คำนวณ เบี้ยประกันรถ

posted: 5 years ago
1,281 views
คำนวณ เบี้ยประกันรถ

comments

คำนวณเบี้ยประกันทำยังไง

การคำนวณ ค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์กำหนดได้จาก 7 ปัจจัยหลัก ดังนี้คือ

1. ลักษณะการใช้รถยนต์

เราจะได้ส่วนลดค่าเบี้ยเท่าใดนั้น บริษัทประกันจะเเบ่งรถเราเป็น 3 รูปเเบบตามความเสี่ยงในการใช้งาน เรียงจากน้อยสุดไปมากสุด คือ

  • ใช้ส่วนบุคคลทั้งบุคคลเเละนิติบุคคล
  • ใช้เพื่อการพาณิชย์ เช่น รถเช่า
  • ใช้เป็นรถรับจ้างเช่น รถตู้หรือเเท็กซี่
  • ใช้เพื่อการพาณิชย์พิเศษที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น การบรรทุกน้ำมัน

ดังนั้นยิ่งมีความเสี่ยงน้อยค่าเบี้ยประกันก็จะน้อยตามลงไป ด้วย

2. ขนาดรถยนต์

ขนาดเครื่องยนต์เป็น หนึ่งในตัวแปรหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการให้ทุนประกันและคำนวณเบี้ยประกัน ซึ่งทุนประกันที่ให้กับเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายจะมากจะน้อยก็ขึ้นกับขนาดของ เครื่องยนต์ ดังนั้นเบี้ยประกันจะขึ้นอยู่กับเครื่องยนต์ขนาดเท่าใดที่มีโปรโมชั่นอยู่ใน ขณะที่ทำการคิดราคาเบี้ยประกัน เช่น เครื่องยนต์น้อยกว่า 2000 cc หรือ เครื่องยนต์มากกว่า 2000 cc ราคาไม่เท่ากัน รถขนาดเล็กมีความเสี่ยงภัยน้อยกว่ารถยนต์ขนาดใหญ่เบี้ยประกันภัยจึงต่ำกว่า

3. กลุ่มรถยนต์

รถ แต่ละยี่ห้อมีราคาอะไหล่และค่าซ่อมแตกต่างกัน โดยอาศัยราคาค่าซ่อมและราคาอะไหล่เป็นตัวกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

4. อายุรถ

อายุการใช้งานรถยนต์เป็นตัวแปรหนึ่งที่จะใช้บอกความเสี่ยงภัย โดยการนับอายุรถยนต์ให้นับปีที่จดทะเบียนรถยนต์ ถึงปีที่ยื่นคำขอเอาประกันภัย

เบี้ยประกันรถ

5. อายุผู้ขับขี่

ในการขับขี่รถยนต์ อายุของผู้ขับขี่ถูกกำหนดตามกฏหมายว่าต้องไม่ต่ำกว่า 18 ปี เเต่ในการทำประกันรถยนต์นั้น อายุของผู้ขับขี่เป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ใช้ในคำนวณเบี้ยประกันเท่านั้น โดยอายุน้อยจะมีความเสี่ยงมากกว่า และในกรณีนี้ ประสบการณ์ในการขับขี่ไม่มีส่วนในการคำนวณเบี้ยประกันเลย

6. การระบุผู้ขับขี่

การทำประกันโดยระบุว่าผู้ใดเป็นผู้ใช้รถ สามารถนำมาใช้ในการขอส่วนลดเบี้ยประกันได้ โดยสามารถระบุผู้ขับขี่ได้มากที่สุด 2 ท่าน เท่านั้น ผู้เอาประกันจะได้รับส่วนลดต่างๆโดยส่วนลดที่ได้ขึ้น อยู่กับอายุของผู้ขับขี่ที่ระบุ
โดยเอาคนที่มีความเสี่ยงมากเป็นหลัก (ความเสี่ยงมากหมายถึงอายุน้อย) หลักการให้ส่วนลด

  • ระบุอายุผู้ขับขี่อายุ 18-24 ปี                               รับส่วนลด 5%
  • ระบุอายุผู้ขับขี่อายุ 25-35 ปี                               รับส่วนลด 10%
  • ระบุอายุผู้ขับขี่อายุ 36-50 ปี                               รับส่วนลด 15%
  • ระบุอายุผู้ขับขี่อายุมากว่า50 ปี                            รับส่วนลด 20%

7. อุปกรณ์พิเศษ

การติดอุปกรณ์เพิ่มเติมในรถยนต์บางประเภท เช่น อุปกรณ์ดัมพ์ หรือเครื่องไฮดรอลิค (Hydraulic)  อาจทำให้เกิดความเสี่ยงภัยในการใช้รถเพิ่มขึ้น และส่งผลให้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่มขึ้นด้วย


avatar
by admin

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon