"Satoshi Tomizu" ยอดศิลปินเมืองซามูไร ผู้จำลองจักรวาลไว้ในลูกแก้ว!!!

posted: 3 years ago
1,459 views
"Satoshi Tomizu" ยอดศิลปินเมืองซามูไร ผู้จำลองจักรวาลไว้ในลูกแก้ว!!!

comments

ยอดศิลปินเมืองซามูไร ผู้จำลองทั้งจักรวาลและดวงดาวทั้งหมด มาไว้ในลูกแก้วของเขา!!! (2)

การเป่าแก้ว จัดว่าเป็นศิลปะที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างสูง เพราะใช้ในเรื่องของฝีมือมากๆ อีกทั้งยังต้องใช้ความใจเย็น และละเอียดอ่อน กว่าจะได้แบบที่ต้องการปั้นออกมาเป็นรูปต่างๆ ได้ ต้องผ่านการฝึกฝนอย่างมาก

Viriyah Insurance

Satoshi Tomizu เป็นหนึ่งในศิลปินด้านการเป่าแก้วแห่งประเทศญี่ปุ่น ผลงานของเขานั้นช่างน่าสนใจเลยทีเดียว เพราะเขาสามารถเป่าแก้วให้ออกมาเป็นลูกแก้ว ที่ราวกับบรรจุจักรวาลไว้ในลูกแก้วนั้นเลย ไปชมภาพผลงานของเขากันดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหน

ยอดศิลปินเมืองซามูไร ผู้จำลองทั้งจักรวาลและดวงดาวทั้งหมด มาไว้ในลูกแก้วของเขา!!! (3)

ยอดศิลปินเมืองซามูไร ผู้จำลองทั้งจักรวาลและดวงดาวทั้งหมด มาไว้ในลูกแก้วของเขา!!! (4)

ยอดศิลปินเมืองซามูไร ผู้จำลองทั้งจักรวาลและดวงดาวทั้งหมด มาไว้ในลูกแก้วของเขา!!! (5)

ยอดศิลปินเมืองซามูไร ผู้จำลองทั้งจักรวาลและดวงดาวทั้งหมด มาไว้ในลูกแก้วของเขา!!! (6)

ยอดศิลปินเมืองซามูไร ผู้จำลองทั้งจักรวาลและดวงดาวทั้งหมด มาไว้ในลูกแก้วของเขา!!! (7)

ยอดศิลปินเมืองซามูไร ผู้จำลองทั้งจักรวาลและดวงดาวทั้งหมด มาไว้ในลูกแก้วของเขา!!! (8)

ยอดศิลปินเมืองซามูไร ผู้จำลองทั้งจักรวาลและดวงดาวทั้งหมด มาไว้ในลูกแก้วของเขา!!! (9)

Bangkok Insurance

ยอดศิลปินเมืองซามูไร ผู้จำลองทั้งจักรวาลและดวงดาวทั้งหมด มาไว้ในลูกแก้วของเขา!!! (2)

ยอดศิลปินเมืองซามูไร ผู้จำลองทั้งจักรวาลและดวงดาวทั้งหมด มาไว้ในลูกแก้วของเขา!!! (10)

ยอดศิลปินเมืองซามูไร ผู้จำลองทั้งจักรวาลและดวงดาวทั้งหมด มาไว้ในลูกแก้วของเขา!!! (11)

ยอดศิลปินเมืองซามูไร ผู้จำลองทั้งจักรวาลและดวงดาวทั้งหมด มาไว้ในลูกแก้วของเขา!!! (12)

ยอดศิลปินเมืองซามูไร ผู้จำลองทั้งจักรวาลและดวงดาวทั้งหมด มาไว้ในลูกแก้วของเขา!!! (13)

ยอดศิลปินเมืองซามูไร ผู้จำลองทั้งจักรวาลและดวงดาวทั้งหมด มาไว้ในลูกแก้วของเขา!!!

แหล่งที่มา : www.boredpanda.com/space-glass-planets-galaxies-stars-pendants-satoshi-tomizu/

avatar
by admin

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon