“ซิตี้แบงก์”สานฝันเยาวชนไทย สร้างอาชีพ รายได้ สู่อนาคตที่สดใส

posted: 1 year ago
“ซิตี้แบงก์”สานฝันเยาวชนไทย สร้างอาชีพ รายได้ สู่อนาคตที่สดใส

comments

การปูพื้นฐานที่สำคัญแก่เยาวชน นอกจากการปูพื้นฐานการเรียนด้านวิชาการแล้ว ต้องยอมรับว่าการปูพื้นฐานด้านทักษะอาชีพ ก็เป็นสิ่งสำคัญ เพราะเยาวชนแต่ละคนมีพื้นฐานทางสังคมที่แตกต่าง บางคนมีความจำเป็นต้องมีทักษะด้านอาชีพ เพื่อทำงานช่วยเหลือครอบครัวหรือแม้แต่การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง จึงเป็นที่มาของ โครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน (Empowering Marginalized Youth of Bangkok for Productive Citizenship Program) โดยมูลนิธิซิตี้ ที่มีเป้าหมายในการพัฒนาต้นทุนชีวิตของเยาวชนกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเน้นการพัฒนาด้านจิตใจ สติปัญญา และการเข้าสังคมของเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนในการก้าวสู่การทำงาน หรือการเป็นผู้ประกอบการในเส้นทางอาชีพที่ตนสนใจและมีความถนัดอย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

นางสาวนฤมล จิวังกูร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ตัวแทนจากมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า มูลนิธิซิตี้ตระหนักว่าเยาวชนเป็นรากฐานสำคัญต่อพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต โดยโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน (Empowering Marginalized Youth of Bangkok for Productive Citizenship Program) ที่กับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพให้กับกลุ่มเยาวชนที่ไร้ทักษะหรือขาดโอกาสในการประกอบอาชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อก้าวเข้าสู่การทำงาน ตามความถนัดและสอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงาน โดยโครงการดังกล่าวนำร่องดำเนินงานในโครงการเพียง 7 เดือน ก็สามารถพัฒนาทักษะอาชีพเยาวชนได้จริง นักเรียนกว่าร้อยละ 90 สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้จริงและมีรายได้ ซึ่งคาดว่าตลอดระยะเวลาการดำเนินการ 3 ปี จะมีเยาวชนได้รับการพัฒนาไม่ต่ำกว่า 1,000 คน

ชาญสิทธิ์ โพธิ์คำ หรือเฟิร์ส นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ที่มีความฝันในการเป็น “เชฟขนมมือที่ทุกคนอยากชิม” กล่าวว่า ตนเองได้เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน และได้ไปฝึกอาชีพที่ ศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เขตจตุจักร ตนเองได้รับการฝึกฝนทั้งด้านความรู้และทักษะการประกอบอาชีพทั้งแต่การผสมแป้ง การอบ เทคนิคและวิธีการต่างๆ รวมถึงได้เรียนรู้สูตรขนมสุดอร่อย ซึ่งถือว่าเป็นการเติมเต็มความฝันที่จะมีร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเอง เพื่อที่จะมีโอกาสทำเบเกอรี่สูตรใหม่ๆ ที่ตนเองคิดค้นให้ลูกค้าได้ชิมและมีความสุขไปกับเบเกอรี่ที่ทำขึ้น โดยนอกจากการได้พัฒนาทักษะนั้นล่าสุดจากการเข้าร่วมโครงการดังกล่าวยังได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแผนธุรกิจ และได้เงินรางวัลจำนวนเงิน 100,000 บาท ซึ่งจะเป็นเงินรางวัลที่เป็นดั่งจุดเริ่มต้นในการนำไปดำเนินธุรกิจในอนาคต

น้องฉัตรคือไอดอล จนอยากเป็นน้องฉัตร นัมเบอร์ 2 กับความฝันของ นายสิทธิพร ศิลา หรือ อ้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กล่าวว่า ตนมีความสนใจเรื่องของแฟชั่น และชื่นชอบน้องฉัตร เมกอัพอาร์ติสเป็นอย่างมาก รวมถึงได้ติดตามผลงานการแต่งหน้าของน้องฉัตรให้กับดารานักแสดงจำนวนมาก และชื่นชอบในศาสตร์ของแฟชั่นความงาม จนได้ไล่ล่าตามความสนใจของตนเองด้วยการไปประกวดในเวทีต่างๆ โดยเมื่อเร็วๆนี้ได้รางวัลชนะเลิศรางวัลเหรียญทองจากการประกวด “การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ” ซึ่งเป็นการประกวดเสริมสวย แต่งหน้า ทำผม ระดับประเทศ แต่สิ่งนั้นเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นแรกของตนเองที่สร้างความมั่นใจว่าตนเองมีความสามารถและสิ่งนั้นจะเป็นอาชีพที่เลี้ยงตนเองได้ในอนาคต โดยล่าสุดได้เข้าร่วมโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน และได้มีโอกาสในการเรียนหลักสูตรสไตล์ลิสกับโรงเรียนเสริมสวยนิภาดา ทำให้ได้ประสบการณ์ จากการไปออกงานต่างๆ และนอกจากนี้ยังทำให้มีวินัยในตนเองมากขึ้น และมีความรับผิดชอบต่อการทำงานอีกด้วย

นางสาวกนิษฐา ฉลูทอง หรือ มายด์ พลิกวิกฤติจากต้องหยุดเรียนกลางคัน สู่การมีอาชีพที่มั่นคง กล่าวว่า ตนเองได้เข้ารับการอบรมวิชาชีพจากสถาบันการจัดการทันตวัฒน์ หรือ LDC Dental จากโครงการเสริมศักยภาพเยาวชนเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยทำงาน ซึ่งประจวบเหมาะกับ การที่ต้องหยุดเรียนปวช.ชั้นปีที่ 3 เนื่องด้วยประสบปัญหาด้านครอบครัว แต่สิ่งนั้นก็กลับเป็นโอกาสที่ไม่ใช่หลายๆ คนจะได้รับ เพราะเมื่ออบรมในโครงการเสร็จ ตนเองได้บรรจุเป็น ผู้ช่วยทันตแพทย์ของสถาบัน LDC Dental ซึ่งเธอได้มีโอกาสเรียนรู้ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานของเครื่องมือแพทย์ และการอุดฟันฯ อีกทั้งเธอยังสามารถหารายได้ที่ดีอีกด้วย

กิจกรรมดี ๆ แบบนี้ที่สร้างสรรค์สังคมเพื่อพัฒนาทางเศรษฐกิจ ซึ่งซิตี้แบงก์ได้ทำมาโดยตลอดไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นยังได้จัดกิจกรรมไปทั่วโลกอีกด้วย ถือว่าเป็นการคืนกำไรให้แก่สังคมแบบมีคุณค่าอย่างเต็มที่ เช่นเดียวกับบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ให้สิทธิพิเศษเหนือกว่าใคร ตอบทุกโจทย์ ทุกไลฟสไตล์ได้อย่าครอบคลุม สมัครบัตรซิติแบงก์วันนี้ได้ที่ rabbit finance ช่องทางออนไลน์ ที่ให้ความสะดวก รวดเร็ว กรอกข้อมูลไม่กี่ขั้นตอน รู้ผล อนุมัติรวดเร็วทันใจ รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon