คุณค่าแห่งชีวิต และ รัก โดยแรบบิท ไฟแนนท์ สนับสนุน การจัดกิจกรรมโดย VGI และ Rabbit Smart Card

posted: 2 years ago
คุณค่าแห่งชีวิต และ รัก โดยแรบบิท ไฟแนนท์ สนับสนุน การจัดกิจกรรมโดย VGI และ Rabbit Smart Card

comments

เมื่อวันที่ 19 และ 20 กันยายน ที่ผ่านมา บริษัทแรบบิท ไฟแนนซ์ ได้จัดกิจกรรมสัมมนาในชื่อหัวข้อ คุณค่าแห่งชีวิต และ รัก ให้กับพนักงานบริษัท VGI  และบริษัท BSSH โดยได้รับการสนับสนุนจาก VGI และ Rabbit Smart Card

1

โดยการจัดกิจกรรมสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานบริษัท BSSH และ VGI ได้เห็นคุณค่าของชีวิต และการใช้ชีวิตในทุกๆ วันและเวลาเสมือนเป็นวันสุดท้าย ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนความเชื่อมั่นในความฝันและเลือกทำในสิ่งที่ตนเองรัก รวมไปถึงการเห็นคุณค่าของสถาบัน ครอบครัว การแบ่งปัน และช่วยเหลือสังคม โดยมีเนื้อหาเชื่อมโยงถึงธุรกิจประกันภัย ในแง่ความคิดการใช้ชีวิตเหมือนเป็นวันสุดท้ายของชีวิต การตระหนักถึงสถาบันครอบครัว บุคคลรุ่นหลัง ที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่หรือเหตุการณ์ซึ่งยากต่อการคาดเดาต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ เช่น อุบัติเหตุตามท้องถนน ซึ่งการเลือกทำประกันภัยรถยนต์จึงเป็นการวางแผนเผื่อเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันไว้อาจเกิดขึ้นและสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่ทำให้บุคคลในครอบครัวหรือคนที่รักลำบากในกรณีที่ต้องชำระค่าเสียหาย อีกทั้งยังมีการแนะนำให้พนักงานทุกคนได้รู้จักกับบริษัทแรบบิท ไฟแนนท์ ให้มากขึ้น ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นจากอย่างดีจากพนักงาน BSSH และ  VGI

บรรยากาศการจัดกิจกรรมที่บริษัท VGI

VGI-2

VGI-2

 

บรรยากาศการจัดกิจกรรมที่บริษัท BSSH

ฺBSSH-3

ฺBSSH-2

ฺBSSH-4

ฺBSSH-8

ฺBSSH-10

ฺBSSH-5

ฺBSSH-6

ฺBSSH-7

ฺBSSH-11

ฺBSSH-9

ฺBSSH-12

 


avatar
by Wanwara Sutthisak

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon