ขนส่ง เอาจริง ตรวจเข้มความสูงรถโดยสาร เพื่อความปลอดภัย

posted: 1 year ago
ขนส่ง เอาจริง ตรวจเข้มความสูงรถโดยสาร เพื่อความปลอดภัย

comments

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก นายสนิท พรหมวงษ์ เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกให้ความสำคัญกับประเด็นความปลอดภัยของรถทุกคันบนท้องถนน จึงมุ่งเน้นมาตรการเชิงป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดกับรถโดยสารทุกประเภท ทุกคัน จึงกำหนดให้รถโดยสารที่มีความสูงตั้งแต่ 3.60 เมตรขึ้นไป ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบการทรงตัวบนพื้นลาดเอียง 30 องศา โดยเฉพาะมาตรฐานความปลอดภัยของรถโดยสารสองชั้น โดยได้ปรับลดความสูงของรถจดทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงตัวถัง ความสูงต้องไม่เกิน 4 เมตร ตามมาตรฐานสากล จากเดิมที่เคยกำหนดไว้ไม่เกิน 4.30 เมตร โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค.ที่ผ่านมา ส่วนรถโดยสารสองชั้นที่จดทะเบียนไว้ก่อนวันที่ 19 มี.ค.ยังคงใช้รถเดิมได้ต่อไป เว้นแต่มีการปรับปรุงตัวถังซึ่งจะต้องนำรถเข้าตรวจสภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์ความสูงไม่เกิน 4 เมตร และต้องผ่านการทดสอบการทรงตัวตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสำหรับรถโดยสารทุกคันตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านวิศวกรรมยานยนต์และเกณฑ์การตรวจสภาพรถเพื่อความปลอดภัยขนส่ง เอาจริง ตรวจความสูงรถโดยสาร เพื่อความปลอดภัย
Credit: เช่ารถบัส

นอกจากนี้ รถโดยสารทุกประเภททุกคันต้องมีอุปกรณ์และส่วนควบครบถ้วนตามที่กำหนด โดยต้องติดตั้งระบบ GPS Tracking เพื่อการบริหารจัดการเดินรถเชิงป้องกัน ควบคุมกำกับ ดูแล บังคับใช้ ติดตามการเดินรถ ลักษณะ Online แบบ Real-time ทั้งพิกัด ความเร็ว ชั่วโมงการขับรถ ตลอดจนพฤติกรรมพนักงานขับรถ ต้องผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการห้ามล้อตามเกณฑ์ที่กำหนด ต้องมีเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง มีเครื่องดับเพลิง ตัวถังส่วนที่เป็นกระจกต้องเป็นกระจกนิรภัยประเภทเทมเปอร์ พร้อมติดตั้งค้อนทุบกระจก กำหนดการจัดวางที่นั่งตามข้อกำหนด (สำหรับรถตู้โดยสารสาธารณะต้องไม่เกิน 13 ที่นั่ง) มีทางออกฉุกเฉิน และต้องมีประกันภัยคุ้มครองทุกที่นั่ง โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนส่งไม่ประจำทางด้วยรถโดยสารต้องจัดทำประกันภัยเพิ่มเติมจากกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถวงเงินคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตหรือร่างกายไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทต่อคนในแต่ละครั้ง และไม่ต่ำกว่า 300,000 บาท สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินในแต่ละครั้ง ทั้งนี้ผู้ประกอบการขนส่งจะต้องรับผิดชอบในการตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถทุกครั้งก่อนการให้บริการ ซึ่งรถโดยสารสาธารณะต้องเข้ารับการตรวจสภาพปีละ 2 ครั้ง

 


avatar
by Anatta อนัตตา

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon