ขอ สินเชื่อบ้าน อย่างไรให้ผ่าน

posted: 5 years ago
ขอ สินเชื่อบ้าน อย่างไรให้ผ่าน

comments

สินเชื่อบ้าน

สมัยนี้เหล่ามนุษย์เงินเดือนทั้งหลายเมื่ออายุย่างเข้าสู่อายุเลข 25 ขึ้นไปก็มักจะหาทางการเก็บเงินเพื่อขอ สินเชื่อบ้าน หรือ สินเชื่อ ต่าง ๆ อยู่เสมอ เพราะช่วงระยะเวลานี้มักจะมีเงินเดือนตามเกณฑ์ที่ทางธนาคารได้กำหนด รวมทั้งอายุของการกู้ก็จะอาจจะสั้นลงทำให้การผ่อนชำระนั้นทำได้ง่าย แต่อย่างไรก็ตาม การขอสินเชื่อในแต่ละครั้ง ของพวกเขาอาจจะมีบ้างที่ผ่านและก็มีแบบที่ไม่ผ่านการพิจารณาซึ่งถือไดว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก ๆ อย่างหนึ่ง

ดังนั้นเหล่าวัยรุ่นมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายที่มีแนวคิดเกี่ยวกับ สินเชื่อบ้าน หรือที่อยู่อาศัยอื่น ๆ ทั้งคอนโดน หรืออาพาร์ทเม้นท์ก็ควรที่ทราบหลักการง่าย ๆ ที่จะทำให้ การขอสินเชื่อ นั้นประสบผลสำเร็จโดยที่อาจจะทำตามคำแนะนำง่าย ๆ ที่ได้นำมาเสนอในวันนี้ว่าถ้าหากต้องการที่จะ ขอสินเชื่อบ้านให้ผ่าน จะต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ควรเลือกให้เหมาะสมกับตัวเราเอง

อันดับแรกผู้ที่ต้องการ ขอสินเชื่อบ้าน ทั้งหลายควรที่จะมองหาจากธนาคารที่มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถรับไหว นั่นก็คือให้สังเกตจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพราะสมัยนี้การแข่งขันในเรื่องของดอกเบี้ยของแต่ละธนาคารมักจะถูกลง เพื่อที่จะสมารถเรียกลูกค้าเข้ามาใช้บริการของตัวเองได้ ถ้าให้ได้แบบที่คุ้มค่ามากที่สุดควรที่จะมองหาแบบที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นของ 3 ปีแรกโดยที่อาจจะสังเกจากทุกธนาคารว่าในช่วง 3 ปีแรกนั้นมีข้อเสนออย่างไรบ้างที่น่าสนใจ เพราะแต่ละธนาคารมักจะไม่เหมือนกัน นอกจากนั้นควรที่จะสังเกตด้วยว่าธนาคารนั้น ๆ มีลดหย่อนค่าธรรมเนียม ค่าแรกเข้า หรือค่าดำเนินการหรือไม่ นอกจากนั้นผู้ที่ขอ สินเชื่อบ้านจากธนาคาร ต่าง ๆ ทั้งหลายควรที่จะเลือกธนาคารที่มีบริการที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่ายไม่ควรเลือกธนาคารที่อยู่ไกลจนเกินไป เพราะถ้าหากมีปัญหาก็จะสามารถติดต่อโดยตรงได้ทันที

เนื่องจากถ้าหากขาดส่งและต้องจ่ายในเดือนถัดไปอาจจะต้องจ่ายพร้อมกับดอกเบี้ยหรือค่าปรับที่ทางธนาคารได้กำหนดไว้ ซึ่งมักจะแตกต่างกันออกไปของแต่ละธนาคาร ซึ่งถ้าหากพิจารณาจุดเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ร่วมด้วยก็จะทำให้การชำระต่าง ๆ หรือการดำเนินงานต่าง ๆ ผ่านพ้นไปด้วยดีอย่างแน่นอน

ทั้งนี้สำหรับมือใหม่ทั้งหลายที่ไม่อยากจะเดินเข้าทุกธนาคารและขอโบชัวร์หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ อาจจะเลือกใช้บริการตรวจสอบ อัตราดอกบี้สินเชื่อบ้านผ่านระบบออนไลน์ ได้เช่นเดียวกันซึ่งอาจจะผ่านเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้านนี้ หรือจากตัวธนาคารเองเป็นต้น

เตรียมเอกสารให้พร้อม

การยื่นเรื่องขอ สินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือบ้าน ต่อธนาคารเอกสารต่าง ๆ ถือได้ว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะไม่เช่นนั้นการยื่นเรื่องของผู้ที่ต้องการ สินเชื่อบ้าน หรือที่อยู่อาศัยอาจจะไม่ผ่านการพิจารณาได้ โดยที่ส่วนมาแล้วเอกสารที่จะต้องนำมาใช้ในการพิจารณาหลัก ๆ แล้วนั้นประกอบไปด้วย

  • เอกสารที่เกี่ยวกับตัวบ้าน : การขอสินเชื่อบ้าน ผู้จะต้องมีเอกสารที่เกี่ยวกับบ้านแนบมาด้วยเสมออย่างเช่น สำเนาการซื้อขายบ้าน, สำเนาโฉนดที่ดิน, สำเนากรรมสิทธิ์ที่ดิน, ที่ตั้งโดยสังเขป, แบบแปลนการก่อสร้างและใบอนุญาตในการก่อสร้าง เป็นต้น อย่างไรก็ตามไม่เพียงแต่บ้านเท่านั้นเพราะถ้าหากเป็นห้องชุด หรือคอนโดเอกสารต่าง ๆ ก็มีส่วนคล้ายคลึงกัน
  • เอกสารที่เกี่ยวกับตัวบุคคล : ผู้ขอสินเชื่อจะต้องแนบเอกสารตัวบุคคลมาพร้อมกันด้วยซึ่งประกอบไปด้วย สำเนาทะเบียนบ้าน, หลักฐานการรับรองการทำงาน, สำเขาข้าราชการถ้าหากผู้ขอทำงานรัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
  • เอกสารที่เกี่ยวกับการเงิน : ผู้ขอสินเชื่อจะต้องแนบเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินมาให้พร้อมซึ่งประกอบไปด้วย สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน หรือมากกว่านั้น, หนังสือรับรองได้จากสถานที่ทำงาน, สลิปเงินเดือน หรืออาจจะเป็นเอกสารอื่น ๆ ที่สามารถยืนยันได้ว่าคุณเป็นบุคคลที่มีรายได้และสามารถรับภาระหนี้สิ้นระยะยาวได้

ขอสินเชื่อบ้านยังไงให้อนุมัติเร็ว

การยื่นเอกสารเพื่อขอการอนุมัติ

เมื่อผู้ขอ สินเชื่อบ้าน ทั้งหลายเตรียมเอกสารและมั่นใจว่าทุกอย่างครบถ้วนแล้วก็ให้นำชุดเอกสารดังกล่าวส่งไปยังธนาคารต่าง ๆ ที่ตนเองสนใจ หรือได้รับข้อเสนอ และใช้ระยะเวลาในการรอคำตอบประมาณ 2 – 4 อาทิตย์โดยประมาณ ช้าหรือเร็วนั้นขึ้นอยู่กับการดำเนินงานของแต่ละธนาคาร

สมัยนี้ใน การขอสินเชื่อแต่ละประเภท ไม่ใช่ยากอย่างคิดและมักจะได้ง่าย ๆ ดังนั้นก่อนที่จะตัดสินใจผู้ขอทั้งหลายก็ควรที่จะมีหลักในการบริหารและจัดการเงินให้ดีเพราะไม่เช่นนั้นคุณอาจจะต้องกลายเป็นหนี้โดยไม่รู้ตัว เนื่องจากทางธนาคารให้ความสำคัญกับบุคคลที่มีวินัยในการชำระหนี้ หรือบุคคลที่สามารถรองรับภาระหนี้สิ้นได้อย่างคล่องตัวก่อนเสมอ


avatar
by admin
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon