คิวบีอี ประกันภัย

posted: 5 years ago
คิวบีอี ประกันภัย

comments

คิวบีอีประกันภัย

เกี่ยวกับ บริษัทคิวบีอี ประกันภัย

บริษัท คิวบีอี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม คิวบีอี ประกันภัย ที่ดำเนินการในภูมิภาคเอเชียเปซิฟิก ก่อตั้งและดำเนินกิจการธุรกิจประกันวินาศภัยในประเทศไทยมากว่า 20 ปี (ตั้งแต่ พ.ศ. 2532) ปัจจุบันบริษัทฯ มีสาขาหลักอยู่ 6 สาขาและศูนย์บริการสินไหมทดแทนกระจายอยู่ทั่วประเทศ

Viriyah Insurance

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท คิวบีอี ประกันภัย

บริษัท คิวบีอี ให้บริการการประกันภัยรถยนต์แก่บุคคลทั่วไปและกลุ่มธุรกิจ และยังให้บริการประกันภัยประเภทต่างๆ ที่ไม่ใช่ประกันภัยรถยนต์ทั้งแก่บุคคลทั่วไป กลุ่มธุรกิจทั้งขนาดกลาง ขนาดย่อม และขนาดใหญ่ เพื่อช่วยจัดการ บริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ในส่วนของประกันภัยรถยนต์ บริษัทคิวบีอีมีกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์หลากหลายประเภทให้ท่านเลือกตามความเหมาะสม

Bangkok Insurance

บริการของบริษัท คิวบีอี ประกันภัย

บริษัท คิวบีอี ประกันภัย พร้อมให้บริการที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า ทุกที่ ทุกเวลาที่เกิดความสูยเสียขึ้น ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการผู้ขอเอาประกันภัย บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการรับประกันภัย ดังนั้น จึงได้กำหนดมาตรฐานและระยะเวลาที่ใช้ในการเคลมอย่างชัดเจน รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าว่าจะสามารถนำรถยนต์กลับมาใช้งานบนถนนได้อีกครั้ง

หมายเหตุ: เราพยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันสมัยที่สุด แต่เราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องหรือ ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้


avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon