ความสำคัญ เอกสารแนบท้าย

posted: 4 years ago
3,677 views
ความสำคัญ เอกสารแนบท้าย

comments

เอกสารแนบท้ายสำคัญ มาดูกันว่าทำไม

เราทุกคนคงทราบดีแล้วว่าประกันภัยรถยนต์มีทั้งแบบประกันภาคบังคับ หรือ พรบ. รถยนต์และ ประกันภาคสมัครใจ หรือประกันรถยนต์ที่เราๆเลือกซื้อเพิ่มเติมกันนั่นเอง แต่ [Tweet “บางครั้งความคุ้มครองหลักของประกันรถยนต์ภาคสมัครใจทั่วไปอาจจะไม่เพียงพอ”] ต่อการใช้งานของเจ้าของรถยนต์ ในกฎหมายประกันภัย การประกันทรัพย์สินเป็นสิ่งที่ไม่มีการครอบคลุมในการเอาประกัน ดังนั้น การซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมจากความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันรถยนต์หลัก เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณา ซึ่งจะอยู่ในส่วนของ เอกสารแนบท้าย นั่นเอง

โดยมีความคุ้มครองให้เลือกได้ดังต่อไปนี้

Viriyah Insurance

 1. คุ้มครองความเสียหายของบุคคลภายนอก

  โดยให้ความคุ้มครองความเสียหายของบุคคลภายนอก ทั้งส่วนค่ารักษาพยาบาล ค่าปลงศพ ค่าเสียหายส่วนแรกของทรัพย์สินของบุคคลภายนอก รวมทั้งผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณ๊ที่ผู้ขับขี่รถคันเอาประกันภัยต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น

 2. ความคุ้มครองสำหรับรถยนต์คันเอาประกัน

  คุ้มครองความเสียหาย หรือ การสูญหายของรถยนต์คันเอาประกัน นอกจากความคุ้มครองหลักตามกรมธรรม์ประกันรถยนต์ภาคสมัครใจ พิกัดอัตราเบี้ยประกันยังกำหนดให้กรมธรรม์ประกันภัยยังสามารถรับความคุ้มครองตาม เอกสารแนบท้าย หรือ รย. อีก 3 ข้อ ดังนี้

  • รย. 01

   ความคุ้มครองเพิ่มเติม ด้านอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับผู้ขับขี่ และ ผู้โดยสารในรถยนต์คันเอาประกัน และ ผู้โดยสารในรถยนต์ค้นเอาประกัน ถึงขั้นทำให้ผู้ขับขี่ ผู้โดยสารเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตา หรือ กลายเป็นบุคคลทุพพลภาพ

  • รย. 02

   ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่มีให้ผู้ขับขี่ ผู้โดยสารในรถคันเอาประกัน ไม่ว่าจะเป็นเพราะอุบัติเหตุ หรือ อาจจะกำลังขึ้น-ลงจากรถยนต์คันเอาประกัน

  • รย. 03

   การประกันตัวผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นความคุ้มครองที่มีให้สำหรับผู้เอาประกัน หรือ ผู้ขับขี่ โดยที่ได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย เมื่อนำรถยนต์คันเอาประกันไปใช้งาน และ เกิดอุบัติเหตุแล้วทำให้ผู้เอาประกัน หรือ ผู้ขับขี่ถูกควบคุมตัวเพื่อดำเนินคดีอาญาต่อไป เอกสารส่วนนี้จะให้ความคุ้มครองโดยบริษัทประกันภัยจะทำการประกันตัวผู้เอาประกัน หรือ ผู้ขับขี่ เพื่อให้พนักงานสอบสวน อัยการ หรือ ศาลทำการพิจารณาปล่อนตัวบุคคลดังกล่าวเป็นการชั่วคราวได้

การทำตามความคุ้มครองส่วนนี้ เป็นสิ่งที่บริษัทประกันภัยจะต้องเป็นผู้ดำเนินการไปจนกว่าจะสิ้นสุดคดีความ แม้บริษัทจะวางหลักทรัพย์ประกันภัยดังกล่าวในชั้นสอบสวนแล้ว ก็ต้องมีการส่งเรื่องไปชั้นอัยการ และ ศาลต่อไป และทางบริษัทประกันภัยก็จะมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการประกันตัวตัวผู้เอาประกัน หรือ ผู้ขับขี่ออกมาต่อไปจนกว่าจะถึงจุดสิ้นสุดของคดีความ ระหว่างการประกันตัว หากผู้เอาประกัน หรือ ผู้ขับขี่ทำการหลบหนีไป บริษัทประกันภัยก็ไม่จำเป็นจะต้องรับผิดชอบค่าประกันตัวของบุคคลคนนั้นอีก แม้จะถูกจับตัวกลับมาได้ แต่ถ้าเป็นรายอื่นๆ ผู้เอาประกัน หรือ ผู้ขับขี่ไม่หลบหนี บริษัทประกันจะยังมีหน้าที่ดำเนินการประกันตัวต่อไป

รายละเอียดการประกันตัวผู้ขับขี่ หรือ ผู้เอาประกันภัย ตาม รย. 03 บริษัทจะมีหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการประกันตัวตามเอกสารนี้อยู่ดี ตัวอย่างเช่น หากผู้เอาประกันภัยขับขี่รถยนต์คันเอาประกันด้วยความมึนเมา แล้วเกิดอุบัติเหตุ ทำให้รถยนต์คันอื่นต้องเกิดความเสียหาย แม้ว่าผู้ขับขี่จะมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือกสูงกว่า 150 มิลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบของบริษัทประกันภัย แต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุทางบริษัทประกันภัย ก็ยังต้องดำเนินการประกันตัวตาม รย. 03 อยู่ดี

MuangThai Insurance

แต่ถ้าผู้ขับขี่รถยนต์คันเอาประกันเมาแล้วขับ แล้วถูกจับที่ด่านตรวจโดยไม่ได้มีอุบัติเหตุแต่อย่างใด กรณีนี้บริษัทประกันจัไม่มีหน้าที่ต้องประกันตัวผู้เอาประกัน

รายละเอียดส่วนนี้ น่าศึกษา [Tweet “อย่าลืมอ่านก่อนตัดสินใจว่าคุณจำเป็นจะต้องใช้ความคุ้มครองอะไรบ้างเมื่อซื้อประกันรถยนต์”] เพราะส่วนนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับคุณ และ คนที่คุณรัก

สิ่งสำคัญควรรู้ กับเอกสารแนบท้าย


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon