เยี่ยมชมความสวยงามของ 5 วังเก่า น่าเที่ยวในเมืองไทย

posted: 2 years ago
เยี่ยมชมความสวยงามของ 5 วังเก่า น่าเที่ยวในเมืองไทย

comments

ประเทศไทยของเรานอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติที่สวยงามแล้ว การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม ความงดงามของงานศิลปะ รวมถึงความอ่อนช้อยของขนบธรรมเนียม ล้วนเป็นสิ่งที่ดึงดูดและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ในวันนี้เราขออาสาพาคุณๆ มาเยี่ยมชม สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อย่าง ‘วังเก่า’ ไม่ว่าจะเป็น วังบางปะอิน วังสนามจันทร์ หรือวังสวนผักกาด ถ้าพร้อมแล้วเรามาเที่ยวไปด้วยกันเลย

วังบางขุนพรหม (กรุงเทพฯ)

วังบางปะอิน
cr.https://www.bot.or.th

วังบางขุนพรหม อดีตเคยเป็นวังที่ประทับของทูลกระหม่อมบริพัตร สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิจ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นวังที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรปแบบเรเนซองส์ ผสมผสานกับลวดลายศิลปะแบบบารอค บริเวณประตูวังสร้างด้วยเหล็กดัด และเสาปูนที่มีลวดลายสวยงาม ตั้งสวยสง่าอยู่ริมน้ำเจ้าพระยามากว่า 100 ปี ปัจจุบันวังเก่าบางขุนพรหม ได้อยู่ภายใต้การดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และใช้เป็นพื้นที่ของ ‘พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย’ มี 14 ห้อง แบ่งเป็น 2 ชั้น ดังนี้

  • ชั้น 1 ถูกจัดเป็น ห้องเงินตราโบราณ, ห้องพดด้วง, ห้องกษาปณ์ไทย, ห้องธนบัตรไทย, ห้องทองตราและห้องเงินตราต่างประเทศ
  • ชั้น 2 แบ่งเป็น ห้อง 60 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย, ห้องงานพิมพ์ธนบัตร, ห้องบริพัตร, ห้องประชุมเล็ก, ห้องสีชมพู, ห้องสีน้ำเงิน, ห้องม้าสน และห้องวิวัฒนไชยานุสรณ์

⏰ เวลาเปิด-ปิด ⏰ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 19.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. วันเสาร์ เวลา 10.30-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

☎ ติดต่อ ☎ :  02-2835286, 02-2836723, 02-2836152

? Website ? : www.bot.or.th


วังสวนผักกาด (กรุงเทพฯ)

วังบางปะอิน
cr.https://th.wikipedia.org/wiki/

วังสวนผักกาด เป็นที่ประทับของกรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต และม.ร.ว.หญิงพันธุ์ทิพย์ บริพัตร ชื่อเรียก วังผักกาด ถูกตั้งตามลักษณะพื้นที่เดิมที่เคยเป็นสวนผักกาดของชาวสวนมาก่อน ปัจจุบันได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมความสวยงามของ หมู่เรือนไทยอายุกว่าร้อยปีที่มีด้วยกันถึง 8 หลัง แบ่งส่วนจัดแสดงเป็นดังนี้

  • เรือนหลังที่ 1 ชั้นล่าง คือ ‘พิพิธภัณฑ์ดนตรี’
  • เรือนหลังที่ 2 เป็นการจัดแสดงของใช้ส่วนตัว
  • เรือนหลังที่ 3 จัดแสดงเครื่องดนตรีไทย
  • เรือนหลังที่ 4 จัดแสดงโบราณวัตถุ
  • เรือนหลังที่ 5 ชั้นบนจัดแสดงวัตถุโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ชั้นล่างจัดแสดงเปลือกหอยและหินชนิดต่างๆ
  • เรือนหลังที่ 6 จัดแสดงถ้วยชามสังคโลก ขวานหินโบราณ ฯลฯ
  • เรือนหลังที่ 7 จัดเป็น ‘พิพิธภัณฑ์โขน’ มีหัวโขนต่างๆ และหุ่นละครเล็กไว้จัดแสดง
  • เรือนหลังที่ 8 จัดแสดงวัฒนธรรมบ้านเชียง

⏰ เวลาเปิด-ปิด ⏰ : ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

☎ ติดต่อ ☎ : 02-2454934, 02-24617756 ต่อ 229

? Website ? : www.suanpakkad.com


วังสนามจันทร์ (นครปฐม)

วังบางปะอิน
วังสนามจันทร์

วังสนามจันทร์ หรือพระราชวังสนามจันทร์ ตั้งอยู่ห่างจากองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐมไปทางตะวันตก ประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นพระราชวังที่มีรูปร่างเหมือนปราสาทในเทพนิยายตะวันตก สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประทับแปรพระราชฐานในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จมาสักการะองค์พระปฐมเจดีย์ และประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถ พะราชวังสนามจันทร์ มีอาณาเขตกว้างขวางประกอบด้วย สนามใหญ่อยู่กลาง มีถนนโอบเป็นวงโดยรอบ และมีคูน้ำล้อมอยู่ชั้นนอก ในส่วนของพระที่นั่งต่างๆ จะอยู่ที่บริเวณส่วนกลางของพระราชวัง ซึ่งพระที่นั่งที่ยังมีอยู่นั้น ได้แก่ พระที่นั่งพิมานปฐม, พระที่นั่งวัชรีรมยา, พระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์, พระตำหนักมารีราชรัตบัลลังก์, พระตำหนักทับแก้ว, พระตำหนักทับขวัญ, เทวลัยคเณศร์ และอนุสาวรีย์ย่าเหล

ปัจจุบันพระราชวังสนามจันทร์ได้ถูกใช้เป็นที่ทำการของส่วนราชการต่างๆ ของจังหวัดนครปฐม รวมถึงเป็นวิทยาเขตหนึ่งของมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วย

⏰ เวลาเปิด-ปิด ⏰ : ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

☎ ติดต่อ ☎ : 034-244236, 034-244237


พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน (เพชรบุรี)

วังบางปะอิน
พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน

พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นพระตำหนักประทับพักแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยหมู่พระที่นั่งใหญ่ 3 องค์ ปลูกเรียงไปตามแนวชายหาด แต่ละองค์ถูกสร้างตามแบบยุโรป มีใต้ถุนโปร่งโล่งเปิดรับลมทะเล หลังคาเป็นทรงปั้นหยา กระเบื้องมุงหลังคาทำด้วยซีเมนต์เคลือบสีแดง แนวระเบียงมีทางเชื่อมพระที่นั่งทั้งสามเข้าด้วยกัน เพื่อให้ความสะดวกสบายและปลอดภัยในการสัญจรไปมา และในส่วนของพระที่นั่งทำด้วยไม้สักลงเงาดูสวยงาม เพดานใช้คานไม้ตัดโค้งบรรจุระหว่างช่วงเสาทุกช่วงตลอดแนวระเบียง ช่วยเพิ่มความอ่อนช้อยให้กับพระราชนิเวศน์ พระที่นั่งและสิ่งที่น่าสนใจภายในพระราชนิเวศน์ได้แก่ พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์, พระที่นั่งสมุทรพิมาน, พระที่นั่งพิศาลสาคร, สวนเวนิสวานิช, สวนศกุนตลา และสวนมัทนะพาธา

⏰ เวลาเปิด-ปิด ⏰ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.00 น.

☎ ติดต่อ ☎ : 032-508039


วังบางปะอิน (อยุธยา)

วังบางปะอิน
วังบางปะอิน

พระราชวังบางปะอิน เป็นวังเก่าที่มีประวัติความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าปราสาททอง และได้รับการบูรณะฟื้นฟูใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 4 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงโปรดที่จะเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอินอยู่เสมอ ด้วยทรงปรารภว่าเป็นเกาะอยู่กลางน้ำเงียบสงบ ร่มรื่น และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระบรมชนกนาถมาก่อน จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างพระที่นั่งและสิ่งก่อสร้างต่างๆ ขึ้น ตัวอาคารภายใน วังบางปะอิน สร้างขึ้นด้วยสถาปัตยกรรมที่หลากหลายทั้ง แบบไทย ยุโรป จีน และขอม จึงทำให้มีความสวยงามแตกต่างกันออกไป พระที่นั่งและสถานที่น่าสนใจภายในพระราชวังบางปะอิน ได้แก่ พระที่นั่งไอศวรรย์ทิพย์อาสน์, พระที่นั่งวโรภาษพิมาน, พระที่นั่งอุทยานภูมิเสถียร, พระที่นั่งเวหาศจำรูญ, พระตำหนักสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, ตำหนักเก้าห้อง และอนุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ เป็นต้น สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมที่นี่เขาก็มีบริการชุดไทยสวยๆ หรือผ้าถุงให้ยืมใส่เพื่อความเรียบร้อยและสวยงามอีกด้วย

⏰ เวลาเปิด-ปิด ⏰ : ทุกวัน เวลา 08.00-16.00 น.

☎ ติดต่อ ☎ : 035-261044, 035-261549


ใครที่กำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวแบบตามรอยประวัติศาตร์ หรือชอบเที่ยวธรมชาติไปพร้อมๆ กับศึกษาศิลปวัฒนธรรมไปด้วยล่ะก็ วังเก่าๆ และโบราณสถานดูจะเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว

 

ขอบคุณข้อมูล : www.bot.or.thtourismthailand


avatar
by ...Love Scenes...
เพราะ 'ความรัก' คือ ฉากหนึ่งของชีวิต...(^3^)
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon