คาถาสวดแก้ปีชงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปีจอ 2561

posted: 1 year ago
1,557 views
คาถาสวดแก้ปีชงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปีจอ 2561

comments

แต่ครั้งโบราณเมื่อเกิดความไม่สบายใจ ผู้คนมักจะหาที่พึ่งทางจิตใจในรูปแบบที่ต่างกัน บ้างก็หาพระเครื่องของขลังของมงคลมาใส่เพื่อกันตัวในเวลาที่ดวงชะตาไม่ดี บ้างก็หันมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้จิตมีที่ตั้งมั่นอันเข้มแข็ง เมื่อจิตมีสมาธิแล้วสติก็จะมาปัญญาก็จะเกิด บ้างก็สวดมนต์ขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองป้องกันภยันตราย อันที่จริงการสวดมนต์นั้นมีประโยชน์หลายประการ ประการแรกทำให้จิตใจจดจ่อมีสติ ประการที่สองเป็นการฝึกจิตให้เข้มแข็งมีสมาธิ ประการที่สามผ่อนคลายความตึงเครียด ความไม่สบายกายไม่สบายใจ จักระทั้ง 7 ของร่างกายได้รับการกระตุ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจักระในจุดที่ 6 อาชณะจักร ซึ่งอยู่ระหว่างกึ่งกลางหน้าผากเหนือหว่างคิ้วจักระนี้เป็นจักระที่ทำให้คุณมีพลังสติปัญญาและมีจินตนาการ ญาณหยั่งรู้สามารถแยกแยะสิ่งต่างๆได้ จะเห็นได้ว่าเทวรูปและเทพเจ้าทั้งในมหายานและเทพเจ้าของฮินดูมักจะมีจุดพิเศษที่เรียกกันว่าจุดตาที่สามนี้ เมื่อคุณสามารถดึงจิตของคุณให้เป็นสมาธิเมื่อคุณน้อมนำเอาพลังนี้ดึงไปเก็บไว้ที่จุดจักระที่ 7 ซึ่งอยู่ตรงบริเวณจุดกึ่งกลางกระหม่อมก็จะทำให้เกิดพลังพิเศษในตัวเอง ดังนั้นประโยชน์ของการสวดมนต์จึงสามารถทำให้ความทุกข์คลายลงได้ จิตใจร่มเย็นเป็นสุข
มีคนจำนวนไม่น้อยที่กลัวพลังของปีชง บางคนถึงกับเครียดจิตตก ทำให้สมรรถภาพในการทำงาน พลังในการใช้ความคิดถดถอยเพราะความเกรงกลัวฤทธิ์อำนาจของปีชง บางคนก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยๆ แบบไม่ทราบสาเหตุ เป็นเพราะใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่เอง จึงขาดสติทำให้ดึงพลังร้ายๆ เข้ามาสะสมในตัวคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัว


ตามความเชื่อของชาวจีนโบราณเชื่อว่า มารดาของเทพทั้งหลายหรือที่เรียกว่า เต๋าบ้อ หรือ พระมรีจิโพธิสัตว์นั้น ทรงเป็นมารดาของเทพเจ้าไท้ส่วยผู้คุ้มครองชะตาทั้ง 60 องค์ และเทพเจ้าประจำ 12 นักษัตรปีเกิด เมื่อใครรู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจจะมาขอพรกับองค์เต๋าบ้อหรือพระมรีจิโพธิสัตว์ สำหรับการไหว้แก้ชงนั้นจะกระทำหลังจากวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีนแล้วหลังจากวันรับเจ้ากลับสู่สวรรค์ การไหว้แก้ชงแฝงนัยไว้ซึ่งการขอพรให้ประสบแต่ความสุขความเจริญแคล้วคลาดจากภยันตรายต่างๆ

ซึ่งการไหว้แก้ชงนี้มีหลักการคือ ต้องทราบเสียก่อนว่าดวงของคุณในปีนั้นตามดวงจีนเป็นอย่างไร การชงก็มีความหนักเบาต่างๆ กันไป ชงปีเกิดตัวเอง เช่น เกิดในปีจอ (สุนัข) ซึ่งอาจจะเป็นปีจอในรอบปีจอที่ต่างรอบกันแบบนี้เรียกว่าชงปีเกิดตัวเอง เหตุใดจึงต้องกลัวการชงปีเกิดตัวเองคำตอบก็คือ ในทุกๆ รอบนักษัตรจะมีธาตุที่แตกต่างกันไป เช่นท่านที่เกิดในปีจอรอบ 2477, 2537 จะเป็นปีจอรอบธาตุไฟบนภูเขา พอมาเป็นปีจอรอบปี 2513 เป็นปีจอรอบธาตุทองปิ่นปักผม ธาตุไม้ กับ ธาตุทองเป็นธาตุที่เป็นปฏิปักษ์กัน ส่งผลให้เกิดเรื่องยุ่งๆ ภายในวงศาคณาญาติสูญเสียญาติผู้ใหญ่ เพราะหลักปีเกิดคือ ญาติผู้ใหญ่บรรพบุรุษ เหตุนี้เวลาคุณไปงานศพแบบชาวจีนจึงมักจะได้ยินเสียงประกาศว่า ใครเกิดปีชงกับคนตายบ้างเค้าจะห้ามคุณไปดูศพ หรือต้องแก้เคล็ดเพื่อไม่ให้คุณเกิดเจ็บป่วย


ชงแบบต่อมาคือ นักษัตรที่เป็นศัตรูกัน ในปี 2561 นี้ นักษัตรที่เป็นศัตรูกับปีจอคือปีมะโรง (มังกร) แบบนี้เรียกว่า ชงแบบปีนักษัตรที่เป็นอริกัน ร้ายแรงขึ้นมาหน่อยก็คือรอบธาตุที่เป็นศัตรู ปี 2561 เป็นปีโบ่วสุก หรือปีสุนัขธาตุไม้พื้นราบ ปีมะโรงรอบปี 2531 ก็ได้รับพลังร้ายจากปีชงในครั้งนี้ นี่คือหลักที่เอาธาตุมาดู ชงเดือนสัมพันธ์กับเรื่องความก้าวหน้าในการงาน สุขภาพความเจ็บป่วยของพ่อแม่ ปัญหากับเจ้านายความติดขัดในเรื่องของอาชีพ ชงดิถีหรือชงวัน ตรงนี้ร้ายแรง เพราะเกี่ยวข้องกับดวงชะตาของคุณ คู่ครอง หุ้นส่วนชีวิตความรัก ชงวันคือเรื่องของการเดินทาง ความวุ่นวายใจในเรื่องของบุตรหลานบริวาร ปัญหาเรื่องการเดินทางยวดยานพาหนะ
ธาตุชงในดวงชะตาถนนชีวิตคือช่วงชีวิต อาจจะดีหรือร้ายก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าในถนนชีวิตนั้นกำหนดไว้กี่ปีซึ่งดวงจีนจริงๆ แล้วเค้าจะพิจารณาดูกันได้อย่างละเอียด พยากรณ์กันได้ว่าช่วงใดจะได้แต่งงาน วันใดดีหรือไม่ดี ฤกษ์ยามที่ใช้ก็มีส่วนสัมพันธ์กับดวงชะตาของคุณเช่นกัน คุณต้องรู้เสียก่อนว่าพลังปีชงนั้นมีความหนักเบาแค่ไหนในดวงชะตา บางครั้งการชงก็เสมือนการนำเอาเรื่องแย่ๆ ออกไปจากชีวิต เช่น คนแย่ๆ มีหนี้สินเยอะแต่กลับมีโชคหมดหนี้ในปีนั้น อาจจะได้รถได้บ้านหรือโชคอะไรบางอย่าง โดนโยกย้ายงานแต่งานใหม่กลับเปลี่ยนชีวิตที่แย่ๆ ให้ก้าวหน้า ทำธุรกิจใหม่แล้วได้ผลกำไรดีเกินคาดขออัญเชิญพลังอันศักดิ์สิทธิ์ในโลกธาตุนี้มอบพระคาถาแก้ปีชงนี้ให้กับทุกท่าน ดังนั้นจงเปลี่ยนปีชงให้เป็นปีแห่งความร่ำรวย เพราะความเข้มแข็งของจิตใจจะช่วยสร้างเกราะคุ้มครองให้คุณรอดพ้นจากพลังลบ พลังร้ายได้เป็นอย่างดี

อินทะสิทธิ เทวะสิทธิ พรหมะสิทธิ มหาพรหมะสิทธิ อิสิสิทธิ มหาอิสิสิทธิ มุนีสิทธิ มหามุนีสิทธิ สัปปุริสิทธิ มหาสัปปะริสสะสิทธิ จักกะวัตติสิทธิ มหาจักกะวัตติสิทธิ โพธิสิทธิ ปัจเจกโพธิสิทธิ อะระหันตะสิทธิ สัพพะสิทธิ วิชชาธะรานังสิทธิ สัพพะโลกาจะริยานังสิทธิ เอเตนะ คุเณนะ เอเตนะ สัจจะวัจจะเนนะวา มัยหังสุวัตถิโหตุ สวาหายะ สิกขิตตะวา มานุเสเทเว โมจะยิตะวา สะเทวะเก สังขาเร ปะชะหันตัสสะ นิพพุตัสสะ มะเหสิโน มะหันเตนานุภาเวนะ สัพพะมังคะละมัตถุโน เอหิปะฐะวีพรหมา เอหิอาโปอินทรา เอหิเตโชนารายยะ เอหิวาโย อิศรา นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะภะกะสะ นะอะอะนะ นะอุอุนะ ปาตาเล ภูตะลากาเส เทวะยักขะปิสาจะกา วิชชาธะรา จะคันธัพพา นาคะกุมภัณฑะรักขะสา สัพเพสะมานุภาเวนะ สัพพะมังคะละมัตถุโน

นอกจากคาถาสวดแก้ปีชงแล้ว ท่านยังสามารถใช้เครื่องรางในการเสริมดวงอีกด้วย ติดตามอ่านได้ที่บทความ เสริมสิริมงคลปีจอ 2561 ด้วยเครื่องราง 12 ราศี

ซินแสทวิณัฐ คำพันธ์


avatar
by Fortune Teller House
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon