เรื่องน่ารู้…ข้อดีของประกันชีวิตแบบออมทรัพย์

posted: 1 year ago
เรื่องน่ารู้…ข้อดีของประกันชีวิตแบบออมทรัพย์

comments

ข้อดีของการทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ นอกจากจะได้รับความคุ้มครองชีวิตแล้ว ยังช่วยให้มีเงินออมเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับครอบครัว นอกจากนี้ยังสามารถซื้อเพิ่มความคุ้มครองจากสัญญาเพิ่มเติมได้อีก เช่น ความคุ้มครองอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ สุขภาพและโรคร้ายแรง เป็นต้น

ขณะเดียวกัน แบบประกันภัยที่ความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และมีเงินจ่ายคืนระหว่างสัญญาไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันชีวิตในแต่ละปี สามารถนำเบี้ยประกันชีวิตที่จ่ายจริงในปีภาษีนั้นๆ ไป ใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษี ได้ตามเกณฑ์ของกรมสรรพากร

Money and plant with watering can and money tree,

อย่างไรก็ดี การทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ นอกจากจะเป็นการออมเงินที่ดีแล้ว ยังคุ้มครองชีวิตตลอดสัญญา แถมเมื่อครบกำหนดสัญญาแล้ว ยังได้รับผลประโยชน์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์อีกด้วย

ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ถือเป็นประกันชีวิตที่เน้นการออมเงินในแบบที่เราคุ้นเคยกัน โดยมีทั้งแบบระยะสั้น กลาง ยาว ตั้งแต่ 3-5 ปี ยาวไปจนถึง 25-30 ปีก็มี จุดเด่นก็คือ เป็นการออมที่การันตีเงินเป้าหมาย และช่วยสร้างวินัยในการออมให้เราได้


ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ นอกจากจะเป็นทางเลือกหนึ่งในการออมแล้วยังเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับครอบครัวอีกด้วย ถือว่าเป็นรูปแบบของการออมที่ดีที่ให้ความคุ้มค่าได้ เช่นเดียวกับ โครงการเมืองไทย Super Saving 14/7 จากบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่สามารถตอบโจทย์ความมั่นคงได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากจ่ายเบี้ยประกันแค่ 7 ปี ให้ความคุ้มครองชีวิตยาวถึง 14 ปี โดยคุ้มครองชีวิตสูงถึง 145%* ตลอดสัญญา ภัยและหากเกิดเหตุไม่คาดฝันจนเป็นเหตุให้ต้องทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร ก็ยังได้รับความคุ้มครองต่อเนื่องโดยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยอีกด้วย จึงช่วยคลายกังวลได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันยังมีเงินจ่ายคืนทุกสิ้นปีกรมธรรม์ และรับเงินผลประโยชน์เมื่ออยู่ครบสัญญา รวมรับผลประโยชน์ตลอดสัญญาถึง 186%* สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน – 70 ปี เริ่มต้นออมเพียงเดือนละ 1,980 บาทเท่านั้น (ตัวอย่างผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท)

*เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

rb139-gdn-mtl-edit-watch-v2-336x280


โครงการดี ๆ แบบนี้ไม่ควรพลาดอย่างเด็ดขาด พิเศษ! เพียงลงทะเบียนผ่าน Rabbit Finance รับฟรี! นาฬิกาข้อมือบลูทูธอัจฉริยะ มูลค่ากว่า 2,500 บาท (เงื่อนไขการรับของสมนาคุณเป็นไปตามที่ Rabbit Finance กำหนด)

อย่ารอช้ามาเริ่มออมให้ชีวิตดี๊ดีกับโครงการเมืองไทย Super Saving 14/7 กันเลย


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon