16 ก.ย. นี้ ปตท.ปรับขึ้นราคา “ก๊าซ NGV” 51สต./กก.

posted: 1 year ago
16 ก.ย. นี้ ปตท.ปรับขึ้นราคา “ก๊าซ NGV” 51สต./กก.

comments

เตรียมตัวด่วน! ปตท. ปรับขึ้นราคาก๊าซเอ็นจีวีอีก 51 สตางค์ต่อกิโลกรัม มีผลตั้งแต่ 16 กันยายน นี้ เพื่อสะท้อนต้นทุนก๊าซและค่าใช้จ่ายปรับปรุงคุณภาพที่สูงขึ้นให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร นโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 ได้พิจารณาผลการศึกษาการทบทวนการคำนวณต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) ให้สะท้อนต้นทุน กับสถานการณ์ปัจจุบัน ของสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ล่าสุดเมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) โดยให้ขึ้น 51 สตางค์ต่อกิโลกรัม จากราคา 13.19 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 13.70 บาทต่อกิโลกรัม แต่รถแท็กซี่ รถโดยสาร 84,788 คัน ยังได้รับส่วนลด 10 บาทต่อกิโลกรัม ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป เริ่ม 16 กันยายน นี้ ซึ่งเป็นอัตราที่ต้นทุนค่าปรับปรุงคุณภาพเนื้อก๊าซ ทำให้ราคาสูงกว่าที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้ว่าจะปรับขึ้น 45 สตางค์ต่อกิโลกรัม แต่ถือว่ายังต่ำกว่าราคาที่ ปตท. เสนอขอปรับขึ้น 1.54 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อให้สะท้อนกับสถานการณ์ปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม หลังได้รับการอนุมัติจาก กบง. การคำนวณต้นทุนใหม่อาจส่งผลให้ราคาขายปลีกเอ็นจีวีเฉพาะ รถส่วนบุคคล ปรับขึ้นตามต้นทุนค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้ ซึ่งจะทยอยปรับขึ้นราคาหรือปรับขึ้นในครั้งเดียวขึ้นอยู่กับ ปตท.จะพิจารณาความเหมาะสม โดยไม่จำเป็นต้องเสนอ กบง.พิจารณาอีกครั้ง

ด้านนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บมจ.ปตท. (PTT) กล่าวว่า หลังจากที่การประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ครั้งที่ผ่านมา เห็นชอบให้ปรับสูตรราคาเอ็นจีวี โดยเพิ่มค่าใช้จ่ายในการปรับคุณภาพเอ็นจีวี เฉพาะรถส่วนบุคคล ขณะที่ราคาเนื้อก๊าซฯ ได้ขยับตัวขึ้นเล็กน้อย โดยในวันที่ 16 ก.ย.นี้ ปตท.เตรียมปรับขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ (เอ็นจีวี) อีก 51 สตางค์ต่อกิโลกรัม มาอยู่ที่ระดับ 13.70 บาทต่อกิโลกรัม จากราคาขายปลีกปัจจุบันที่ 13.19 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งถือว่าเป็นการปรับราคาเอ็นจีวีในทุกกลางเดือน

สำหรับราคาเอ็นจีวีที่ขยับขึ้นมาจากการปรับปรุงคุณภาพก๊าซเอ็นจีวี จำนวน 51 สตางค์ต่อกิโลกรัม ส่วนที่เหลือเป็นการขยับขึ้นตามราคาเนื้อก๊าซที่สูงขึ้น ซึ่งการปรับขึ้นราคาเอ็นจีวีจะปรับขึ้นเฉพาะรถยนต์ส่วนบุคคลเท่านั้น ส่วนรถสาธารณะนั้น ปตท.ยังคงให้การอุดหนุนจำหน่ายในราคาเดิมที่ 10 บาทต่อกิโลกรัม เบื้องต้นจะอุดหนุนจนถึงสิ้นปี 2560 ส่วนจะมีการต่ออายุหรือไม่คงต้องหารือกับรัฐบาลต่อไปด้วย อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นราคาเอ็นจีวีครั้งนี้เชื่อว่าจะทำให้ ปตท.ลดภาระขาดทุนจากธุรกิจเอ็นจีวีลงได้จากปีที่ผ่านมามีผลขาดทุนจากธุรกิจดังกล่าวอยู่ราว 5,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ รถสาธารณะที่ ปตท. จะยังคงให้การอุดหนุนไปจนถึงสิ้นปี 2560 โดยขายในราคาเดิมที่ 10 บาทต่อกิโลกรัม ได้แก่ รถแท็กซี่ รถสามล้อ รถตู้ร่วมขสมก. (ในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) รถบัส รถมินิบัส รถสองแถวร่วมบริการ รถขสมก. รถบัส รถตู้ร่วมบขส. ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือนต่อคัน ส่วนรถบัสขนาดใหญ่ ในวงเงินไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือนต่อคัน


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon