ข้อมูลตัวช่วย การจราจร

posted: 5 years ago
2,254 views
ข้อมูลตัวช่วย การจราจร

comments

วงเวียน

การขับขี่รถยนต์ในปัจจุบัน เห็นได้ชัดว่าต้องเผชิญกับสภาพการจราจรที่ติดขัดในหลายๆเส้นทางของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อันเนื่องมาจากจำนวนประชากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองใหญ่มากกว่าพื้นที่ชนบท ทำให้ปริมาณการขับขี่รถยนต์มีมากขึ้นสอดคล้องกัน ซึ่งการขับขี่ในพื้นที่สาธารณะที่มีปริมาณรถมาก ย่อมเกิดอุบัติเหตุระหว่างผู้ขับขี่ด้วยกันเองได้ง่ายกว่าพื้นที่โล่ง ถนนบางเส้นมีการไขว้ตัดกัน ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง วงเวียนจึงทำให้ผู้ขับขี่นั้นขับขี่ปลอดภัยและเป็นตัวช่วยที่ลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพการจราจรในปัจจุบันได้ดี

วงเวียนเป็นการออกแบบทางเรขาคณิตที่ทำให้ผู้ขับขี่ปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน เนื่องจากผู้ขับขี่ต้องลดความเร็วเพื่อเบี่ยงตามแนวโค้งของวงกลม และยิ่งไปกว่านั้นวงเวียนยังมีจำนวนจุดขัดแย้งหรือจุดที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุน้อยกว่าสี่แยกจราจรหรือทางแยกในแบบอื่นๆ หรืออธิบายง่ายๆว่า อัตราการพุ่งชนของผู้ขับขี่ด้วยกันเองจะน้อยกว่า หากมีวงเวียนที่นอกจากจะช่วยชะลอความเร็วแล้ว ยังช่วยเป็นตัวกั้นไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากอุบัติเหตุทั่วไป เช่น ผ่าไฟแดงหรือระยะเบรกไม่ทันจังหวะไฟแดง เป็นต้น

โดยทั่วไป รูปแบบของวงเวียนจะมีลักษณะวนซ้ายตามเข็มนาฬิกา หรือแตกต่างกันไปตามการขับขี่ในแต่ละประเทศ การขับรถเข้าวงเวียนนั้นก่อนอื่นเราต้องรู้ว่าเราจะไปทางไหน ซ้าย ขวาหรือตรงไป วงเวียนก็เหมือนสี่แยก ที่ถ้าคุณจะเลี้ยวซ้ายก็ชิดถนนฝั่งซ้าย จะเลี้ยวขวาก็ชิดถนนฝั่งขวา แต่คุณจะต้องรอให้รถในวงเวียนไปก่อน แล้วเปิดไฟขอทางเข้าไป ทางที่ดีถ้าเรามีน้ำใจร่วมกันนั้น ในการใช้วงเวียนสลับกันไป ต่างกันไม่กี่วินาที แต่ทำให้การจราจรคล่องตัว และไม่เดือดร้อน จากนั้นจึงมุ่งไปยังเส้นทางที่ออกไปยังเส้นทางที่คุณต้องการ หากคุณอยู่ในช่องถนนที่มุ่งสู่ทางที่คุณต้องการอยู่แล้ว การขับขี่ปลอดภัยจะช่วยให้คุณผ่านสภาพการจราจรในวงเวียนไปได้อย่างสะดวก แต่หากมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนช่องถนนกะทันหัน อาจจะเป็นไปได้ที่คุณจะสับสนกับทางในวงเวียน ควรใช้ความระมัดระวังและรอบคอบเป็นอย่างมาก ค่อยๆใช้สัญญาณไฟเลี้ยวบอกไปในทิศทางที่คุณต้องการ

วงเวียนหลักในกรุงเทพมหานครนั้น มีอยู่ 6 วงเวียน ได้แก่ วงเวียนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย วงเวียนใหญ่ วงเวียนโอเดียน วงเวียน 22 กรกฎาและวงเวียนหลักสี่ ซึ่งผู้ที่ขับขี่รถยนต์เป็นประจำมักจะรู้ดีว่าบริเวณวงเวียนใดมีการจราจรเป็นเช่นใด การศึกษาเส้นทางก่อนการขับขี่จริงจะช่วยให้คุณไม่ต้องอยู่กับสภาพการจราจรที่ติดขัดและอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ลดอารมณ์ฉุนเฉียวที่จะเกิดขึ้นและทำใจให้สบาย ยอมรับความเป็นจริง จะทำให้คุณขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น


avatar
by เก่ง ทองเจือ

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon