เล่า ความสมถะของในหลวง ร.9 ผ่านพระจริยวัตรของพระองค์

posted: 2 years ago
1,886 views
เล่า ความสมถะของในหลวง ร.9 ผ่านพระจริยวัตรของพระองค์

comments

‘ความพอเพียง’ คำสอนของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงสอนให้คนไทยได้รู้จักการใช้ชีวิตอย่างเพียงพอ สามารถดูแลตัวเองได้ โดยที่ตัวเองและคนอื่นไม่เดือดร้อน นอกเหนือจากพระราชดำรัสที่ทรงตรัสแก่พสกนิกรแล้ว พระองค์ยังทรงมีพระราชจริยวัตรที่เป็นแบบอย่างความประหยัด ความพอเพียงให้ได้เห็นอย่างชัดเจนอีกมากมาย และวันนี้ Rabbit Daily จึงขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับ ความสมถะของในหลวง ร.9 มานำเสนอให้ได้รับชมกัน


นาฬิกาของพ่อ

ความสมถะของในหลวง ร.9
cr.http://tweez.net/Mohinyanko/

ความสมถะของในหลวง ร.9
cr.http://forums.watchuseek.com/f29/fs-seiko-skj045p-ti-kinetic-caliber-5m43-259106.html

จากคลังภาพของในหลวง ร.9 ในงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เผยให้เห็นว่า ‘นาฬิกา’ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวันนั้น คือ นาฬิกายี่ห้อ Seiko SKJ045P นาฬิกาดำน้ำ Kinetic ตัวเรือนเป็นแบบไทเทเนียม ซึ่งถือว่าเป็น นาฬิกาในระดับธรรมดา เรียกภาษาชาวบ้าน คือ เป็นนาฬิกาใช้งาน ที่แสดงให้เห็นถึงความเรียบง่าย ความพอเพียง และความสมถะของพระองค์อย่างแท้จริง

 

ฉลองพระบาทคู่โปรด

ความสมถะของในหลวง ร.9
cr.Facebook ต้นแบบแห่งชีวิต รองเท้าของพ่อ

จากคำบอกเล่าของนายศรไกร แน่นศรีนิล หรือ ช่างไก่ ช่างทำรองเท้า ร้าน ก.เปรมศิลป์ ที่มีโอกาสได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นเวลาหลายปี ทำให้คนไทยได้ทราบถึงเรื่องราวอันน่าประทับใจของพระองค์

ความสมถะของในหลวง ร.9
cr.Facebook ต้นแบบแห่งชีวิต รองเท้าของพ่อ

ฉลองพระบาทคู่โปรดของในหลวง ร.9 นั้น เป็นเพียงรองเท้าหนังสีดำธรรมดา มีสภาพเก่าทรุดโทรมจากการใช้งานมานานหลายสิบปี ภายในรองเท้ามีรอยผุกร่อนหลุดลอกหลายแห่ง หากเป็นคนทั่วไปก็อาจทิ้งรองเท้าคู่นี้ไปแล้ว แต่พระองค์ท่านกลับทรงให้เจ้าหน้าที่นำไปซ่อมแซมเพื่อใช้งานต่อ…ซ่อมครั้งแล้วครั้งเล่าจนไม่สามารถใช้งานได้อีก 

 

ดินสอทรงงาน

ความสมถะของในหลวง ร.9
cr.http://www.myhappyoffice.com/index.php/2012/06/beloved-king-timeline/

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงโปรดการใช้ดินสอไม้ธรรมดาที่มียางลบติดอยู่ตรงปลาย แทนการใช้ปากกาในการจดบันทึก เพราะเมื่อเขียนผิดสามารถลบออกได้ง่าย ไม่เปลืองกระดาษเหมือนปากกา ทรงเบิกดินสอมาใช้เพียง 12 แท่งต่อปีเท่านั้น และทรงใช้กระทั่งดินสอนั้นสั้นกุดจนใช้เขียนไม่ได้แล้วเสมอ นอกจากนี้พระองค์จะทรงเหลาดินสอด้วยพระองค์เองอีกด้วย  

 

หลอดยาสีพระทนต์

ความสมถะของในหลวง ร.9

ภาพหลอดยาสีพระทนต์ที่ถูกใช้งานจนแบนเรียบคล้ายแผ่นกระดาษ บริเวณคอหลอดมีรอยบุ๋มลึกลงไปเกือบถึงเกลียวคอหลอด ซึ่งเป็นผลจากการใช้ด้ามแปรงสีพระทนต์ช่วยรีดและกดจนเป็นรอยบุ๋มนี้เป็นภาพที่สื่อถึงพระจริยวัตรที่งดงามและประหยัดอดออมของในหลวง ร.9 ได้เป็นอย่างดี

ครั้งหนึ่งแพทย์หญิง ท่านผู้หญิงเพ็ชรา เตชะกัมพุช ทันตแพทย์ประจำพระองค์ และอดีตคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้กราบถวายบังคมทูลเรื่องศิษย์ทันตแพทย์จุฬาฯ แก่พระองค์ท่าน ใจความเกี่ยวกับค่านิยมอันฟุ้งเฟ้อในการใช้ของนอกและมีราคาแพง ซึ่งมีความแตกต่างจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงนิยมใช้กระเป๋าผลิตภายในประเทศเช่นสามัญชนทั่วไป ทรงใช้ดินสอสั้นจนต้องต่อด้าม หรือแม้แต่ยาสีพระทนต์ของพระองค์ท่านก็ทรงใช้ด้ามแปรงพระทนต์รีดหลอดยาจนแบน ไม่หลงเหลือยาสีพระทนต์อยู่ในหลอด

ครั้นเมื่อกราบบังคมทูลเสร็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงรับสั่งว่าของพระองค์ท่านก็เหมือนกัน อีกทั้งเมื่อไม่นานมานี้มหาดเล็กห้องสรงเห็นว่ายาสีพระทนต์ของพระองค์คงใช้หมดแล้ว จึงได้นำหลอดใหม่มาเปลี่ยนให้แทน เมื่อพระองค์ทรงทราบ ก็ได้ขอให้เขานำยาสีพระทนต์หลอดเก่ามาคืน และพระองค์ท่านยังทรงสามารถใช้ต่อไปได้อีกถึง 5 วัน

พระจริยวัตรของพระองค์ได้แสดงให้เห็นถึงพระวิริยะ อุตสาหะ ตลอดจนความประหยัดในการใช้ของอย่างคุ้มค่า  ทางคณะทันตแพทย์ประจำพระองค์จึงได้กราบพระบาททูลขอพระราชทานหลอดยาสีพระทนต์หลอดนั้น เพื่อนำไปให้ศิษย์ได้เห็นเป็นตัวอย่าง และนำไปปฏิบัติในโอกาสต่อไป

 

รถยนต์พระที่นั่ง

ความสมถะของในหลวง ร.9
cr,http://tededmuaythai.com/

จากคำบอกเล่าของ คุณอนันต์ ร่มรื่นวาณิชกิจ ช่างดูแลรถยนต์พระที่นั่ง ได้เล่าว่า “ภายในรถยนต์พระที่นั่งเรียบง่ายมาก มีเพียงถังขยะเล็กๆ กับที่ทรงงานเท่านั้น ครั้งหนึ่งมีรถยนต์พระที่นั่งเพิ่งทรงใช้ในพระราชกรณียกิจมาให้คุณอนันต์ตรวจ ดูแล เห็นว่า พรมใต้รถมีน้ำแฉะขังอยู่และมีกลิ่นเหม็นด้วย แสดงว่าพระองค์ท่านทรงนำรถไปประกอบพระราชกรณียกิจในที่น้ำท่วม แถมน้ำยังซึมเข้าไปในรถพระที่นั่งด้วย  จึงถามสารถีว่า ทำไมไม่รีบเอารถมาซ่อม ก็ได้คำตอบว่า ต้องรอให้เสร็จพระราชกรณียกิจก่อน ปกติถ้าทรงงานส่วนพระองค์ ท่านก็จะทรงใช้รถคันเล็กเพื่อประหยัดน้ำมัน และเมื่อเราสังเกตสีรถพระที่นั่ง จะเห็นว่ามีรอยสีถลอกรอบคันรถ กว่าที่ท่านจะนำมาทำสีใหม่ก็รอบคันแล้ว”

 

พระกระยาหารโปรด

ความสมถะของในหลวง ร.9
Cr.http://oonanziioo.eu5.org/wp-content/uploads/2014/11/640590-img-1352128425-10.jpg

จากบทความตอนหนึ่งของหนังสือใกล้เบื้องพระยุคลบาท โดย ลัดดา ซุบซิบ (ฉบับวันที่ 3 มิถุนายน 2545) ทำให้เราชาวไทยได้ทราบว่า เมนูพระกระยาหารโปรดในแต่ละมื้อของในหลวง รัชกาลที่ 9 นั้นหาได้วิเศษเลอเลิศอย่างที่เข้าใจกันไม่ หากแต่เป็นอาหารธรรมดาที่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินบริโภคกันอยู่ทุกวัน เช่น ผัดคะน้า ผัดถั่วงอก ผัดถั่วลันเตา โดยทรงโปรดให้ใส่ผักมากๆ หมูเนื้อใส่น้อยๆ อาหารว่างเคยโปรดหูฉลามและบะหมี่ จะใส่หน้าหมูแดง หน้าเป็ด หน้าปู ได้ทั้งนั้น แต่ต้องไม่ใส่ผักชี ใบหอม ต้นหอม และตังฉ่าย เครื่องดื่มทรงโปรดโอวัลตินเป็นพิเศษ เคยเสวยวันหนึ่งหลายครั้ง

พระกระยาหารเครื่องกลางวันทรงโปรด ซุปอาสาเรน (ซุปใสใส่ไข่) สปาเกตตีมิลานเนส แกงจืดเซ่งจี๊ ผัดไก่เล่าปี่ ปูเค็มต้มกะทิ หลนปลากุเรา ผัดเผ็ดปลาดุกทอดฟู กล้วยหักมุกเชื่อม ไอศกรีม ผลไม้ และยามดึกเมื่อเสด็จกลับจากพระราชกิจ มหาดเล็กจะตั้งเครื่องว่างจำพวกหูฉลามหรือบะหมี่ถวายอีกครั้งหนึ่ง

 

ฉลองพระองค์ชุดเดิม

ความสมถะของในหลวง ร.9
cr.https://www.pinterest.com/pin/540854236474803333/

คุณสมภพ หลุยลาภประเสริฐ ช่างตัดฉลองพระองค์ ที่ถวายงานมามากกว่า 40 ปี ได้ถ่ายทอดเรื่องราวพระราชจริยวัตรที่สะท้อนให้เห็นถึงความพอเพียงของพ่อหลวง ร.9 ผ่านการถวายให้พระองค์ไว้ว่า “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงโปรดผ้าเนื้อนิ่ม ไม่โปรดผ้ายับง่าย ใช้ผ้าที่ทอในประเทศไทย กรณีที่ฉลองพระองค์ชำรุดเล็กๆ น้อยๆ พระองค์ท่านจะโปรดให้ชุนบ้าง เปลี่ยนยางยืดบ้าง ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ พระองค์ท่านจะไม่ตัดใหม่ บางองค์ตัดมา 8-9 ปี องค์ทรงโปรดมากก็ใช้นานถึง 12 ปี ชุดที่พระองค์โปรดที่สุด คือ ชุดลำลองที่พระองค์ท่านทรงสวม เพื่อเล่นกับคุณทองแดง ใช้มาหลายปี ก็จะเป็นรอยขีดข่วนและฉีกขาด พระองค์ท่านไม่ทิ้ง ก็จะส่งให้นำกลับมาปะชุนอยู่บ่อยครั้ง ส่วนใหญ่โปรดให้นำฉลองพระองค์เดิมมาปรับปรุงแก้ไขใหม่ ”ความสมถะของในหลวง ร.9 หรือความเรียบง่ายภายใต้ ‘ความพอเพียง’ ที่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นผ่านพระจริยวัตรต่างๆ นั้น ล้วนเป็นแบบอย่างที่ดี ที่เราสามารถนำไปยึดถือเป็นหลักปฏิบัติใช้ได้ในชีวิตจริง

 

ขอบคุณข้อมูล : Facebook Withaya Hengregion1brainbank, ต้นแบบชีวิตรองเท้าของพ่อ


avatar
by ...Love Scenes...
เพราะ 'ความรัก' คือ ฉากหนึ่งของชีวิต...(^3^)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon