งานวิจัยเผย ลูกคนเดียว จะมีพัฒนาการด้านลักษณะนิสัยต่างจากเด็กมีพี่น้อง

posted: 1 year ago
งานวิจัยเผย ลูกคนเดียว จะมีพัฒนาการด้านลักษณะนิสัยต่างจากเด็กมีพี่น้อง

comments

ทุกคนคงจะเข้าใจกันดีว่าอุปนิสัยของลูกๆ นั้นจะเกิดขึ้นจากวิธีการเลี้ยงดูของพ่อแม่ รวมถึงสภาพแวดล้อมโดยรอบที่เป็นปัจจัยให้พวกเขาเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน แต่จากผลงานวิจัยล่าสุดพบว่า ความจริงแล้วการเป็นลูกคนเดียวหรือการมีพี่น้องนั้นอาจจะส่งผลกับสมองที่เป็นส่วนสำคัญในการกำหนดบุคลิกและอุปนิสัยของเด็กด้วยงานวิจัยชิ้นนี้เป็นของมหาวิทยาลัยในเมือง Chongqing  ประเทศจีน โดยนักวิจัยได้ทำการศึกษาจากอาสาสมัครที่อยู่ในวัยนักศึกษาทั้งหมด 250 คน ซึ่งแบ่งออกเป็นคนที่เป็นลูกคนเดียว 50% และคนที่มีพี่น้องอีก 50% เพื่อศึกษาถึงเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการเข้าสังคม และบุคลิกภาพ ด้วยวิธีการสแกนสมองและให้เข้าร่วมตอบบทสัมภาษณ์


งานวิจัยเผย ลูกคนเดียว จะมีพัฒนาการด้านลักษณะนิสัยต่างจากเด็กมีพี่น้อง


จากการศึกษาก็พบว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างเด็กที่เป็นลูกคนเดียวกับเด็กที่มีพี่น้อง ซึ่งเด็กที่เป็นลูกคนเดียวจะมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นเลิศกว่า แต่พวกเขาจะมีลักษณะทางบุคลิกภาพที่น่าพอใจน้อยกว่า กล่าวคือ พวกเขาแสดงให้เห็นว่ามีความเห็นแก่ตัว ต้องการที่พึ่งพิง และเข้าสังคมได้ยากกว่า


งานวิจัยเผย ลูกคนเดียว จะมีพัฒนาการด้านลักษณะนิสัยต่างจากเด็กมีพี่น้อง (2)นอกจากนี้ทางนักวิจัยยังได้เปิดเผยอีกว่า ความแตกต่างของพวกเขาไม่ได้แสดงให้เห็นผ่านการตอบคำถามในการสัมภาษณ์เท่านั้น แต่สมองของพวกเขายังมีการพัฒนาการที่แตกต่างกันด้วย โดยนักวิจัยพบว่าเด็กที่เป็นลูกคนเดียวนั้นจะมีส่วนที่เป็นสีเทาอยู่ในสมองส่วนข้างมากกว่าเด็กที่เกิดมามีพี่น้อง ซึ่งสมองส่วนนี้จะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์


งานวิจัยเผย ลูกคนเดียว จะมีพัฒนาการด้านลักษณะนิสัยต่างจากเด็กมีพี่น้อง (3)


อย่างไรก็ตามในส่วนของกลีบหน้าผากส่วนหน้า (Prefrontal Cortex) กลับมีส่วนสีเทาน้อยกว่า และส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ช่วยในเรื่องของการทำความเข้าใจกับตนเอง และการปฏิบัติต่อผู้อื่นนั่นเอง


avatar
by เฟิ้ม
v(^_^)v

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon