“ช้อปช่วยชาติ” เช็คให้ชัวร์ก่อนนำสิทธิ์ไปใช้

posted: 2 years ago
“ช้อปช่วยชาติ” เช็คให้ชัวร์ก่อนนำสิทธิ์ไปใช้

comments

เริ่มแล้วมาตรการ “ช้อปช่วยชาติ” ที่รัฐบาลออกมากระตุ้นเศรษฐกิจช่วงส่งท้ายปี 2559 ด้วยการไฟเขียวให้สิทธิ์มนุษย์เงินเดือนอย่างเรา ๆ สามารถนำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้าและบริการมาหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ในช่วงระหว่างวันที่ 14 – 31 ธันวาคม 2559 นี้จากมาตรการดังกล่าวภาครัฐคาดว่า จะสามารถกระตุ้นให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า 20,000 ล้านบาท หรือประมาณ 0.2% ของ GDP (ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ) คุ้มกับการที่รัฐบาลสูญเสียรายได้จากภาษีไปราว 3,200 ล้านบาท ซึ่งเมื่อเทียบจากการช้อปช่วยชาติปีที่ผ่านมา เพียง 1 สัปดาห์ สามารถดันให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้เกือบ 10,000 ล้านบาท


สินค้าที่สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่ 14 – 31 ธ.ค.59

สินค้าและบริการบางกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ในการลดหย่อน-02


สินค้าและบริการบางกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ในการลดหย่อน

สินค้าและบริการบางกลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์ในการลดหย่อน-01


ฐานเงินไม่ถึง 150,000 บาทต่อปี ไม่ได้สิทธิ์มาตรการนี้

เชื่อว่า หลายคนยังคงเข้าใจผิดกับมาตรการดังกล่าวอยู่ เมื่อซื้อสินค้าและบริการรวมมูลค่าไม่เกิน 15,000 บาทแล้ว จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษีทุกคนแต่จริง ๆ มาตรการนี้สงวนสิทธิ์สำหรับคนที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นั่นหมายถึง คนที่มีฐานเงินได้สุทธิต่อปี ตั้งแต่ 150,001 บาทขึ้นไป ดังนั้นใครมีเงินได้ไม่ถึง 150,000 บาทต่อปี ก็จะไม่ได้ประโยชน์จากมาตรการนี้ตารางรายได้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2559

ผู้มีสิทธิ์แต่ละคนก็จะไดรับเงินคืนภาษีสูงสุดไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับฐานเงินได้สุทธิต่อปี และอัตราการเสียภาษีของแต่ละคนที่แตกต่างกันตั้งแต่ 5% – 35%

อัตราภาษีเงินได้ 2559


21 ตัวช่วยการลดหย่อนภาษี คุณสามารถทำความรู้จักได้ง่าย ๆ

21ตัวช่วยลดหย่อนภาษี


กรมสรรพากรย้ำ”ภาษีท่องเที่ยว-ช้อปช่วยชาติ” ต้องมีเอกสารครบ

นายสมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า ประชาชนที่เข้าร่วมมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในช่วงปลายปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2559 และมาตรการภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่ใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการในประเทศ ผู้เสียภาษีต้องนำมาใช้เป็นหลักฐานลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา คือ ใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว ซื้อสินค้าหรือใช้บริการที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ในอัตราร้อยละ 7 ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท โดยต้องเรียกขอจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษี VAT ทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐาน

สมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร (ขอบคุณภาพ www.rd.go.th)
สมชาย แสงรัตนมณีเดช รองอธิบดีกรมสรรพากร (ขอบคุณภาพ www.rd.go.th)

โดยผู้เสียภาษีต้องมีหลักฐานสำคัญที่สามารถนำไปใช้ได้ เช่น ใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป โดยเอกสารดังกล่าวต้องระบุ ชื่อ นามสกุล ของผู้ที่จะใช้สิทธิ จำนวนเงิน วัน เดือน ปี ที่จ่ายเงิน การใช้สิทธิลดหย่อนในครั้งนี้สำหรับค่าใช้จ่ายที่มีสิทธินำมาลดหย่อน


ปีนี้กรมสรรพากรคืนภาษีผ่านระบบ PromptPay

กรมสรรพากรแนะนำให้ประชาชนยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือจะยื่นผ่าน Rd smart tax application ทางโทรศัพท์มือถือ ก็จะได้รับความสะดวกรวดเร็ว ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2560

Working on laptop

สำหรับผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกิน กรมสรรพากรจะคืนภาษีให้ด้วยการโอนเงินผ่านช่องทางใหม่ คือ ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งจะช่วยให้ได้รับเงินภาษีคืนรวดเร็วกว่าเดิม ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้สมัครใช้บริการ PromptPay นั้น ให้ลงทะเบียนสมัคร PromptPay ด้วยเลขบัตรประชาชน 13 หลัก ผูกไว้กับบัญชีธนาคารที่ต้องการ


ผู้ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) หรือการคืนเงินภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ ทุกแห่ง หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

loading icon