ดีเดย์ 16 กันยายน นี้ ขึ้นราคาเหล้า – บุหรี่

posted: 1 year ago
31,719 views
ดีเดย์ 16 กันยายน นี้ ขึ้นราคาเหล้า – บุหรี่

comments

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา จากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ฉบับใหม่ ว่าด้วยกำหนดอัตราภาษีสินค้าประเภทสุรา ยาสูบ และไพ่ โดยคาดว่าจะประกาศลงราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 15 กันยายน 2560 และจะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 กันยายน 2560 นี้



นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากที่ครม. เห็นชอบอัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่และสุรา ทำให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 16 กันยายน นี้ โดยภาษีบุหรี่ใหม่จะเก็บทั้งตามมูลค่าและปริมาณรวมกันทั้ง 2 ขา ซึ่งขามูลค่าเดิมเก็บ 90% จะลดลง แบ่งเป็นบุหรี่ราคาไม่เกิน 60 บาท เก็บภาษีอัตรา 20% ของราคาขายปลีก และบุหรี่ราคามากกว่า 60 บาท เก็บอัตรา 40% ของราคาขายปลีก เป็นเวลา 2 ปีแรก หลังจากนั้นจะเก็บภาษีเป็นอัตราเดียวกันที่ 40% ขณะที่ขาปริมาณเดิมคิด 1.10 บาทต่อกรัม เป็น 1.20 บาทต่อมวน อย่างไรก็ดี อัตราภาษีบุหรี่ใหม่ที่เก็บเป็น 1.20 บาทต่อมวนนั้น ไม่ว่าบุหรี่ถูกหรือแพงเสียภาษีในขาของปริมาณเท่ากันหมด เพื่อต้องการลดผู้บริโภคทั้งรายเดิมและหน้าใหม่ และทำให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้ประกอบการ

ขณะที่ภาษีไวน์ใหม่ กำหนดไวน์ราคาที่ 1,000 บาท หากไม่เกินไม่ต้องเสียภาษีด้านราคา แต่หากเกินให้เสีย 10 เปอร์เซ็นต์ และนำไปคิดรวมกับภาษีด้านปริมาณที่เก็บอยู่ที่ 1,500 บาทต่อลิตรแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ ส่วนภาษีสุรา เบียร์ ก็จะเก็บทั้งด้านราคาและปริมาณรวมกัน ที่ผ่านมาการเก็บภาษีให้สัดส่วนการเก็บภาษีขามูลค่ามากกว่าปริมาณแอลกอฮอล์ โดยภาษีด้านมูลค่ามีสัดส่วน 80% ด้านปริมาณ 20% ของใหม่ภาษีด้านมูลค่ามีสัดส่วนลด 60% และด้านปริมาณเป็น 40% เพื่อให้เป็นหลักสากลมากขึ้น และการเก็บภาษีเครื่องดื่มที่มีความหวานจะให้เวลาปรับตัวรวมทั้งสิ้น 6 ปี โดยใน 2 ปีแรกไม่มีการปรับอัตราเพิ่ม และ 2 ปีถัดไป จนครบ 6 ปี หากผู้ประกอบการไม่ลดปริมาณความหวานให้ได้ตามที่กำหนด ก็ต้องเสียภาษีเพิ่ม

ทั้งนี้ การคิดภาษีสรรพสามิตใหม่ได้เปลี่ยนฐานเก็บภาษี จากเดิมเก็บจากราคาหน้าโรงงาน หรือราคาสำแดงนำเข้า มาเป็นราคาแนะนำ การเก็บภาษีไม่ได้ทำให้ภาระภาษีเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่จะทำให้การเก็บภาษีเพิ่มขึ้น 2 – 3% เพราะเก็บภาษีความหวาน ซึ่งเป็นภาษีใหม่ ไม่เคยเก็บมาก่อน นอกจากนี้ การเก็บภาษีรถยนต์ ที่เดิมเก็บจากราคาหน้าโรงงาน และราคาสำแดง นำเข้า มาเป็นราคาปลีก ทำให้การเก็บภาษีส่วนนี้เพิ่มขึ้นเช่นกัน

อย่างไรก็ดี ก่อนที่ภาษีสรรพสามิตใหม่จะมีผลบังคับใช้วันที่ 16 กันยายน 2560 ซึ่งจะทำให้เหล้า ไวน์ เบียร์ บุหรี่ ปรับราคาขึ้น โดยกระทรวงการคลังยืนยันว่าการปรับปรุงภาษีสรรพสามิตครั้งนี้ เพื่อขยายฐานภาษีให้กว้างมากขึ้นและให้รัฐบาลมีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเท่าเดิมไม่ได้ต้องการเพิ่มภาระให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ดังนั้น ผู้ประกอบการไม่ต้องกักตุนสินค้า

ด้านนายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวยืนยันว่า อัตราภาษีสรรพสามิตบุหรี่ใหม่ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) นั้น ราคาขายปลีกบุหรี่ที่แท้จริงหลังจากใช้อัตราภาษีใหม่ จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะขนาดนั้น เพราะหลักการของการปรับขึ้นภาษีในครั้งนี้ จะไม่สร้างภาระให้ผู้ประกอบการและประชาชน แต่จะเน้นสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม และเหมาะสมมากขึ้น ดังนั้นจะไม่ทำให้ราคาขายปลีกในประเทศปรับเพิ่มขึ้นถึงซองละ 30 บาทอย่างที่เป็นข่าวแน่นอน

อย่างไรก็ตาม หลังจากมีการปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสุรา บุหรี่ จึงอยากฝากเตือนผู้ประกอบการไม่ให้มีการกักตุนสินค้า และเพื่อเป็นการไม่ให้กระทบกับประชาชน จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตพื้นที่ลงติดตามดูสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิด

ขณะเดียวสิ่งที่น่าเป็นห่วง เมื่อมีการปรับภาษียาสูบจะทำให้ราคาขายปลีกบุหรี่มวนแพงขึ้น จนทำให้คนหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าแทนนั้น ขณะนี้ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่สรรพสามิตตรวจจับผู้นำเข้าและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มข้นแล้ว เพราะประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้นำเข้าหรือจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างถูกกฎหมาย อีกทั้งในกฎหมายใหม่ยังกำหนดให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาอยู่ในพิกัดสรรพสามิต ทำให้กรมสรรพสามิตมีอำนาจตรวจจับดำเนินคดีได้อย่างเต็มที่


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon