ล้ำกว่าไทยไปแล้ว…เมื่อญี่ปุ่นก้าวสู่ยุคสังคม 5.0

posted: 2 years ago
17,150 views
ล้ำกว่าไทยไปแล้ว…เมื่อญี่ปุ่นก้าวสู่ยุคสังคม 5.0

comments

เมื่อประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” บนโลกที่มีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี – ดิจิทัล แห่งทศวรรษที่ 21 โดยคาดว่าน่าจะเกิดขึ้นไม่เกิน 3 – 5 ปีข้างหน้านี้ ขณะเดียวกันฟากฝั่งของญี่ปุ่นเองก็กำลังมีการวางแผนประเทศ 5.0 หรือที่เรียกว่า สังคม 5.0“ICT กำลังจะปฏิวัติโลกเป็นครั้งที่สาม ซึ่งเรากำลังก้าวสู่ “สังคม 5.0” ในแนวกรอบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญ เพื่อเป็นการยกระดับความเป็นอยู่ของมนุษยชาติให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” เป็นคำกล่าวของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา (2559) ถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ประเทศญี่ปุ่น (ขอบคุณภาพ nationtv.tv)
นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรี ประเทศญี่ปุ่น (ขอบคุณภาพ nationtv.tv)

ยุคสังคม 5.0 มีแนวทางพัฒนาอะไรบ้าง?

ญี่ปุ่นได้เล็งเห็นว่า การพัฒนาประเทศในอนาคต ต้องนำเทคโนโลยี 4.0 เพื่อมาพัฒนาสร้างสังคม 5.0 ซึ่งหมายถึง ไม่ใช่แค่การสร้างเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่เป็นการแก้ไขปัญหาของสังคมเช่น บทบาทที่สำคัญของผู้หญิงให้มีมากยิ่งขึ้น คนสูงอายุที่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกวัน และจำนวนประชากรที่มีจำนวนลดลง


ยุคสังคม 5.0 พัฒนาไปแนวทางไหน?

ในยุคสังคม 5.0 เป็นสังคมที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ sensor ที่สามารถตรวจจับโรคได้ก่อนที่ตัวเราจะเป็น โดยเทคโนโลยีที่ต้องมีในอนาคตอย่างแน่นอนนั่นคือ IoT, Robot, AI, Big Data, 3D Printing และ VR ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ
1. Cyber Space (พื้นที่ของโลกไอที)
2. Physical Space (พื้นที่ของโลกความเป็นจริง)

ทั้งนี้อนาคตทั้ง 2 ส่วนจะทำงานร่วมกันโดยการเก็บข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงผ่านระบบ sensor ที่กระจายอยู่ในอุปกรณ์ต่าง ๆ จากนั้นส่งข้อมูลกลับไป Cyber Space ในรูปแบบ Big Data ให้ AI หลังจากนั้นจะนำไปวิเคราะห์ด้วยสมองของมนุษย์นั่นเอง โดยการนำผลจากโลกแห่งความเป็นจริงและเทคโนโลยีมาสรุปการผลิตโดยออกมาเป็นหุ่นยนต์หรือ 3D-Printing เป็นต้น


ก่อนจะพัฒนาเข้าสู่ยุคสังคม 5.0

• ยุคสังคม 1.0 ยุคเริ่มแรกมนุษย์ต้องล่าสัตว์และเก็บอาการ
• ยุคสังคม 2.0 ยุคที่มนุษย์รู้จักทำการเกษตรกรรมเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
• ยุคสังคม 3.0 ยุคอุตสาหกรรมมีเครื่องทุ่นแรงขนาดใหญ่ที่ใช้ในการผลิต
• ยุคสังคม 4.0 ยุคสารสนเทศและเทคโนโลยี
• ยุคสังคม 5.0 ที่กำลังมาคือยุคแห่งอุปกรณ์ sensors เช่น หุ่นยนต์ ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ เป็นต้นสังคม 5.0 ให้อะไรคืนกลับสู่ประชากรญี่ปุ่น

Young maiko in Kyoto

ปัจจุบันหลาย ๆ บริษัทในญี่ปุ่นมีการเริ่มตื่นตัวกับสังคม 5.0 เพราะได้เล็งเห็นว่า ถ้าเกิดขึ้นจริงจะมีประโยชน์หลาย ๆ ด้าน

1. พื้นที่ไร้การแข่งขัน หมายถึง บริษัทต่าง ๆ จะมีความร่วมมือกันมากกว่าที่จะมาขัดผลประโยชน์กันเองระหว่างบริษัทใหญ่ ๆ, Tech Startup และ SME
2. ต้องคืนความรู้ให้แก่สังคม หมายถึง ผู้บริหารต้องกลับไปสอนนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถได้
3. ส่งเสริมให้สตรีมีบทบาท กล้าที่จะแสดงความสามารถได้มากยิ่งขึ้น
4. สร้างแรงงานที่มีความหลากหลาย


อุปสรรคยุคสังคม 5.0

1. ระบบราชการ
2. กฎหมาย
3. ทรัพยากรมนุษย์
4. การยอมรับต่อสังคม


การที่หลาย ๆ ประเทศต่างกำลังเร่งพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกันอยู่ในขณะนี้ ก็เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น แต่ต้องไม่ลืมพื้นฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจด้วยว่าประเทศจะสามารถพัฒนาไปได้มากน้อยแค่ไหน


avatar
by Anchalee Sabuysuk
"เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆนั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยันซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon