10 คำศัพท์ ประกันภัย ที่คุณไม่รู้ไม่ได้

posted: 3 years ago
3,419 views
10 คำศัพท์ ประกันภัย ที่คุณไม่รู้ไม่ได้

comments

คำศัพท์-ประกันภัย_กรมธรรมณ์

เวลาคุณตัดสินใจจะซื้อ ประกันภัย เอาไว้คุ้มครองรถงามๆ สุดที่รักของคุณ เคยรู้สึกมึนตึ้บกับศัพท์ ประกันภัย จนทำให้อ่านรายละเอียดความคุ้มครองต่างๆ ไม่รู้เรื่องบ้างหรือไม่ หลายครั้งที่นักหาข้อมูลต้องยอมแพ้เว็บไซต์ประกันภัย เพราะจะให้มานั่งหาศัพท์วงการประกันทีละคำก็ช่างจะเสียเวลา บางคนอดรนทนไม่ไหวจนต้องโทรหา Call Center เพื่อซักถามข้อสงสัยที่มียาวเป็นหางว่าว ทั้งๆที่รายละเอียดทุกอย่างมีอยู่บนหน้าเว็บไซต์ ทางที่ดีมาเรียนรู้คำศัพท์หลักๆ ไว้ประดับความรู้ เพิ่มพูนความเข้าใจ แล้วการอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดประกันจะไม่ทำให้คุณต้องทรมานอีกต่อไป

เรื่องที่คุณอาจสนใจ: 10 อุบัติเหตุสะเทือนใจ ที่คนไทยไม่มีวันลืมDeductible กับ Excess ต่างกันยังไงประกันภัยรถยนต์ รู้ได้ไงว่าไม่โดนหลอก?12 เรื่อง ประกันภัยรถยนต์ ที่ไม่เคยมีใครบอกคุณ!ซ่อมห้างคืออะไร

Viriyah Insurance

1. วินาศภัย

ความเสียหายใดๆ ที่สามารถประมาณเป็นจำนวนเงินได้ รวมถึงความสูญเสียในสิทธิ, ผลประโยชน์หรือรายได้ด้วย

2. ประกันวินาศภัย

ชื่อสัญญาประกันภัยชนิดหนึ่ง ซึ่งผู้รับประกันภัย (โดยทั่วไปคือบริษัทประกันภัย) ตกลงจะชดใช้ค่าเสียหายให้ผู้ที่ทำประกันในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ ที่สามารถประมาณเป็นจำนวนเงินได้

คำศัพท์-ประกันภัย_ค่าสินไหม

3. กรมธรรม์ (Policy)

เอกสารที่ออกโดยผู้รับประกันภัยหรือบริษัทประกันภัย ซึ่งระบุรายละเอียดสำคัญของข้อตกลง เงื่อนไข และความคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยที่ผู้ซื้อประกันได้เลือกซื้อ และเอกสารนี้จะใช้เป็นหลักฐานในการเรียกค่าสินไหมทดแทน

4. ผู้เอาประกันภัย (The Insured)

คู่สัญญาประกันภัย หรือพูดง่ายๆก็คือผู้ที่ซื้อประกันภัยนั่นเอง ผู้เอาประกันมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลจริงต่อผู้รับประกันภัย และชำระเบี้ยประกันภัย เมื่อเกิดความเสียหายที่ตรงกับที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ผู้เอาประกันภัยก็มีสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง

คำศัพท์-ประกันภัย_ทุนประกันภัย

5. ผู้รับประกันภัย (The Insurer)

คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง หรือบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ที่มีมีสิทธิในการรับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกัน โดยสามารถพิจารณาการรับประกันภัยรถแต่ละคันขอผู้ซื้อประกัน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเมื่อเกิดความเสียหายตามที่ระบุไว้ในสัญญา ซึ่งอาจชดใช้เป็นเงินสด การซ่อมแซมรถยนต์ หรือการหาอะไหล่ชิ้นใหม่มาแทนส่วนที่ได้รับความเสียหาย

Bangkok Insurance

 6. ผู้รับประโยชน์ (The Beneficiary)

เป็นบุคคลภายนอกสัญญาที่มีสิทธิรับประโยชน์ในค่าสินไหมทดแทน เมื่อมีผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์แล้ว ผู้เอาประกันภัยจะไม่มีสิทธิรับค่าสินไหมทดแทนอีกต่อไป ทั้งนี้ผู้รับประโยชน์อาจเป็นคนเดียวกับผู้เอาประกันภัยก็ได้ ในกรณีที่เป็นคนละคน

คำศัพท์-ประกันภัย_ผู้รับประกันภัย

7. เบี้ยประกันภัย (Premium)

จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ซื้อต้องชำระให้กับผู้รับประกันภัยเพื่อให้ได้ความคุ้มครองตามสัญญาประกัน เพราะสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน ผู้รับประกันภัยอาจปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในกรณีเกิดความเสียหาย  ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัย และขึ้น  จนกว่าผู้เอาประกันภัยจะชำระเบี้ยประกันภัยตามหน้าที่ของตน

8. ทุนเอาประกันภัยหรือจำนวนเงินที่เอาประกันภัย (Sum Insured)

จำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะต้องชดใช้ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นตามสัญญา

9. ค่าสินไหมทดแทน (Claim Amount)

ค่าชดใช้ความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องจากผู้รับประกันภัย โดยความเสียหายนั้นเกิดจากภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ และมีจำนวนตามที่เสียหายจริง ซึ่งอาจชดใช้เป็นเงินสด การซ่อมแซมรถยนต์ หรือการหาอะไหล่ชิ้นใหม่มาแทนส่วนที่ได้รับความเสียหาย

คำศัพท์-ประกันภัย_ผู้รับผลประโยชน์

10. ค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible)

ค่าใช้จ่ายที่ผู้เอาประกันภัยต้องออกเองในความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง หากกำหนดความเสียหายส่วนแรกไว้ที่ 2,000 บาท/ครั้ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุที่มีความเสียหายเท่ากับ 1,000 บาท หรือน้อยกว่า คุณจะไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย และคุณต้องรับผิดชอบค่าเสียหายเอง  แต่ถ้าความเสียหายที่เกิดขึ้นมีมากกว่า 2,000 บาท คุณจะรับผิดชอบเพียงแค่ 1,000 บาทเท่านั้น และบริษัทประกันภัยจะเป็นชดเชยส่วนที่เหลือเอง ค่าเสียหายส่วนแรกเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กำหนดค่าเบี้ยประกันภัยของคุณ โดยค่าเบี้ยจะลดลงได้ตามจำนวนที่ระบุ และค่าเสียหายส่วนแรกยังช่วยให้ผู้เอาประกันภัยมีความระมัดระวังมากขึ้น เพราะทุกความเสียหาย ผู้เอาประกันจะต้องร่วมรับผิดชอบ

 

ต่อจากนี้ไปคำศัพท์ ประกันภัย รถยนต์เหล่านี้จะไม่ทำให้คุณสับสนมึนงงอีกแล้ว การเลือกประกันคงไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป ใครๆ ก็ทำได้ คุณเองก็ทำได้ แล้วคุณพร้อมที่จะไปหาข้อมูลและเลือกประกันภัยที่เหมาะสมกับคุณที่สุดหรือยัง ถ้าพร้อม ลองเช็คข้อมูลประกันรถยนต์ดูได้เลย


avatar
by admin
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon