13 ต.ค. ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ในหลวงร.9 ทั่วประเทศพร้อมเพรียงจัดพิธีบำเพ็ญกุศล

posted: 1 year ago
16,983 views
13 ต.ค. ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ในหลวงร.9 ทั่วประเทศพร้อมเพรียงจัดพิธีบำเพ็ญกุศล

comments

13 ตุลาคม 2560 นี้ ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั่วประเทศต่างพร้อมเพรียงกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวาย ทังนี้ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวังมีหมายกำหนดการพระราชพิธีดังกล่าว โดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีวันที่ 13 ตุลาคม เวลา 17.00 น. และวันที่ 14 ตุลาคม เวลา 10.30 น. ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ใพระบรมมหาราชวังทั้งนี้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีผ่านทางโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ซึ่งจะมีการสวดพระพุทธมนต์และสวดคาถาถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “ปรมินทร มหาภูมิพละ อตุลยะเตชะ มหาราชัสสะ ปัตติทานคาถา” ซึ่งแต่งและแปลโดยสมเด็จพระวันรัต วัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ขณะที่รัฐบาลเปิดทำเนียบรัฐบาล ณ บริเวณด้านหน้าตึกสันติไมตรี จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 07.00 น.โดยนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งจะนำคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 89 รูป รวมถึงส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทุกจังหวัด ภาคเอกชน และประชาชนทั่วทั้งประเทศ ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยยึดตามแนวทางที่รัฐบาลปฏิบัติ ภายในช่วงเวลาเดียวกัน เพื่อให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

ส่วนกรุงเทพมหานคร ได้เตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งกำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ในวันที่ 13 ตุลาคม เวลา 07.00 น. เช่นกัน ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรตามวัน และเวลาดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยสวมชุดสุภาพไว้ทุกข์สีดำ

shutterstock_530088397

ด้านกระทรวงแรงงาน กำหนดจัดกิจกรรมอาสาประชารัฐเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวาระครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ณ บริเวณกระทรวงแรงงานและใกล้เคียง มีกิจกรรมประกอบด้วย ช่วงเช้า เริ่มตั้งแต่เวลา 06.30 น.พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ และกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 89 รูป ณ แนวถนนมิตรไมตรีเริ่มจากกระทรวงแรงงาน ต่อจากนั้น เวลา 09.00 น. กิจกรรมจิตอาสาประชารัฐกระทรวงแรงงาน โดยจิตอาสากระทรวงแรงงาน และประชาชนผู้พักอาศัยในแฟลตดินแดง ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนเพื่อสาธารณประโยชน์ อาทิ เก็บขยะ ขัดพื้น ล้างพื้น กวาดถนนตั้งแต่ถนนมิตรไมตรี – ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ทาสีรั้วกระทรวงแรงงานและผนังหน้าร้านค้าแฟลตดินแดง และช่วงบ่าย เวลา 15.30 น.ผู้ร่วมกิจกรรมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อแสดงความอาลัยในวาระครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร พี่น้องมุสลิมมัสยิดมูฮายีรีน (ดินแดง) ประชาชนผู้พักอาศัยในแฟลตดินแดง อาสาสมัครแรงงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมอาสาประชารัฐเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในวาระครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ในวันที่ 13 ตุลาคม 25560 ณ บริเวณกระทรวงแรงงาน และแนวถนนมิตรไมตรีตลอดเส้นทาง

นอกจากนี้แล้ว ที่จังหวัดลำปางจิตอาสาชาวลำปาง จะมีการรวมตัวกันอีกราว 5,000 คน วันที่ 13 ตุลาคม เวลา 16.00 น. เพื่อร่วมกันทำพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี การเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล จากนั้นจะได้ร่วมกันฟ้อนเทียนถวายความอาลัยร่วมกันอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้าย ณ ข่วงนครลำปาง ห้าแยกหอนาฬิกา เทศบาลนครลำปางโดยก่อนหน้านี้ จิตอาสาชาวลำปางได้ร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ผ่านการฟ้อนเทียน 9 วัน 9 วัด และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิการชาวไทย และชาวลำปาง จนกลายมาเป็นกิจกรรมเล็กๆ ชื่อ “๙ วัดแห่งศรัทธาก้าวตามรอยมหาราชาภูมิพล” ซึ่งช่างฟ้อนหญิงจิตอาสา พร้อมใจกันแต่งชุดขาวร่วมกิจกรรมสวดมนต์ถวายแด่พ่อหลวง และฟ้อนเทียนส่งเสด็จ เป็นเวลา 9 วัน 9 วัด เริ่มตั้งแต่วันแรก คือวันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม ที่วัดศรีรองเมือง , วัดที่ 2 วัดเจดีย์ซาวหลัง ,วัดที่ 3 วัด ไชยมงคล(จองคา) , วัดที่ 4 วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม , วัดที่ 5 วัดปงสนุก , วัดที่ 6 ขัวแตะวัดพระธาตุสันดอน , วัดที่ 7 วัดทุ่งกล้วย แม่เมาะ , วัดที่ 8 เจดีย์พุทธคยา วัดจองคำ งาว และสิ้นสุดวัดที่ 9 วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา ฟ้อนถวายอาลัย เป็นวัดสุดท้ายในการจัดกิจกรรม ซึ่งวัดนี้ถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ของจังหวัดลำปาง อายุกว่า 1,330 ปี ซึ่งมีช่างฟ้อนจากทุกพื้นที่กว่า 2,000 คน แต่งชุดขาว


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon