8 สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจด สิทธิบัตรของในหลวง

posted: 2 years ago
34,778 views
8 สิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจด สิทธิบัตรของในหลวง

comments

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้าน ยิ่งด้านของการประดิษฐ์ พระองค์ทรงได้รับการยกย่องเป็น บิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย รวมถึงสมาชิกองค์กรด้านการประดิษฐ์จากทั่วโลกพร้อมใจถวายพระราชสมัญญานามเป็น พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก ซึ่งผลงานการประดิษฐ์ของพระองค์ล้วนแล้วแต่ประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยทั้งสิ้น และผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรรวมทั้งสิ้น 8 ฉบับ ดังนี้
1.สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 3127 เรื่อง เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย ( กังหันน้ำชัยพัฒนา)

สิทธิบัตร ในหลวง
Cr.http://www.chaipat.or.th/images/stories/aerator/15.JPG

กังหันน้ำชัยพัฒนาที่ชาวไทยรู้จักกันดีนั้น เป็นเครื่องกลเติมอากาศ ที่ใช้ในการเติมออกซิเจนลงในน้ำที่ระดับผิวน้ำ ถวายการรับจดสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2536 นอกจากนี้กังหันน้ำชัยพัฒนา ยังได้รับรางวัลเหรียญทองจาก The Belgian Chamber of Inventor ภายในงาน “Brussels Eureka 2000” ซึ่งเป็นงานแสดงสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม เนื่องจากเป็นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความสกปรกของน้ำได้สูง แต่ต้นทุนการผลิตต่ำ สามารถบำบัดน้ำเสียโดยหลักการวิดน้ำขึ้นไปสาดกระจายในอากาศให้เป็นฝอยให้ปริมาณออกซิเจนในอากาศเข้าไปผสมกับน้ำได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งทำให้จุลินทรีย์เข้าไปย่อยสลายสิ่งสกปรกในน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ได้ทั้งแบบติดตั้งและเคลื่อนที่

กังหันน้ำชัยพัฒนานี้นับเป็นสิ่งประดิษฐ์เครื่องกลเติมอากาศเครื่องที่ ๙ ของโลกที่ได้รับสิทธิบัตร และเป็นครั้งแรกที่ได้มีการรับจดทะเบียน และออกสิทธิบัตรให้แก่พระบรมราชวงศ์ด้วย จึงนับได้ว่าเป็น สิทธิบัตรในพระปรมาภิไธย ของพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยและเป็นครั้งแรกของโลก


2. สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 10304 เรื่อง เครื่องกลเติมอากาศแบบอัดอากาศและดูดน้ำ

สิทธิบัตร ในหลวง
Cr.http://www.chaipat.or.th/images/stories/news/news_905/2554/905_June_2554/02_June_54/RX5c_02_06_54_P04.jpg

เครื่องกลชนิดนี้ เป็นเครื่องกลเติมอากาศ ใช้ในการเติมออกซิเจนลงในน้ำที่ระดับลึกลงไปใต้ผิวน้ำ จนถึงด้านล่างของแหล่งน้ำ เครื่องกลเติมอากาศแบบนี้ จะดึงน้ำเสียที่อยู่กับบ่อเข้าผสมกับอากาศและเกิดคลื่นน้ำ ทำให้น้ำไหลหมุนเวียน น้ำเสียจะผสมกับออกซิเจนในอากาศซึ่งทำให้น้ำมีคุณภาพ และสามารถนำไปดัดแปลงใช้ ประโยชน์เป็นปั๊มดูดตะกอนเลนได้อีกด้วย โดยปิดทางเข้าอากาศ ตัวเครื่อง ประกอบด้วย ชุดสูบน้ำและชุดอัดอากาศต่ออยู่บนเพลาเดียวกันโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 2 แรงม้า เป็นตัวขับเคลื่อนลอยตัวอยู่บนทุ่นเกือกม้า ถวายการรับจดสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2544


3. สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 10764 เรื่อง การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล (ไบโอดีเซล)

สิทธิบัตร ในหลวง
Cr.https://nutchicha.files.wordpress.com/2014/07/oil26.jpg

จากสถานการณ์ราคาน้ำมันถีบตัวขึ้นสูง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวิจัยค้นคว้าหาพลังงานทดแทนเพื่อเป็นทางเลือกในยามคับขัน โดยใช้วัสดุเกษตรกรรมภายในประเทศ ได้ผลิตผลออกมา คือ น้ำมันปาล์มดีเซล เป็นน้ำมันดีเซลผสมกับน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 โดยปริมาตร จะได้คุณภาพเดียวกับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ตามข้อกำหนดของกรมธุรกิจพลังงานทุกประการ รถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลสามารถเติมน้ำมันดีเซลปาล์ม (บริสุทธิ์) ผสมกับน้ำมันที่เหลือในถังได้เลย ไม่ต้องรอให้น้ำมันหมดถัง และผู้ใช้รถไม่ต้องปรับแต่งเครื่องยนต์แต่อย่างใด เพราะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อเครื่องยนต์ ทั้งยังช่วยเพิ่มการหล่อลื่น ช่วยป้องกันการสึกหรอของปั๊มหัวฉีด และลดมลพิษในไอเสียของเครื่องยนต์อีกด้วย ถวายการรับจดสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2544


4. อนุสิทธิบัตรเลขที่ 841 เรื่อง การใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์เป็นน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะ

สิทธิบัตร ในหลวง
Cr.https://royalbioprojects.files.wordpress.com/2015/01/4.jpg

อนุสิทธิบัตรฉบับนี้ เป็นการใช้น้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ทดแทนน้ำมันหล่อลื่นที่ได้จากน้ำมันปิโตรเลียม สำหรับเครื่องยนต์สองจังหวะ เช่น เครื่องรถมอเตอร์ไซค์ เครื่องสูบน้ำ เป็นต้น ถวายการรับจดทะเบียนเป็นอนุสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2545


5. สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 13898 เรื่อง การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน (ฝนหลวง)

สิทธิบัตร ในหลวง
Cr.https://nutchicha.files.wordpress.com/

ฝนหลวง เป็นอีกผลงานของในหลวงที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในประเทศไทยและนานาประเทศ แสดงถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการประดิษฐ์คิดค้นของพระองค์เป็นอย่างมาก โครงการนี้เริ่มจากปัญหาภัยแล้งในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคอีสาน ซึ่งพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นว่าท้องฟ้านั้นมีเมฆมาก แต่ฝนไม่ตก จึงเห็นว่าน่าจะทำฝนเทียมขึ้นมาได้ หลังจากผ่านกระบวนการทดลองต่างๆ นานา ก็สำเร็จออกเป็นโครงการฝนหลวง ซึ่งฝนหลวงนั้นเป็นกรรมวิธีการทำฝนทั้งในระดับเมฆอุ่นที่ระดับต่ำกว่า 1 หมื่นฟุต และเมฆเย็นที่ระดับสูงกว่า 1 หมื่นฟุตพร้อมๆ กัน ซึ่งทรงเรียกขั้นตอนนี้ว่า “ซูเปอร์แซนด์วิช”เมื่อปฏิบัติการจะมีการตรวจสอบพื้นที่ สภาพอากาศให้ดีเสียก่อน จะได้ไม่เกิดผลเสียต่อราษฎร จากนั้นจึงใช้สารเคมีที่สามารถชักนำไอน้ำจากมวลอากาศได้ไปก่อกวนก้อนเมฆ เป็นขั้นก่อกวน ตามด้วยเลี้ยงให้อ้วน ให้ก้อนเมฆนั้นก่อตัวขึ้นโดยพิจารณาลักษณะการเติบโตของเมฆ บริเวณเมฆและการเกิดฝนในวันนั้นๆ เป็นหลัก และขั้นสุดท้ายโจมตี จนเกิดเป็นฝนหลวง

สิทธิบัตร ในหลวง
Cr.http://img.tnews.co.th/tnews_1458017440_7228.jpg

6. สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์เลขที่ 14859 เรื่อง ภาชนะรองรับของเสียที่ขับออกจากร่างกาย

ภาชนะนี้เป็นภาชนะที่ทรงออกแบบไว้เป็นการเฉพาะเพื่อรองรับปัสสาวะของผู้ป่วย ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2546


7. สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 16100 เรื่อง อุปกรณ์ควบคุมการผลักดันของเหลว

สิทธิบัตร ในหลวง
Cr.http://www.springnews.co.th/wp-content/uploads/2012/10/196335271-6-10-55-03.jpg

อุปกรณ์นี้เป็นเครื่องยนต์ที่ขับดันน้ำเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนเรือ ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2547


8. สิทธิบัตรการประดิษฐ์เลขที่ 22637 เรื่อง กระบวนการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวเพื่อให้เหมาะแก่การเพาะปลูก (โครงการแกล้งดิน)

สิทธิบัตร ในหลวง
Cr.http://123.242.182.10/royal2015/images/img/02.jpg

การแกล้งดิน อีกหนึ่งโครงการในพระราชดำริชื่อน่ารัก แต่มีประโยชน์ต่อเกษตรกรมหาศาล เพราะเป็นการปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวที่ไม่สามารถเพาะปลูกพืชได้ ให้เป็นดินที่มีสภาพเหมาะสมสำหรับปลูกพืชชนิดต่างๆ ได้ โดยใช้วิธีการเลียบนแบบธรรมชาติคือทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไป เพื่อเร่งปฏิกิริยาทางเคมีของดิน ซึ่งจะไปกระตุ้นให้สารไพไรท์ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศ ปลดปล่อยกรดกำมะถันออกมา ทำให้ดินเป็นกรดจัดจนถึงขั้น ‘แกล้งดินให้เปรี้ยวสุดขีด’ จนกระทั่งถึงจุดที่พืชไม่สามารถเจริญงอกงามได้ จากนั้นจึงหาวิธีการปรับปรุงดินดังกล่าวให้สามารถปลูกพืชได้ วิธีการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดตามแนวพระราชดำริ คือควบคุมระดับน้ำใต้ดิน เพื่อป้องกันการเกิดกรดกำมะถัน จึงต้องควบคุมน้ำใต้ดินให้อยู่เหนือชั้นดินเลนที่มีสารไพไรท์อยู่ เพื่อมิให้สารไพไรท์ทำปฏิกิริยากับออกซิเจนหรือถูกออกซิไดซ์
ถวายการรับจดทะเบียนสิทธิบัตรเมื่อวันที่ 5 ตุลคม พ.ศ.2550


เห็นได้ว่า นอกจากพระอัจฉริยภาพด้านการประดิษฐ์แล้ว ยังทรงให้ความสำคัญกับการจดสิทธิบัตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผู้นำทางทรัพย์สินทางปัญญาอย่างแท้จริง พระองค์ท่านทรงเป็นนักประดิษฐ์มาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เริ่มตั้งแต่ทรงประดิษฐ์สร้างเรือใบ ซุปเปอร์มด แล้วทรงนำไปจดทะเบียนในต่างประเทศ

สิทธิบัตร ในหลวง
Cr.http://www.manager.co.th/asp-bin/Image.aspx?ID=2098428

ซึ่งหากพระองค์เพียงแต่คิดค้น ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยไม่จดสิทธิบัตร อาจเกิดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจนคนไทยได้รับความเดือดร้อนดังกรณีต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว และทรงมีพระราชดำรัสถึงเรื่องนี้ว่า

“…เรื่องทรัพย์สินทางปัญญามีมานานแล้ว ทั้งเรื่องลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร มีความสำคัญมาก…”

สิทธิบัตร ในหลวง
Cr.http://www.banmuang.co.th/oldweb/wp-content/uploads/2012/06/55059.jpg

ความที่พระองค์ท่านทรงเป็นนักประดิษฐ์เช่นนี้เอง ทำให้องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก หรือ WIPO ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล WIPO Global Leaders Award หรือรางวัลผู้นำทรัพย์สินทางปัญญาโลก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจะมีผู้แทนขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก เดินทางมาทูลเกล้าฯ ถวาย ในฐานะที่ทรงเป็นนักประดิษฐ์โลก โดยรางวัลนี้นับเป็นรางวัลแรกของ WIPO ที่จัดทำขึ้นและถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นลำดับแรก

สิทธิบัตร ในหลวง
Cr.http://script.today:81/app/webroot/scripttoday/wp-content/uploads/2016/10/09.jpg

นอกจากนี้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาจากองค์กรการประดิษฐ์นานาชาติว่า เป็น ‘พระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก’ โดยสมาพันธ์นักประดิษฐ์นานาชาติ (ไอเฟีย) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการีได้ร่วมกำหนดให้วันที่ 2 ก.พ.เป็นวันนักประดิษฐ์โลก(International inventor’s day convention: IIDC) ซึ่งเริ่มจัดขึ้นในปี พ.ศ.2551 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 และยกย่องในพระอัจฉริยภาพการเป็นนักประดิษฐ์ของพระองค์ท่าน และประธานไอเฟียได้เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลไอเฟียคัพพร้อมใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ (IFIA Cup) และเหรียญรางวัลจีเนียสไพรซ์ (Genius Prize) พร้อมด้วยผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมการประดิษฐ์ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ หรือคิปา (KIPA) ได้ถวายรางวัลสเปเชียลไพรซ์พร้อมประกาศนียบัตร (Special Prize) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีเหรียญรางวัล Genius Medal จากผลงาน ทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง,รางวัล Special Prize จากองค์กร KIPA ล่าสุด นายโคฟี อันนัน ในนามยูเนสโก ถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

สิทธิบัตร ในหลวง
Cr.http://3.bp.blogspot.com/

คนไทยไม่ได้ภูมิใจเพียงแค่มีพระราชาที่เปี่ยมพระอัจฉริยภาพเท่านั้น แต่คนไทยยังมีพ่อที่ทำทุกอย่าง เพื่อคำนึงถึงประโยชน์สุข ความอยู่ดีกินดีของลูกเป็นสำคัญ จนเกิดเป็นงานประดิษฐ์อันทรงคุณค่าและเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลต่อปวงชนชาวไทย อย่างที่พ่อเคยตั้งใจทำไว้เพื่อลูกเสมอมา

 


avatar
by *muiyoo*
ต้องเป็นเพราะชื่อหมุยยู้ แปลว่าสิ่งที่สวยงามแน่ๆ เลยได้มาเขียนเรื่องเกี่ยวกับความสวยความงาม แฟชั่น สุขภาพ เครื่องสำอาง ทำอาหาร เข้าทางทุกอย่าง ใครชอบสาระดีๆ แทรกคารมขบขันประสาชะนีบ้าๆ บอๆ ก็ขอให้มิตรรักแฟนเพลงติดตามกันไปนานๆ เนอะ^^

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon