ขั้นตอน การเคลมประกัน

posted: 5 years ago
61,014 views
ขั้นตอน การเคลมประกัน

comments

Game-car-wallpaper-1080p-unique-hd-wallpapers

เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนขึ้น รถที่ทำประกันภัยรถยนต์ประเภทต่างๆไว้ก็สามารถทำเรื่องขอเคลมค่าเสียหายได้ แต่หลายคนอาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนใน การ เคลมประกัน รถยนต์ ว่ามีขั้นตอน การเคลมประกัน อย่างไรบ้าง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง เพราะอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขณะที่เดินทาง เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจคาดไม่ถึงเราจึงต้องหาประกันรถยนต์ถูกและดีเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นเราจะได้อุ่นใจว่าอย่างน้อยก็มีบริษัทประกันที่ได้ให้ความคุ้มครองกับเรา และให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่เราเมื่อเราต้องการได้ หรือเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินนั่นเอง

 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างแรกที่ต้องทำคือจะต้องตั้งสติให้มั่นเสียก่อน อย่าตกใจจนทำอะไรไม่ถูกเพราะจะยิ่งทำให้เกิดอันตรายขึ้นกับตัวคุณและผู้อื่นได้ ค่อยๆเรียบเรียงเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้น ใครเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกในการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ อันดับแรกที่เราควรทำเลยก็คือ จดทะเบียนรถยนต์คันคู่กรณี และ ทำการโทรแจ้งบริษัทประกันภัยรถยนต์ทันทีพร้อมแจ้งรายละเอียดเบื้องต้นซึ่งรายละเอียดที่ต้องแจ้ง ได้แก่ ทะเบียนรถ หมายเลขกรมธรรม์ ชื่อผู้ขับขี่ หมายเลขโทรศัพท์ผู้ขับขี่ วันเวลาที่เกิดเหตุ สถานที่เกิดเหตุ หรือ บริเวณที่เห็นได้ง่าย ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ ทะเบียนรถ จังหวัด ยี่ห้อ สีรถ คู่กรณี เมื่อโทรแจ้งแล้วก็ให้รอ ณ ที่เกิดเหตุ โดยจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำเบื้องต้นของเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัยรถยนต์ สิ่งที่เราไม่ควรทำขณะรอเจ้าหน้าที่มาเคลมประกันภัยรถยนต์ ก็คือ ไม่ควรเคลื่อนย้ายรถ เว้นแต่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินการ โดยสามารถรู้ผิดถูกได้แน่นอน และ มีหลักฐาน เช่น บันทึกยอมรับผิด โดยจะต้องเป็นหนึ่งในสองกรณีนี้เท่านั้น เพราะหากเคลื่อนย้ายรถไปโดยพลการจะทำให้การเคลมประกันภัยรถยนต์เป็นไปด้วยความยากลำบาก แต่หากจำเป็นที่จะต้องย้ายรถจริงๆ อาทิ การชนของเราไปขวางการจราจรซึ่งเป็นเหตุที่ก่อให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนก็ควรที่จะต้องแจ้งให้บริษัทประกันภัยรถยนต์ทราบ เพื่อที่บริษัทประกันภัยรถยนต์จะได้ไปทำเรื่องเคลมประกันภัยรถยนต์ได้ถูกที่ จะได้ไม่เกิดความเข้าใจผิดต่อกัน ซึ่งในระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่มาเคลมประกันภัยรถยนต์ก็ควรไปยินยอม หรือสัญญาว่าจะชดใช้ใด ๆ ก่อนได้รับความเห็นชอบจากบริษัทประกันภัยรถยนต์ เพราะจะทำให้เกิดความยุ่งยากมากยิ่งขึ้น อีกทั้งหากเป็นสิ่งที่นอกเหนือจากความคุ้มครองของการเคลมประกันรถยนต์ จะทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตัวเราและบริษัทประกันภัยรถยนต์ก็เป็นได้ และในกรณีการจัดซ่อมรถประกันต้องทำการตกลงราคา ค่าซ่อมกับบริษัท ฯ ก่อน หรือเข้าซ่อม อู่ในสัญญาของบริษัทประกันภัยรถยนต์

การเคลมประกัน

ใครผิดใครถูก

เมื่อเราทราบ ขั้นตอนการ เคลมประกันรถยนต์ กันแล้ว ต่อมาเรามาดูหากว่าเราเป็นฝ่ายผิดและฝ่ายถูกจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร หากกรณีที่เราเป็นฝ่ายผิด เราไม่ควรหลบหนี เพราะท่านอาจไม่ใช่ผู้กระทำผิด การหลบหนีอาจเป็นเหตุให้ต้องโทษในคดีอาญาเพิ่มขึ้น อาจจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นก็เป็นได้ อีกทั้งควรแยกรถเพื่อไม่ให้กีดขวางทางจราจร แต่ในกรณีที่เรา เป็นฝ่ายถูกหากรถคู่กรณีมีประกันภัย ให้คู่กรณีแจ้งบริษัทประกันภัยของตนเองด้วย ถ้าคู่กรณีไม่ยอมรับผิด ให้จดยี่ห้อ รุ่น สี หมายเลขทะเบียน และหมวดจังหวัดไว้ ไม่ควรแยกรถจนกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาดำเนินการ หรือคู่กรณียอมรับผิดโดยให้เอกสารหลักฐาน เช่น บันทึกยอมรับผิด ถ้าคู่กรณีหลบหนี ให้ไปดำเนินการแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนและลงบันทึกประจำวัน โดยให้ พนักงานสอบสวนรับเป็นคดี ไม่แจ้งเป็นหลักฐาน โดยต้องระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรถคู่กรณีให้ได้มากที่สุด โดยหากคุณมีข้อสงสัยใดๆก็ตาม ควรติดต่อบริษัทประกันภัยรถยนต์ขอคุณเพื่อขอรายละเอียดที่ถูกต้อง และ ปฏิบัติตามคำแนะนำของ บริษัทประกันภัยรถยนต์

การแจ้งเคลมแบ่งเป็น 2 แบบตามประเภท

เคลมสด

คือ การเคลมประกันที่ต้องการพนักงานออกตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ได้แก่ เกิดเหตุมีคู่กรณี หรือมีผู้บาดเจ็บ หรือ รถประกันหรือรถคู่กรณีเสียหายมาก ซึ่งเคลมประเภทนี้ ผู้ขับขี่รถประกันหรือรถคู่กรณีจะได้รับใบหลักฐานในการติดต่อค่าเสียหายจากพนักงาน ตรวจสอบอุบัติเหตุ ซึ่งสามารถนำไปติดต่อซ่อมที่อู่ในเครือของบริษัทฯได้ทันที

 

เคลมแห้ง

คือ เคลมที่ไม่ต้องการพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุออกตรวจสอบ ณ ที่เกิดเหตุ ได้แก่ รถประกันเสียหายเล็กน้อยและไม่มีคู่กรณี ซึ่งเคลมประเภทนี้ ผู้ขับขี่รถประกันสามารถนำรถประกันเข้าไปติดต่อซ่อมที่อู่ในเครือของบริษัทฯได้ตลอดเวลาที่ผู้ขับขี่สะดวก แต่ทั้งนี้ต้องก่อนกรมธรรม์หมดอายุ

เคลมสด

1. แจ้งอุบัติเหตุ

– เพื่อความปลอดภัย กรุณาเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินทันทีเมื่อเกิดเหตุ
– เพื่อความสะดวกรวดเร็ว มี 2 วิธีให้เลือกดังนี้
กรณีรถเกิดอุบัติเหตุและรออยู่พร้อมคู่กรณี ณ ที่เกิดเหตุ หรือ เกิดอุบัติเหตุแล้วรถไม่สามารถขับเคลื่อนได้ โทร.แจ้งบริษัทที่รับเคลมประกันภัยรถยนต์ที่เราทำไว้ หรือ ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ
โทรแจ้งอุบัติเหตุผ่าน iClaim App โดยสามารถดาว์นโหลด iClaim App และลงทะเบียนข้อมูลกรมธรรม์ของท่านล่วงหน้าได้ฟรี ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุท่านสามารถโทรแจ้งศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ผ่านทาง App โดยข้อมูลกรมธรรม์ และ พิกัดจุดเกิดเหตุจะถูกส่งมายังศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุโดยอัตโนมัติเพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุไปหาท่าน
– การแจ้งเลขที่กรมธรรม์ หรือเลขทะเบียนรถ ลักษณะการเกิดเหตุและสถานที่เกิดเหตุที่ชัดเจนหรือจุดที่สังเกตเห็นได้ชัด จะช่วยให้การรับแจ้งอุบัติเหตุและการให้บริการดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

2. การบริการตรวจสอบอุบัติเหตุ

ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุจะประสานงานกับพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุมากที่สุด เพื่อไปพบท่านโดยเร็วที่สุด โดยท่านจะได้รับ SMS แจ้งชื่อพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุพร้อม หมายเลขโทรศัพท์ และหมายเลขเคลม
พนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุให้บริการเคลม ด้วยอุปกรณ์อันทันสมัย ได้แก่ เครื่อง Tablet, Mobile Printer และระบบข้อมูล ออนไลน์ ณ จุดเกิดเหตุ เชื่อมกับ Core System ของบริษัทฯโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำรถเข้าซ่อมได้ทันที

วิธีการเคลมประกัน

3. การติดต่อนำรถเข้าซ่อม

ท่านสามารถนำรถเข้าซ่อมที่อู่และศูนย์บริการในเครือกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ผ่านระบบอัตโนมัติออนไลน์ เพียงนำ ใบรายการความเสียหาย ซึ่งพนักงานตรวจสอบอุบัติเหตุออกให้ไว้กับท่านมามอบให้อู่หรือศูนย์บริการ เพื่อดำเนินการซ่อม เพื่อการบริการที่รวดเร็ว ครบวงจร อู่หรือศูนย์บริการหรือร้านอะไหล่ จะแจ้งเคลม ตกลงราคา และวางบิลผ่านระบบอัตโนมัติออนไลน์กับบริษัทฯทั้งหมด

เคลมแห้ง

1. การแจ้งเหตุทำได้สองกรณี ดังต่อไปนี้

1.1) แจ้งซ่อมที่อู่และศูนย์บริการในเครือ
ท่านสามารถกรอกแบบฟอร์มการขอเคลมที่อู่ หรือ มอบเคลมฟอร์มที่ท่านได้กรอกแล้วให้กับอู่ เพื่อบันทึกเข้าระบบแจ้งเคลมออนไลน์ และ รับหมายเลขเคลมโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้กรุณาเตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้ กรมธรรม์ สำเนาทะเบียนรถ สำเนาใบขับขี่

1.2) แจ้งเคลมผ่านระบบออนไลน์
ท่านสามารถทำเคลมผ่านระบบออนไลน์ได้หลายทาง เพียงแค่ระบุรายละเอียด 4 ขั้นตอนที่สะดวกรวดเร็ว ดังนี้

1.2.1) ใส่ข้อมูลฝ่ายรถประกัน
1.2.2) ใส่ข้อมูลการเกิดเหตุ
1.2.3) ถ่ายภาพรถให้ติดแผ่นป้ายทะเบียน ภาพความเสียหายที่จะเคลม ใบขับขี่ และ กรมธรรม์
1.2.4) เลือกสถานะฝ่ายรถประกัน (เลือก ‘ฝ่ายผิด’)

โดยระบบจะออกหมายเลขเคลมให้โดยอัตโนมัติเพื่อให้ท่านนำไปติดต่ออู่หรือศูนย์บริการในเครือเพื่อจัดซ่อมต่อไป

2. การติดต่อนำรถเข้าซ่อม

เมื่อท่านมีหมายเลขเคลมแล้ว ท่านสามารถนำรถเข้าซ่อมที่อู่และศูนย์บริการในเครือกว่า 500 แห่งทั่วประเทศ เพื่อดำเนินการซ่อมได้ เพื่อการบริการที่รวดเร็ว ครบวงจร อู่หรือศูนย์บริการหรือร้านอะไหล่ จะแจ้งเคลม ตกลงราคา และวางบิลผ่านระบบอัตโนมัติออนไลน์กับบริษัทฯทั้งหมด
ขั้นตอนการดำเนินงาน

ผู้เอาประกันฯหรือเจ้าของรถต้องนำรถประกันหรือรถคู่กรณีพร้อมใบเสนอราคาค่าซ่อมเข้ามารอคิวคุมราคาตกลงราคาค่าซ่อม
ที่ศูนย์บริการสินไหมครบวงจร (กรณีนำรถเข้าซ่อมในกทม.และปริมลฑล) หรือ สำนักงานสาขาของบริษัทฯ (กรณีนำรถเข้าซ่อมต่างจังหวัด)
กรุณาเตรียมเอกสารประกอบ ดังนี้ สำเนาทะเบียนรถ สำเนาใบขับขี่ สำเนากรมธรรม์ (กรณีมอบอำนาจให้อู่มาดำเนินการแทน) สำเนาหน้าสมุดเงินฝาก (กรณีต้องการรับค่าสินไหมทางการโอนเงิน)

ทั้งนี้กรณีรถประกันเบี้ยซ่อมห้าง ต้องการเข้าซ่อมที่ศูนย์ฯ นอกเครือ ทางบริษัทฯจะจัดเจ้าหน้าที่ออกอนุมัติราคาให้ที่ศูนย์ฯ ภายหลังจากที่ได้รับใบเสนอราคาค่าซ่อมจากทางศูนย์ฯ แต่หากไม่สามารถเข้ามาติดต่อได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาทำแทนได้โดยต้องกรอกเอกสารที่จำเป็นต้องใช้นั่นเอง

เคลมประกัน


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon