บานสะพรั่ง “ดอกพลับพลึง” ราชินีที่พังงา นทท.แห่ชมความงาม

posted: 1 year ago
บานสะพรั่ง “ดอกพลับพลึง” ราชินีที่พังงา นทท.แห่ชมความงาม

comments

เดือนต.ค. – ธ.ค.ของทุกปี หรือช่วงปลายฝนต้นหนาว คลองตาเลื่อน พื้นที่หมู่ 7 ต.คุระบุรี อ.คุระบุรี จ.พังงา จะพบดอกพลับพลึงธาร บานสะพรั่ง โดยดอกพลับพลึงธาร เป็นดอกไม้ประจำท้องถิ่น ชาวบ้านจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนา และอนุรักษ์ให้ดอกพลับพลึงธารเป็นดอกไม้คู่บ้านคู่เมือง และเป็นดอกไม้อีกหนึ่งชนิดสำคัญของโลก

ทั้งนี้ลักษณะของดอกพลับพลึงธาร จะเป็นดอกตูมสีขาว ชูช่อขึ้นเหนือน้ำ หากบานแล้วจะส่งกลิ่นหอมอบอวล แต่กลับพบว่า มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง สาเหตุจากการขุดลอกคลอง และจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ดังนั้น ในการอนุรักษ์พลับพลึงธาร จำเป็นที่จะต้องกำหนดเป็นนโยบาย และต้องให้ชาวบ้าน หรือหน่วยงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมให้มากกว่านี้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะเดินทางไปชมความงามของดอกพลับพลึงธารบานสะพรั่งในช่วงปลายฝนต้นหนาวปีนี้ สามารถเดินทางไปได้ที่บริเวณคลองคลองตาเลื่อน บ้านคุระ หมู่ที่7 ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา หรือสามารถติดได้ที่ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา โทร.0-7648-1900-2

ดอกพลับพลึงธาร บานสะพรั่งช่วงปลายฝนต้นหนาว
Credit: ไทยรัฐ

 


avatar
by Anatta อนัตตา
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
loading icon