ่งความสนใจไปยังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นมาตรการลดภาษี การลงทุนโครงสร้างขั้นพื้นฐาน การลดกฎระเบียบต่างๆ และมาตรการที่กระตุ้นให้บริษัทสหรัฐอเมริกานำเงินกำไรที่อยู่นอกประเทศกลับเข้ามาในประเทศ ซึ่งการคาดหวังในมาตรการเหล่านี้ทำให้ราคาหลักทรัพย์ในตลาดหุ้น และผลตอบแทนตราสารหนี้ในสหรัฐอเมริกาปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก ในขณะเดียวกันผู้เกี่ยวข้องในตลาดการเงินยังไม่แน่ใจต่อมาตรการกีดกันการค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายแรงงานว่าจะออกมารุนแรงอย่างที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์ หาเสียงไว้หรือไม่ ความไม่แน่นอนเหล่านี้จะก่อให้เกิดความผันผวน และทิศทางการเคลื่อนไหวของเงินทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ อัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน และราคาสินทรัพย์ทั่วโลกตลอดปี 2560


เมื่อได้ทำความเข้าใจกับตลาด Forex แล้ว ก็ต้องคอยติดตามข่าวสารการเคลื่อนไหวของค่าเงิน อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนได้


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon