คะแนนบัตรเครดิต

posted: 5 years ago
1,319 views
คะแนนบัตรเครดิต

comments

แต้มสะสมจากบัตรเครดิต

บัตรเครดิตเป็นบัตรที่ธนาคารต่างๆ หรือ ผู้ประกอบธุรกิจที่ไม่ใช่ธนาคารออกให้แก่ผู้ถือบัตร เพื่อใช้ประโยชน์หลายอย่างด้วยกัน รวมทั้งโปรโมชั่นต่างๆ หรือ แม้แต่ คะแนนบัตรเครดิตเพื่อใช้แลกสินค้า หรือ บริการได้ เช่น

Viriyah Insurance

  1. 1.    ใช้แทนเงินสด เมื่อต้องการชำระสินค้า บริการ และ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกสำหรับการซื้อสินค้า บริการแก่ผู้ถือบัตร เพื่อลดการพกเงินสดเป็นจำนวนมากๆ ที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการสูญหาย หรือถูกโจรกรรม
  2. 2.    ใช้ถอนเงินสด โดยสามารถใช้ถอนเงินสดล่วงหน้า (สินเชื่อ) จากเครื่องเอทีเอ็มเพื่อทำมาใช้งานก่อนได้ แต่ว่าในกรณีเบิกถอนเงินสดผ่านตู้เอทีเอ็ม มีข้อควรระวัง เพราะว่าดอกเบี้ย และ ค่าธรรมเนียมในการเบิกใช้เงินสดนั้นจะมีอัตราสูง

 

ใครมีสิทธิ์ใช้บัตรเครดิตบ้าง

 

การมีบัตรเครดิตนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยบริษัทผู้ออกบัตร หรือ ธนาคารจะพิจารณาจากคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

MuangThai Insurance

 

  1. 1.    ความน่าเชื่อถือ พิจารณาจากประวัติการใช้บริการสินเชื่อ ประวัติการเงิน การชำระเงินคืน วินัยในการใช้สินเชื่อ และ การมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง อาชีพ บุคคลอ้างอิง และ ประวัติการำระหนี้ ผ่าน บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (National Credit Bureau Co., Ltd.)
  2. 2.    ความสามารถในการชำระหนี้ โดยธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดเอาไว้ว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรเครดิตจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 

–       มีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน หรือ มากกว่า

–       มีเงินฝากเป็นหลักประกันเต็มวงเงินสินเชื่อที่ขอ

–       มีเงินฝากประจำกับธนาคารไม่น้อยกว่า 500,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

–       มีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ การลงทุนในตราสารหนี้ หรือ ลงทุนในกองทุนรวม ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยวงเงินที่ผู้ถือบัตรจะได้รับจากผู้ออกบัตรเครดิตนั้นจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ออกบัตร แต่ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน เป็นยอดสูงสุด

 

ประโยชน์อื่นๆในการใช้บัตรเครดิต

 

–       สามารถรับสินค้าก่อน และ ชำระเงินภายหลัง หรือ ชำระในรูปแบบผ่อนจ่ายได้ แต่ต้องชำระเต็มจำนวน และ ตรงตามวันที่กำหนดเอาไว้ในใบแจ้งยอดที่บริษัทบัตรเครดิต หรือ ธนาคารส่งมา ไม่อย่างนั้นแล้วจะมีภาระด้านดอกเบี้ย และ ค่าบริการอื่นๆเพิ่มเติมมา

–       รับสิทธิประโยชน์อื่นๆได้ เช่น การสะสมคะแนนบัตรเครดิตเพื่อแลกรางวัล เป็นสินค้า หรือ บริการ การได้รับส่วนลดจากร้านค้าที่ร่วมรายการ หรือ ของแถมเมื่อซื้อสินค้าตามจำนวนที่ร้านค้ากำหนด เป็นต้น

การสะสมคะแนนบัตรเครดิต ส่วนมากแล้วจะมีข้อเสนอคล้ายๆกัน โดยมีความแตกต่างกันในรายละเอียดมากกว่า ขึ้นอยู่กับบริษัท หรือ ธนาคารที่ออกบัตรเครดิตให้ แต่ว่าส่วนมากแล้วจะให้ข้อเสนอคล้ายๆกันคือ ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตเป็นจำนวน 25 บาท ผู้ใช้บัตรจะได้รับ 1 คะแนนบัตรเครดิตเพื่อสะสมได้ แต่ก็ยังมีความแตกต่างกันอยู่ เช่น

–       SCBT MasterCard Platinum – ทุก 20 บาท รับ 2 คะแนนบัตรเครดิต

–       Citibank Reward x3 – ทุก 25 บาท รับ 3 คะแนน (คะแนนสะสมปกติ x2 + คะแนนสะสมเพิ่มเติม x1 ในรอบบัญชีที่มียอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรรวม 3,000 – 30,000 บาท)

คะแนนบัตรเครดิตที่สะสมเอาไว้ สามารถนำมาแลกเป็นเงินคืน หรือ แลกเป็นสินค้า หรือ บริการได้แล้วแต่โปรโมชั่น โดยส่วนมากจะอยู่ที่ 1,000 คะแนนได้รับ 100 บาท คิดเป็น 10% ของคะแนน หรือ 0.4% ของเงินที่ใช้จ่ายออกไป โดยคำนวนแล้วก็ไม่คุ้มเท่าไหร่ แต่ว่าคะแนนบัตรเครดิตดังกล่าว สามารถนำไปแลกคูปอง หรือ แลกเป็นสินค้าอย่างอื่นๆที่อาจจะมีมูลค่าสูงกว่าได้ เช่น โปรโมชั่นการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า ที่อาจจะมีร้านค้าเฉพาะแบรนด์ที่ร่วมรายการ หรือ บัตรที่ร่วมรายการ และ นำคะแนนจากบัตรดังกล่าวเพื่อมาใช้เป็นส่วนลดได้อีก ซึ่งจะได้มูลค่าต่อคะแนนบัตรเครดิตดีกว่า แทนที่จะทำการแลกเป็นเงินซึ่งจะได้มูลค่าต่อคะนนบัตรเครดิตน้อยกว่านั่นเอง


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon