5 ค่าธรรมเนียมที่คุณควรรู้ในการขอสินเชื่อ

posted: 1 year ago
5 ค่าธรรมเนียมที่คุณควรรู้ในการขอสินเชื่อ

comments

ก่อนจะขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคล สิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคงหนีไม่พ้นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่เราจะต้องชำระในแต่ละเดือนแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือ “ค่าธรรมเนียม” ที่ไม่ควรมองข้ามถือเป็นสิ่งที่เราต้องจ่ายให้กับสถาบันการเงินที่ไปขอกู้สินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งค่าธรรมเนียมหลัก ๆ ที่ต้องเสียมีอยู่ด้วยด้วย 5 ข้อดังนี้

ค่าธรรมเนียมการดำเนินการ

ทุกครั้งที่เรายื่นเอกสารเพื่อขอกู้สินเชื่อ การเตรียมเอกสารทุกอย่างที่เป็นไปตามขั้นตอนของสถาบันการเงินนั้น ถือว่าเป็นรายจ่ายที่เราคาดไม่ถึง ไม่ว่าเอกสารที่ยื่นไปจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม รวมถึงวงเงินที่ได้รับการอนุมัติด้วยความแตกต่างก็จะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินที่จะเรียกเก็บ

ค่าอากรแสตมป์

เป็นภาษีอากรที่มีจัดเก็บจากการทำตราสาร คือการกระทำที่มีการลงลายมือชื่อ ตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่กำหนดขึ้นตามประมวลรัษฎากร ซึ่งกำหนดไว้ในบัญชีอัตราอากรแสตมป์ของกรมสรรพกร ปัจจุบันได้กำหนดไว้ทั้งหมด 28 ลักษณะตราสาร เช่น กู้ยืมเงิน เช่าซื้อ ทรัพย์สิน จ้างทำของ ตราสารเช่าที่กับโรงเรือน ฯลฯ เป็นต้น

ค่าธรรมเนียมในการชำระคืนเร็วกว่ากำหนด

เมื่อกู้เงินมาใช้แล้ว หลายคนก็อาจจะคิดว่าไม่อยากจะเป็นหนี้นาน ๆ เกิดอยากที่จะปิดบัญชีในครั้งเดียวไปเลยจะได้ไม่ต้องเสียดอกเบี้ย แต่เป็นการที่คิดผิดถนัดเนื่องจากว่า เราได้ทำการตกลงกับทางสถาบันการเงินไว้แล้วว่าจะชำระภายในกี่งวด ถ้าเราชำระปิดงวดไปก่อนที่จะถึงกำหนดทำให้สถาบันการเงินขาดรายได้ไป ดังนั้นจึงต้องคิดค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ ซึ่งแล้วแต่แต่ละสถาบันการเงินว่าจะคิดเท่าไหร่ เพราะบางสถาบันการเงินอาจจะคิดแค่ร้อยละ 3 เท่านั้น

ค่าประเมินราคาและค่าสำรวจของหลักทรัพย์ค้ำประกัน

ถ้าผู้ขอกู้มีหลักทรัพย์มาค้ำประกัน สถาบันการเงินจะมีการคิดค่าสำรวจและประเมินราคาหลักทรัพย์พร้อมการพิจารณาเพื่ออนุมัติสินเชื่อ ซึ่งอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าธรรมเนียมในรูปแบบของการตรวจสอบ โดยขึ้นอยู่ที่ประเภทและขนาดพื้นที่ของหลักทรัพย์ หากหลักประกันอยู่นอกเขตกรุงเทพฯ หรือปริมณฑล ต้องมีค่าเสียเวลาเดินทางไปประเมินด้วย

ค่าติดตามทวงถาม

เมื่อผู้กู้ผิดนัดการชำระหนี้ โดยไม่มีการติดต่อทางสถาบันการเงินที่ได้ทำการขอกู้ไว้ก่อนหน้านี้ โดยการปล่อยให้ผ่านล่วงเลยมาเนิ่นนาน สถาบันการเงินบางแห่งอาจคิดค่าติดตามทวงหนี้ ซึ่งจะบวกเข้าไปกับอัตราดอกเบี้ย

เมื่อรับทราบถึงค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของการกู้สินเชื่อส่วนบุคคลแล้วว่ามีอะไรกันบ้าง ผู้ที่สนใจกำลังมองหาสถาบันการเงินที่จะขอสินเชื่อ “สินเชื่อบุคคลซิตี้” อีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถเพิ่มสภาพคล่องกับตัวคุณเองในทุก ๆ ด้าน ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษสูงสุดไม่เกิน 15.99% ต่อปี ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน ในวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ หรือไม่เกิน 1,000,000 บาท นอกจากนี้ลูกค้าที่อยู่ในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป และต้องได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป จะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ ลดสูงสุด 3%

ตัวอย่างการคำนวณอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมแบบอัตราลดต้นลดดอก

ยอดเงินกู้จำนวน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 15% และค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 13% ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 งวด งวดละ 2,744 บาท
1. วิธีคำนวณดอกเบี้ยในแต่ละงวด
• (ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราดอกเบี้ย x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365
• (50,000 x 15% x 31)/ 365 = 636.99

2. วิธีคำนวณค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในแต่ละงวด
• (ยอดเงินกู้คงค้าง x อัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน x จำนวนวันในแต่ละงวด)/365
• (50,000 x 13% x 31)/ 365 = 552.05

3. วิธีคำนวณยอดชำระคืนเงินต้น
• เงินงวดที่ชำระ – ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ได้จากข้อ 1 และ 2
• 2,744 – 636.99 – 552.05 = 1554.96


พลาดไม่ได้แล้ว! รีบคลิกสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลซิตี้ ที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกความต้องการ ผ่าน rabbit
finance ที่ https://lgt.finance.rabbit.co.th/personal-loan/citi-personal-loan ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของจำนวนเงินเดือน ขั้นตอนง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก อนุมัติรวดเร็วทันใจ สมัครเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon