ทุ่มเทสุดๆ!! มาดูการแอบเอาเข้าสถานีรถไฟของคนจีน เมื่อไม่มีตั๋ว

posted: 3 years ago
ทุ่มเทสุดๆ!! มาดูการแอบเอาเข้าสถานีรถไฟของคนจีน เมื่อไม่มีตั๋ว

comments

FeatureImage_ทุมเทสุดๆ!! มาดูการแอบเอาเข้าสถานีรถไฟของคนจีน เมื่อไม่มีตั๋ว

หากคุณมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอะไรก็ตาม แต่เกิดไม่มีเงิน และไม่มีตั๋ว จะเป็นอย่างไร และจะเกิดอะไรขึ้น? ลองมาชมวิธีการ(แอบ) เข้าสถานีรถไฟของชาวจีนกัน ว่าพวกเขาจะทำอย่างไร

Viriyah Insurance

1.

FeatureImage_ทุมเทสุดๆ!! มาดูการแอบเอาเข้าสถานีรถไฟของคนจีน เมื่อไม่มีตั๋ว

2.

ทุมเทสุดๆ!! มาดูการแอบเอาเข้าสถานีรถไฟของคนจีน เมื่อไม่มีตั๋ว

3.

ทุมเทสุดๆ!! มาดูการแอบเอาเข้าสถานีรถไฟของคนจีน เมื่อไม่มีตั๋ว (3)

4.

ทุมเทสุดๆ!! มาดูการแอบเอาเข้าสถานีรถไฟของคนจีน เมื่อไม่มีตั๋ว (2)

Bangkok Insurance

5.

ทุมเทสุดๆ!! มาดูการแอบเอาเข้าสถานีรถไฟของคนจีน เมื่อไม่มีตั๋ว (4)

6.

ทุมเทสุดๆ!! มาดูการแอบเอาเข้าสถานีรถไฟของคนจีน เมื่อไม่มีตั๋ว (5)

7.

ทุมเทสุดๆ!! มาดูการแอบเอาเข้าสถานีรถไฟของคนจีน เมื่อไม่มีตั๋ว (6)

8.

ทุมเทสุดๆ!! มาดูการแอบเอาเข้าสถานีรถไฟของคนจีน เมื่อไม่มีตั๋ว (7)

แหล่งที่มา : http://klyker.com/it-happened-somewhere-in-china-8-photos/

avatar
by admin

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon