งานวิจัยพบ ดื่มแอลกอฮอล์ให้พอเหมาะ เสี่ยงสมองเสื่อมน้อยกว่าคนดื่มหนัก

posted: 1 year ago
งานวิจัยพบ ดื่มแอลกอฮอล์ให้พอเหมาะ เสี่ยงสมองเสื่อมน้อยกว่าคนดื่มหนัก

comments

สำหรับการวิจัยครั้งนี้ทางทีมวิจัยไม่ได้ค้นพบว่าการดื่มมากจะช่วยให้สุขภาพดีแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่ใช้เวลากว่า 30 ปี ในการสำรวจพฤติกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ โดยอ้างอิงจากงานวิจัยของ University of California ซึ่งพวกเขาได้ข้อสรุปมาแล้วว่า ในกลุ่มผู้สูงอายุวัยประมาณ 65 ปีขึ้นไปที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณ 2 – 3 แก้วต่อวัน จะมีความเสี่ยงเป็นโรคสมองเสื่อมในระยะยาวน้อยกว่าโดยกลุ่มวิจัยได้บันทึกพฤติกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุ 1,344 คน ซึ่งประกอบไปด้วยหญฺิง 728 คน ชาย 616 คน ตั้งแต่ปี 1984 – 2013 และในทุกๆ 4 ปี ทีมวิจัยจะทำการสำรวจหลายๆ ด้าน เช่น พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงมีการวัดผลการทำงานของสมอง โดยมีการแบ่งพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์เป็น 2 ระดับ คือกลุ่มคนที่ดื่มปานกลาง (1 – 2 แก้วต่อวัน) และกลุ่มคนที่ดื่มหนัก (3 – 4 แก้วต่อวัน)


งานวิจัยพบ ดื่มแอลกอฮอล์ให้พอเหมาะ เสี่ยงสมองเสื่อมน้อยกว่าคนดื่มหนัก (2)


ผลสรุปจากงานวิจัยพบว่า กลุ่มคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณที่พอดี (1 – 2 แก้วต่อวัน) จะมีรายได้ ผลการศึกษา และสุขภาพโดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับที่ดีกว่ากลุ่มคนที่ดื่มอย่างหนัก ซึ่ง Dr. Linda McEvoy กล่าวว่า ‘ผลการศึกษานี้เราไม่ได้บอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นเรื่องดี ถึงแม้บางคนอาจจะมีปัญหาสุขภาพที่ทำให้พวกเขาเลวร้ายลงเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ และบางคนก็ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการดื่มให้อยู่ในระดับ 1 – 2 แก้วได้ แต่เราก็ต้องยอมรับว่าจากผลการสำรวจกว่า 30 ปีของเรา ผลที่ได้นั้นน่าทึ่งมาก เพราะกลุ่มคนอายุมากกว่า 65 ปี จะมีแนวโน้มสุขภาพโดยรวมที่ดีกว่า’งานวิจัยพบ ดื่มแอลกอฮอล์ให้พอเหมาะ เสี่ยงสมองเสื่อมน้อยกว่าคนดื่มหนัก (4)


จากผลของการวิจัยที่ออกมานั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าการดื่มในปริมาณที่พอเหมาะพอดีต่อวันนอกจากจะเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมน้อยกว่าการดื่มหนักแล้ว ยังส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีกว่าด้วย ดังนั้นเวลาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ขอให้ดื่มแบบกำลังดีจะส่งผลที่ดีกว่านะจ๊ะ ส่วนใครที่สนใจงานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คลิก งานวิจัยเผย การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ช่วยให้ความจำดีขึ้นได้!? และ ผลวิจัยชี้ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นตัวกระตุ้นให้คนสูบบุหรี่มากขึ้น ได้เลยจ้า


avatar
by เฟิ้ม
v(^_^)v
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon