ประกันภัยรถยนต์: คำถาม ที่พบบ่อย

posted: 5 years ago
1,070 views
ประกันภัยรถยนต์: คำถาม ที่พบบ่อย

comments

คำถามที่พบบ่อย

ในเรื่องของการทำประกันภัยรถยนต์ ผู้ที่ต้องการทำหรือผู้ที่ไม่เคยทราบเรื่องเหล่านี้มาก่อนนั้นก็มักจะมี คำถาม ต่างๆ มากมายอยู่ในหัว และต้องการคำตอบเพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได้ว่าเมื่อได้ตัดสินใจไปแล้วนั้น เป็นความคิดที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะปฏิเสธไมได้ว่าประกันภัยรถยนต์มีราคาที่ค่อนข้างสูงแม้ว่าจะมีโปรโมชั่นใดๆ ก็ตามคอยให้บริการก็ตามโดยที่ คำถาม ต่างๆ ที่มักจะพบได้บ่อยๆ ก่อนที่จะเลือกทำ ประกันภัยรถยนต์ นั้นประกอบไปด้วย

คำถาม : ถ้ารถยนต์ยังคงผ่อนอยู่กับทางไฟแนนซ์ ควรเลือกประกันชนิดใด

คำตอบ : การทำประกันภัยรถยนต์ สามารถที่จะเลือกทำประเภทใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นประเภทที่ 1 ประเภทที่ 2 หรือ 3 แม้ว่ายังต้องผ่อนกับทางไฟแนนซ์อยู่ก็ตาม เพียงแต่ว่าอาจจะต้องบอกบริษัทไฟแนนซ์ที่ใช้บริการอยู่ให้กับบริษัทประกันนั้นๆ ได้ทราบ

 

คำถาม : ต้องทำอย่างไรหากต้องการเพิ่มการคุ้มครองเป็นการประกันภัยประเภทที่ 1

คำตอบ : การเพิ่มระดับกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ จากประเภทที่ใช้อยู่เดิมยกตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนจากแบบที่เป็น พ.ร.บ. ไปเป็นประเภทสมัครใจหรือ การเพิ่มประกันภัยรถยนต์จากประเภท  2, 2+, 3 หรือ 3+ ไปเป็นประเภทที่ 1 ก็สามารถที่จะทำได้ในทันที เพียงแต่ว่าผู้ที่ต้องการเปลี่ยนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำรถเข้าไปตรวจสอบสภาพรถตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในกรมธรรม์ซึ่งอย่างมากที่สุดมักจะอยู่ที่ 7 วัน ซึ่งถ้าหากเลยระยะเวลาดังกล่าวการเปลี่ยนประกันจากประเภทหนึ่ง ไปอีกประเภทหนึ่งก็ไม่อาจจะทำได้ และอาจจะต้องคงกรมธรรม์เดิมไว้

 

คำถาม : Askhanuman.co.th ทำไมถึงต้องการรายชื่อผู้ขับขี่หลัก

คำตอบ : เนื่องจาก การทำประกันภัยรถยนต์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้ข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจน เพราะทางบริษัทจะสามารถทำใบเสนอราคาได้ถูกต้องและแม่นยำ อีกทั้งการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความจริงนั้นถือได้ว่าเป็นพื้นฐานของการทำสัญญาของประกันภัย รวมทั้งการคำนวณราคาค่าเบี้ยประกันนั้นขึ้นอยู่กับความเสี่ยง อายุ และประสบการณ์การขับขี่ของผู้ขับขี่หลัก

 

คำถาม : การทำประกันภัยรถยนต์ในแต่ละประเภทสามารถทำได้สูงสุดกี่ปี

คำตอบ :

 • กรมธรรม์ประเภทที่ 1 มีอายุของกรมธรรม์ไม่เกิน 10 ปี
 • กรมธรรม์ประเภทที่ 2 มีอายุของกรมธรรม์ไม่เกิน 15 ปี
 • กรมธรรม์ประเภทที่ 2+ มีอายุของกรมธรรม์ไม่เกิน 15 ปี
 • กรมธรรม์ประเภทที่ 3 มีอายุของกรมธรรม์ไม่เกิน 30 ปี
 • กรมธรรม์ประเภทที่ 3+ มีอายุของกรมธรรม์ไม่เกิน 15 ปี

 

คำถาม : Askhanuman.co.th มีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ประเภทใดบ้าง

คำตอบ : สามารถเลือกซื้อกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ จากบริษัท Askhanuman.co.th ได้ทุกประเภทขึ้นอยู่สภาพของรถยนต์ หรืออายุการใช้งาน และอื่นๆ อีกมากมายซึ่งแต่ละประเภทนั้นก็มักจะมีข้อกำหนดที่ได้บ่งบอกไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็น กรมธรรม์ประเภทที่ 1 ไปจนถึงกรมธรรม์ประเภทที่ 3 โดยสามารถอ่านรายละเอียดของกรมธรรม์แต่ละประเภทได้ ที่นี่

 

คำถาม : ความแตกต่างระหว่างผู้ถือกรมธรรม์ ผู้ขับขี่ระบุชื่อ และผู้ขับขี่ที่ได้รับอนุญาต

คำตอบ :

 • ผู้ถือกรมธรรม์ – ผู้ที่เป็นเจ้าของรถยนต์คันนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยยัดตามสมุดทะเบียน ซึ่งคุณจะไม่ได้คุ้มครองหากไม่ใช่เจ้าของรถยนต์คันนั้น
 • ผู้ขับขี่หลัก – บุคคลที่ขับขี่รถยนต์คันนั้นบ่อยที่สุดโดยที่จะต้องมีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี โดยที่จะต้องมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 2 ปี แต่อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่หลักอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องถือกรมธรรม์หรือเจ้าของรถ
 • ผู้ขับขี่ระบุชื่อ – บุคคลที่มีชื่อระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้เลือกไว้ ซึ่งต้องมีอายุระหว่าง 20 – 70 ปี โดยผู้ที่ขับขี่ร่วมจะต้องมีประสบการณ์ทางด้านการขับขี่รถยนต์มาทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยที่เจ้าของรถยน์สามารถเพิ่มชื่อผู้ขับขี่ร่วมได้เพียงแค่ 4 รายเท่านั้น
 • ผู้ขับขี่ที่ได้รับอนุญาต – บุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ขับขี่รถยนต์ของคุณได้โดยที่จะต้องเคยผ่านประสบการณ์ขับขี่มาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี และจะต้องไม่เคยถูกยกเลิกหรือถูกยึดใบขับขี่ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

 

คำถาม : ทำไมต้องจ่าย Excess หรือส่วนร่วม 1,000 บาท ต่อเหตุการณ์

คำตอบ : การจ่ายร่วม มี 2 กรณี ได้แก่

 • เป็นความสมัครใจ – ซึ่งจะระบุในตารางกรมธรรม์ ตั้งแต่ 2,000 – 5,000 บาท โดยมีผลทำให้เบี้ยประกันภัยถูกลง ข้อนี้ต้องดูรายละเอียดเมื่อรับกรมธรรม์ บางครั้งผู้ขายอาจกำหนดให้โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่รู้ ดังนั้นจึงควรอ่านกรมธรรม์ให้ละเอียดเสียก่อน
 • เป็นไปตามคำสั่งนายทะเบียน – เป็นเรื่องที่ผู้เอาประกันภัยต้องทราบ ถึงแม้ทำประกันภัยชั้น 1 ก็มีกฎหมายรองรับ ให้บริษัทประกันภัย เก็บส่วนร่วม 1,000 บาท อย่างเช่นในกรณีที่บาดแผลไม่ชัดเจน และไม่สามารถระบุคู่กรณีได้ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับความเข้มงวดของแต่ละบริษัท แต่ละสถานการณ์ และประวัติของผู้เอาประกันภัย

 

คำถาม : การประกันภัยรถยนต์ กับการตกแต่งรถ

คำตอบ : ในกรณีที่ผู้เอาประกันฯ ตกแต่งรถด้วยอุปกรณ์เสริม หรือติดตั้งชุดอุปกรณ์แก๊ส มี 2 แนวทาง ดังนี้

ติดอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่ม แล้วไม่แจ้งประกัน คือ ไม่แจ้ง ไม่จ่ายเบี้ยเพิ่ม ทุนประกันไม่เพิ่ม เมื่อเกิดเหตุ:

 •  เกิดเหตุเป็นฝ่ายถูก(มีคู่กรณี) ประกันเราจะคุ้มครองตัวรถ ไม่คุ้มครองเฟอร์นิเจอร์ หรือชุดอุปกรณ์แก๊ส แต่ผู้เอาประกันภัยฯ สามารถไปเรียกร้องกับคู่กรณี หรือประกันของคู่กรณีเพิ่มเติมได้ แต่ต้องกระทำด้วยตนเอง
 • เกิดเหตุเป็นฝ่ายผิด ประกันเราจะคุ้มครองตัวรถ ไม่คุ้มครองของแต่ง(แต่ต้องได้เป็นมาตรฐานตามรุ่นรถ)

ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งแล้วแจ้งประกันทีหลัง โดยมีการชำระเบี้ยหรือทุนประกันเพิ่ม หรือบางบริษัทประกันฯ อาจไม่ต้องเพิ่มเบี้ย เพิ่มทุน แต่คุ้มครองเพิ่มให้ (ซึ่งพบได้น้อยมาก) เมื่อเกิดเหตุ: ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิด กรมธรรม์จะคุ้มครองตัวรถ และเฟอร์นิเจอร์ และชุดอุปกรณ์แก๊ส
แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ทำไว้

คำถาม : บริษัทประกันภัยที่ไหนดีที่สุด

คำตอบ : ผู้ที่จะซื้อกรมธรรม์ควรตั้งคำถามกับตัวเองดังนี้

 • เมื่อเกิดเหตุ อยากเข้าซ่อมศูนย์บริการหรืออู่ไหนที่สุด
 • ในศูนย์บริการหรืออู่ที่อยากใช้บริการ เขารับบริษัทประกันภัยที่ไหนบ้าง เอามาแบแล้วคัดมาสัก 3-5 ที่
 • ตรวจสอบชื่อเสียงบริษัทที่เลือกมา โดยอาจศึกษาจากอินเทอร์เน็ต หรือกลุ่มเพื่อนที่รู้จัก
 • ตรวจสอบราคากับตัวแทน หรือนายหน้า ที่มีบัตรอนุญาตและเชื่อถือได้
 • เลือกรูปแบบประกันที่ราคาเหมาะกับการใช้งาน เช่น มีโอกาสใช้รถเดินทางไกลสูง ก็อาจเลือกประกันที่รองรับความเสี่ยงมาก เป็นต้น

อนึ่งพนักงานผู้ให้บริการบริษัทประกันอาจผิดพลาดจากการทำงานได้ในบางครั้ง แต่หากมีตัวแทน นายหน้า หรือโบรกเกอร์ ที่มีความรู้ด้านสินไหม และทำงานแบบมืออาชีพ หรือมีประสบการณ์ด้านนี้ช่วยให้คำปรึกษา ทุกอย่างก็จะง่ายขึ้น

ทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่มักพบได้บ่อยมากที่สุดในเรื่องของ การทำประกันภัยรถยนต์ เนื่องจากแต่ละบุคคลมักจะมีความเข้าใจที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการขอข้อมูลเหล่านี้จึงเป็นสิ่งสำคัญมาก ๆ อย่างหยึ่งและไม่ควรที่จะละเลยเป็นอย่างยิ่งเพราะมันอาจจะส่งผลเสียต่อเราได้


avatar
by admin
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon