จ่ายเบี้ยประกันไม่ไหวทำยังไงดีนะ ที่นี่มีคำตอบ

posted: 2 years ago
จ่ายเบี้ยประกันไม่ไหวทำยังไงดีนะ ที่นี่มีคำตอบ

comments

เมื่อพูดถึงอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างความมั่นคงของชีวิตแล้ว ประกันชีวิต ก็นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยประกันความไม่แน่นอนของชีวิตให้กับครอบครัว หรือคนที่คุณรักได้

แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมา จนเราจ่ายเบี้ยประกันไม่ไหว แบบนี้ จะมีหนทางแก้ไขบ้างไหมนะ เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆ กันเลยดีกว่า


รู้จักกันก่อน เบี้ยประกัน คืออะไร ทำไมเราต้องจ่าย ตอนซื้อประกัน

เบี้ยประกัน คือ จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันเพื่อซื้อความคุ้มครองที่จะได้รับจากการทำประกันชีวิต ซึ่งถ้าให้เทียบ ก็เหมือนกับการที่ซื้อของ ซื้อสินค้า ทั่วไป เพียงแค่เปลี่ยนสินค้าเหล่านั้นเป็นความคุ้มครองเท่านั้น

โดยการซื้อประกันนั้น หลังจากที่ซื้อเรียบร้อยแล้ว บริษัทประกันจะให้เราจ่ายเบี้ยประกันอาจจะเป็นแบบจ่ายครั้งเดียว หรือรายงวด เช่น ทุกเดือน หรือทุก 6 เดือน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันตามที่ระบุในกรมธรรม์) และหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในระหว่างที่กรมธรรม์ยังมีความคุ้มครองอยู่ก็จะได้รับสินไหมมรณกรรมตามสัญญา

หรือกรณีที่กรมธรรม์มีเงินครบสัญญาเมื่อผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญาก็จะได้รับเงินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ แต่หากผู้เอาประกันภัยได้ทำการยกเลิกสัญญาก่อนกำหนดอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเบี้ยที่จ่ายไปหรือไม่ได้รับเงินคืนเลย (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขตามกรมธรรม์)


saving money and investor insurance concept


ทำยังไงดี ถ้าจ่ายเบี้ยประกันไม่ไหวแล้ว

เราเชื่อว่า บางครั้งจังหวะของชีวิตก็ต้องมีสะดุด มีการลดรายจ่ายต่างๆ เพื่อให้สภาพการเงินของครอบครัว หรือของตนเองคล่องขึ้นบ้าง ทำให้บางคนมองว่าการลดค่าใช้จ่ายอย่างเบี้ยประกันคงจะพอช่วยได้ไม่มากก็น้อย  ในเมื่อสถานการณ์บีบบังคับแบบนี้ มาลองหาหนทางกันดีกว่า


senior asian couple listening to a sales agent


  • ขยายระยะเวลาของกรมธรรม์ออกไป

วิธีนี้ เป็นอีกหนึ่งวิธี หากจ่ายเบี้ยประกันไม่ไหว แต่ยังอยากได้ความคุ้มครองชีวิต โดยการติดต่อกับบริษัทหรือตัวแทนประกันว่า ในกรมธรรม์ของคุณนั้น สามารถขอใช้สิทธิ์ขยายระยะเวลาตามกรมธรรม์ได้หรือไม่ (เนื่องจากบางแห่งสามารถให้คุณใช้สิทธิ์นี้ได้ แต่บางกรมธรรม์ของบางประกัน อาจจะไม่มีสิทธิ์นี้ให้คุณขอใช้)

แต่ทั้งนี้ การขอขยายเวลาของกรมธรรม์ออกไปนั้น จะต้องมั่นใจด้วยว่าคุณจะสามารถจ่ายเบี้ยประกันตามกำหนดได้ และจะไม่เกิดปัญหาการจ่ายเบี้ยประกันไม่ไหวยิ่งกว่าเดิม


  • ลดทุนประกันชีวิต

เป็นอีกหนึ่งวิธี ที่ช่วยทำให้คุณยังคงได้รับความคุ้มครองและจ่ายเบี้ยประกันน้อยลง คือ การขอลดทุนประกันชีวิตลง โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ หรือตัวแทนที่ทำประกันชีวิตกับเรา แล้วขอตัดเงื่อนไขบางข้อ หรือลดสิทธิบางประการที่ไม่จำเป็นออก เพื่อลดจำนวนเบี้ยประกันให้เหมาะสม

ขอแนะนำว่า ให้ขอคำปรึกษาร่วมกับเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนที่ทำประกันตามที่เราพอรับภาระในการส่งเบี้ยประกันต่อได้โดยไม่เดือดร้อน และยังคงได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์อยู่   ข้อเสียคือ ทุนประกันชีวิตที่เราจะได้รับนั้นก็อาจจะน้อยลงตามมาด้วยแต่นี่ก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่ดี สำหรับใครที่จ่ายเบี้ยประกันไม่ไหวครั้งละมากๆ


Businesswoman doing paperwork at her workplace


  • เปลี่ยนงวดการชำระเบี้ยประกันชีวิต

โดยส่วนใหญ่บริษัทประกันชีวิตแต่ละบริษัทจะมีเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันเป็นรายปี ในกรณีที่ช่วงนี้มีวิกฤตทางการเงิน ไม่อาจจะส่งเบี้ยประกันไหว ลองขอเปลี่ยนมาเป็น 1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน ก็ได้

หากบริษัทยอมรับข้อตกลงอันใหม่ เราก็ได้รับประโยชน์ตรงที่สามารถชำระเบี้ยประกันชีวิตเป็นรายงวดในจำนวนเงินที่น้อยลง โดยไม่ไม่จำเป็นต้องยกเลิกกรมธรรม์ หรือฝืนส่งเบี้ยประกันต่อ แต่วิธีนี้ก็มีข้อเสีย คือ ระยะเวลาในการจ่ายจะกระชั้นชิดลงมาอีก แค่เป็นจำนวนที่น้อย ไม่เป็นก้อนใหญ่ๆ เหมือนเคยแต่การจ่ายเบี้ยประกันเป็นรายงวดอาจจะสูงกว่าการจ่ายเบี้ยเป็นรายปีเพราะจะมีดอกเบี้ยด้วย


  • ขอกู้กรมธรรม์

วิธีการนี้ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจ โดยจะเป็นการกู้เงินในวงเงินตามอัตราที่เราส่งเบี้ยประกันไป ซึ่งการจะกู้ได้ กี่เปอร์เซ็นต์นั้น ก็ต้องเป็นไปตามแต่ละบริษัทประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขกำหนดไว้ด้วย

วิธีการแบบนี้ เหมาะสำหรับใครที่ไม่สามารถจ่ายเบี้ยประกันได้ทัน แต่ก็มีข้อเสียคือ เพราะเป็นการกู้ ก็จะมีดอกเบี้ยตามมาเช่นกัน


Business team meeting outside with tablet


  • การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

วิธีการนี้ คือ การหยุดจ่ายเบี้ย แต่ยังมีความคุ้มครองต่อไปจนครบสัญญาเหมือนเดิม มีข้อเสียคือ ความคุ้มครองที่มีอยู่อาจจะลดลง และอาจจะได้เงินก้อนหนึ่งคืนทันทีหรือไม่มีก็ได้ (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่จ่ายเบี้ยมาแล้ว เทียบกับจำนวนปีทั้งหมดที่ต้องจ่ายเบี้ย ถ้าน้อยกว่ามากๆ ความคุ้มครองอาจจะลดลงเยอะ และไม่มีเงินคืนทันที) เมื่อครบสัญญาก็จะได้เงินคืนอีกก้อนหนึ่ง จำนวนเท่ากับทุนประกันที่ลดลง


  • ขอเวนคืนกรมธรรม์

วิธีที่เด็ดขาดที่สุด คือการยกเลิกสัญญาในการทำประกันและรับเงินเวนคืน วิธีการนี้มีข้อดีคือเมื่อคุณยกเลิกปุ๊บ ก็ไม่ต้องส่งเบี้ยประกันชีวิตอีกต่อไปเพราะสัญญาสิ้นสุดลงแล้ว แต่ก็มีข้อเสียคือได้เงินคืนน้อยมากโดยจะมีตารางเวนคืนกรมธรรม์ที่แน่นอน ชัดเจน

โดยปรกติแล้ว วิธีขอเวนคืนกรมธรรม์ ถือเป็นทางออกสุดท้ายของการส่งเบี้ยประกันไม่ไหว เป็นการตัดปัญหาที่เด็ดขาด ในทางกลับกัน เงินที่ได้ก็อาจจะไม่คุ้มเสียเท่าไร


Favorable balance


จะเห็นได้ว่า แม้จังหวะชีวิตจะสะดุดล้ม หากตั้งสติ มองไปรอบๆ ให้ดี ทุกอย่างย่อมมีทางออก และหนทางแก้ไขอยู่เสมอ หากรู้ตัวว่าไม่สามารถส่งเบี้ยประกันได้ต่อจริงๆ เราขอแนะนำให้คุณพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ เพื่อหาทางออกที่ดีร่วมกัน และคุณก็ไม่เสียประโยชน์ จึงเป็นหนทางที่ดีที่สุด

และสำหรับใครที่กำลังมองหาประกันชีวิตดีๆ ที่เริ่มต้นจ่ายกันเบาๆ อย่าง

โครงการเมืองไทยSuper Saving 14/7จาก เมืองไทยประกันชีวิตนี่สิ!  เพราะเราให้คุณจ่ายเบี้ยประกันเบาๆ  เพียงแค่ออมเดือนละ 1,980 บาท ในระยะเวลาเพียง 7 ปี แต่ได้รับผลประโยชน์รวมตลอดสัญญาสูงสุดถึง 186,000 บาท เมื่อชำระเบี้ยประกันภัยครบตามระยะเวลาที่กำหนด และยังได้รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 145,000 บาท อีกด้วย! (ตัวอย่าง ผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 30 ปี สุขภาพแข็งแรง จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท)

นอกจากนี้ยังพิเศษสุด สำหรับใครที่ลงทะเบียนผ่าน Rabbit Finance เพียงปลายนิ้วคลิก รับฟรี! นาฬิกาข้อมือบลูทูธอัจฉริยะ มูลค่ากว่า 2,500 บาท

(เงื่อนไขและรายละเอียดการรับของสมนาคุณเป็นไปตามที่  Rabbit Finance กำหนด)


Students watching video


โอกาสดีๆ ทำประกันชีวิตง่ายๆ  กับ โครงการเมืองไทย Super Saving 14/7 นี่แหละ เพื่อนแท้ ที่สามารถตอบโจทย์ให้คุณได้ ไม่ว่าคุณจะเป็น วัยรุ่นที่มองการณ์ไกล วัยคนทำงานไฟแรง วัยครอบครัวสร้างฝัน หรือจะเป็น วัยเกษียณที่อยากเผื่อเงินออมไว้ให้ลูกหลาน ก็ทำได้ทั้งนั้น

ออมเงินกันสบายๆ แบบนี้อย่าลืมคิดถึง เมืองไทยประกันชีวิต โครงการเมืองไทยSuper Saving 14/7กันล่ะ!

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง


avatar
by คะน้าใบเขียว
มนุษย์ผู้มีชีวิตชีวายามค่ำคืน ตอนนี้ดูเหมือนจะกำลังพยายามทำความเข้าใจกับมักเกิ้ลในยุคปัจจุบันอยู่ แต่ทุกวันนี้ นางก็ยังไม่ชินเสียทีจริงๆ นั่นแหละ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon