ความคุ้มครอง ประกันชั้น3

posted: 5 years ago
ความคุ้มครอง ประกันชั้น3

comments

ประกันชั้น3

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 เป็นประกันภัยรถยนต์ราคาประหยัดที่ให้ความคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ เฉพาะเมื่อเกิดกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ ที่เกิดเหตุเท่านั้น (บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบตัวรถหรือทรัพย์สินของผู้เอาประกันหากเป็นอุบัติเหตุที่ไม่มีคู่กรณี) บริษัทผู้รับประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อตัวผู้เอา-ประกันและคู่กรณี รถยนต์และทรัพย์สินของผู้เอาประกันและคู่กรณีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะรับชดใช้โดยไม่คำนึงถึงว่าฝ่ายใดเป็นผู้กระทำความผิด ประกันชั้น3 นี้จึงเหมาะสำหรับรถยนต์ทุกประเภท และสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุในราคาประหยัด

เนื่องจากประกันภัยประเภทนี้เป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ผู้ทำประกันสามารถเลือกวงเงินความคุ้มครองได้ตามต้องการ และอัตราเบี้ยสำหรับประกันภัยขึ้นอยู่กับความคุ้มครองผู้ทำประกันเลือก (บริษัทประกันภัยจะพิจารณาทุนประกันไม่เกิน 80% ราคาประเมินของรถยนต์ที่ต้องการทำประกัน) ผู้ที่ต้องการทำ ประกันชั้น3 ควรศึกษาเงื่อนไขและความคุ้มครองต่างๆ อย่างถี่ถ้วน เพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามที่ต้องการ

ความคุ้มครองประกันภัยรถยนต์ประเภท 3

ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร (คู่กรณี) ซ่อมรถของผู้เอาประกัน คุ้มครองชีวิตผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์ และทรัพย์สินของคู่กรณีคุ้มครองกรณีรถยนต์สูญหายรักษาพยาบาลผู้ขับขี่และผู้โดยสารคุ้มครองกรณีรถยนต์เกิดไฟไหม้วงเงินประกันตัว (สำหรับผู้ขับขี่) บริษํทประกันภัยจะคุ้มครองกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับคู่กรณีที่เป็นยานพาหนะ และจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประกัน ณ ที่เกิดเหตุเท่านั้น

กลุ่มรถยนต์ที่เหมาะสมสำหรับ ประกันชั้น3

รถยนต์ประเภทเก๋ง กระบะบรรทุก และรถตู้โดยสารส่วนบุคคลที่ไม่ไช่รถรับจ้างหรือให้เช่า โดยมีทั้งจำกัดและไม่จำกัดอายุรถ (ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทผู้รับประกัน) สำหรับกลุ่มรถยุโรปและรถยนต์นำเข้าขึ้นอยู่กับเกณฑ์การพิจารณาของบริษัทผู้รับประกันแต่ละแห่ง

อัตราเบี้ยประกันภัย

อัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภท 3 มักจะขึ้นอยู่กับทุนเอาประกัน และส่วนลดจากการระบุค่าเสียหายส่วนแรก ดังนั้นผู้ต้องการทำประกันภัยประเภทนี้ควรพิจารณาทุนประกันและค่าเสียหายส่วนแรก (ซึ่งผู้เอาประกันจะต้องจ่ายเมื่อเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายที่กระทำความผิด) อัตราเบี้ย ประกันชั้น3 ที่ปรากฎในเว็บไซต์ของทูเดย์อินชัวร์ทุกรายการจะได้รับส่วนลดพิเศษสูงสุด 16% สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อตรงกับเรา

 • ประกันภัยสำหรับรถเก๋ง ทั้งหมด 699 รายการ อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 5,150.00 – 19,030.00 บาท
 • ประกันภัยสำหรับรถกระบะบรรทุก ทั้งหมด 440 รายการ อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 5,050.00 – 15,860.00 บาท
 • ประกันภัยสำหรับรถตู้โดยสารบุคคล ทั้งหมด 803 รายการ อัตราเบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 5,190.00 – 19,030.00 บาท

เอกสารประกอบการขอทำประกันภัย

 

รถยนต์ที่ต้องการทำ ประกันชั้น3 จะต้องใช้เอกสารเพื่อทำสัญญาดังต่อไปนี้

 • สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์
 • สำเนากรมธรรม์เดิม (ใช้ประกอบการพิจารณาส่วนลด)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกัน (กรณีต้องการเปลี่ยผู้ดูแลสำหรับกรมธรรม์แบบต่ออายุ หรือ ชื่อผู้เอาประกันไม่ตรงกับรายการจดทะเบียน)
 • เอกสารใบแจ้งต่ออายุกรมธรรม์ (ถ้ามี)
 • สำเนาเอกสารซื้อขายรถ (กรณีรถจดทะเบียนใหม่ หรือรถเปลี่ยนมือ)

เงื่อนไขส่วนลดต่างๆ

รถยนต์ที่ทำ ประกันชั้น3 จะได้รับสิทธิส่วนลดจากบริษัทประกันภัยตามเงื่อนไขของบริษัทประกันภัย ดังต่อไปนี้

 • ส่วนลดประวัติดี
 • ส่วนลดจากการระบุค่าเสียหายส่วนแรก
 • ส่วนลดประกันภัยกลุ่ม
 • ส่วนลดอื่นๆ

avatar
by admin
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon